Tüm Radyolar Burada Tıkla
Canlı Radyo Dinle
Tüm Radyolar Burada Tıkla
İNDİR
Semir Eraslan
Olsan Ambalaj
Başak Sürücü Kursu
Ekrem Tır
Brf Treyler
İlhan Mobilya

Hatay’da yaşlı bireylerin %58’ u mutlu, %13’ü mutsuz.

Yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi olup yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %8 oldu. Yaşlı nüfusun %43,6‘sını erkek nüfus, %56,4’ünü kadın nüfus oluşturdu. 

Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2023 yılında %10,2, 2050 yılında %20,8, 2075 yılında ise %27,7’ye yükseleceği tahmin edildi. Dünya nüfusunun 2014 yılında %8,3’ünü yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla %29,5 ile Monako, %25,8 ile Japonya ve %21,1 ile Almanya oldu. Türkiye bu sıralamada 228 ülke arasında 94. sırada yer aldı. Yaşlı nüfusumuzun büyüklüğü Avrupa ülkelerinin toplam nüfusu ile karşılaştırıldığında, ülkemiz yaşlı nüfusunun, Danimarka (5 569 077 kişi), Slovakya (5 492 677 kişi), Finlandiya (5 268 799 kişi), Norveç (5 147 792 kişi), İrlanda (4 832 765 kişi) ve Bosna Hersek (3 871 643 kişi) ülke nüfuslarından daha fazla olduğu görüldü.Yaşlı bağımlılık oranı, çalışma çağındaki her 100 kişiye düşen yaşlı sayısıdır. Türkiye’de 2014 yılında 100 çalışanın bakması gereken yaşlı sayısı 12 iken bu sayının 2023 yılında 15 olması beklenmektedir.Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il 2014 yılında, %17,6 ile Sinop oldu. Sinop’u %16,5 ile Kastamonu ve %15,3 ile Çankırı izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise %2,9 ile Hakkari oldu. Hakkari’yi %3 ile Şırnak ve %3,4 ile Van izledi.En yaşlı nüfus olarak tanımlanan 80 ve daha yukarı yaştaki nüfusun, toplam yaşlı nüfus içindeki payı 2014 yılında %21,2’dir. En yaşlı nüfusun toplam yaşlı nüfus içindeki payının en yüksek oranda bulunduğu il %31,8 ile Tunceli oldu. Tunceli’yi %27,4 ile Giresun ve %27,1 ile Gümüşhane izledi. En yaşlı nüfusun toplam yaşlı nüfus içindeki payının en düşük olduğu il ise %17,7 ile Aksaray oldu. Aksaray’ı %18,1 ile Van ve %18,5 ile Ağrı izledi.Yaşlı nüfusun %0,1’ni oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı 2014 yılında 5 283’tür. Nüfusa bağlı olarak 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla İstanbul (651 kişi), İzmir (222 kişi) ve Şanlıurfa (218 kişi) iken en az yaşlıya sahip ilk üç il ise sırasıyla Ardahan (2 kişi), Bayburt (5 kişi) ve Bilecik (7 kişi)’tir. Yaşlı nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görülmektedir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre 2014 yılında yaşlı erkek nüfusun %1,1’inin hiç evlenmemiş, %83’ünün resmi nikahla evli, %2,7’sinin boşanmış, %13,2’sinin eşi ölmüş olduğu görülürken yaşlı kadın nüfusun %2,5’inin hiç evlenmemiş, %43,2’sinin resmi nikahla evli, %3’ünün boşanmış, %51,2’sinin ise eşi ölmüş olduğu görüldü. Doğuşta beklenen yaşam süresi 2013 yılında 76,3 yıl iken bu süre 65 yaşta 16,7 yıldır. Diğer bir ifade ile 2013 yılında doğan bir bireyin doğduğu andan itibaren yaşaması beklenen ömür 76,3 yıl iken 65 yaşına ulaşan bir bireyin yaşaması beklenen ömür 16,7 yıl olarak tahmin edilmektedir. Doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerde 73,7 yıl, kadınlarda 79,4 yıl iken 65 yaşına ulaşan erkeklerde 14,9 yıl, kadınlarda ise 18,5 yıldır. Diğer yandan, 80 yaşına ulaşmış kadınlar için beklenen yaşam süresi 8,2 yıl iken erkekler için beklenen yaşam süresi 6,5 yıldır. 

   Yaş ve cinsiyete göre yaşlılar için beklenen yaşam süresi, 2013
 
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre tek başına yaşayan yaşlıların oranı 2013 yılında %17 iken bu oran 2014 yılında %17,3’tür. Tek başına yaşayan yaşlı nüfusun %77,2’sini kadınlar, %22,8’ini ise erkekler oluşturdu. Türkiye genelinde 2012 yılında, 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun %23,2’si her gün düzenli olarak tütün mamulü kullanırken bu oran yaşlı nüfusta %8,4 oldu. Tütün mamulünü her gün kullanan yaşlı erkek nüfus oranı %16 iken yaşlı kadın nüfusta bu oran %2,6 oldu.Ölüm nedeni verilerine göre, 2011 yılında Alzheimer hastalığından ölen yaşlı nüfus oranı %2,9 iken bu oran 2012 yılında %3,4, 2013 yılında ise %3,6’ya yükseldi.Yaşlı nüfusun 2013 yılında %46,8’i dolaşım sistemi hastalıklarından hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada %17,7 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırada ise %11,7 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti.Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirinin %60’ına göre hesaplanan yoksulluk oranı 2013 yılında Türkiye geneli için %22,4 iken bu oran yaşlı nüfus için %17,9 olarak gerçekleşti. Yaşlı nüfusun yoksulluğu cinsiyet bazında incelendiğinde, kadınların erkeklerden daha yoksul olduğu görüldü. Yoksul yaşlı erkek nüfus oranı %17,4 iken yoksul yaşlı kadın nüfus oranı %18,2’dir. Sosyal transferlerden yararlanan yaşlı nüfus oranı 2012 yılında %76,6 iken 2013 yılında %76 oldu. Bu oran, yaşlı erkeklerde %71,4, yaşlı kadınlarda ise %85 olarak gerçekleşti. Emekli ve dul-yetim aylığından yararlanan yaşlı nüfus oranı %75,5 olup yaşlı erkeklerde %71, yaşlı kadınlarda ise %84,3 olduğu görüldü.Ülkemizde 15 ve daha yukarı yaşta işgücüne katılma oranı 2014 yılında %50,5 iken yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı %11,5 olarak gerçekleşti. Yaşlı erkek nüfusta bu oran %19,3 iken yaşlı kadın nüfusta %5,4’tür. Yaşlı nüfustaki işsizlik oranı ise %2,1’dir.İstihdam edilen yaşlı nüfusun sektörel dağılımı incelendiğinde, 2014 yılında yaşlı nüfusun %74,1’inin tarım sektöründe, %18,9’unun ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. Eğitim durumuna göre yaşlı nüfusun 2013 yılında %23,9’u okuma yazma bilmiyor iken %41,2’si ilkokul mezunu, %4,7’si ise yükseköğrenim mezunudur. Yaşlı nüfus eğitim durumu ve cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında da önemli farklılıklar olduğu görüldü.Mutlu olduğunu beyan eden yaşlı bireylerin oranı 2013 yılında %63,4 iken bu oran 2014 yılında %62,8’e düştü. Genel mutluluk düzeyi cinsiyet bazında incelendiğinde, 2014 yılında yaşlı erkeklerin %63’ü, yaşlı kadınların ise %62,7’si mutlu olduğunu beyan etti.Yaşlı bireylerin 2014 yılında en önemli mutluluk kaynağı %71,4 ile aileleri oldu. İkinci sırada gelen mutluluk kaynağı ise %14,7 ile çocukları oldu.Mutlu olduğunu beyan edenlerin (18 ve daha yukarı yaş) oranı 2013 yılında %59 iken mutlu olduğunu beyan eden yaşlı bireylerin oranı %63,4 oldu. Mutlu olduğunu beyan eden yaşlı bireylerin oranının en yüksek olduğu il %82,1 ile Afyonkarahisar, en düşük olduğu il ise %31,9 ile Tunceli olduğu gözlendi. 
 
  Yaşlı bireylerin genel mutluluk düzeyine göre en yüksek ve en düşük ilk 3 il, 2013

Hatay’da yaşlı bireylerin %58’ u mutlu, %13’ü mutsuz. haberi 18.03.2015 tarihinde firmarehberim.com kaynak gösterilerek Belediye kategorisine Hatay  2460  kişi tarafından okunmuş 0 kişi tarafında beğenilip 0 kişi beğenilmemiştir.

Beğendiniz mi?
Okunma 2460
Kategori Belediye
ŞehirHatay
  İnşaatta Tek Göz Oda
  Çocuklarının okuyup kendilerini kurtarabilmeleri için mücadele eden anne Armağan Yıldız, günübirlik işlerde çalışarak üç çocuğuna babalık da yapmaya çalışıyor. Yıldız ailesinin tek dileği, havaların soğumaya başlamasıyla sıkıntıları daha da artmadan kapısı ve penceresi olan sıcak bir yuva Anne Yıldız: "Bu şartlarda çocuklarımın ders çalıştığını görmek beni çok üzüyor"Lise &oum... 25.10.2016 00:00
  Hatay Genel 920Devamını oku
  Tıp Öğrencisi Tuğba Kazada Öldü
  Kaza,  kent merkezindeki Tayfur Sökmen Kampusu yakınlarında meydana geldi. MKÜ Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Tuğba Alaş'ın arkasında oturduğu, adı açıklanmayan arkadaşının kullandığı 31 AU 67 plakalı motosikte, hızlı olduğu iddia edilen M.K. yönetimindeki 01 VN 254 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada, Tuğba Alaş olay yerinde yaşamını yitirirken, motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.  Müzik t... 25.10.2016 00:00
  Hatay Polis-Adliye 2035Devamını oku
  Vali Ata’dan Hasan Kaya’ya İade-i Ziyaret
  Vali Ata, Hatay’ın kalkınma hızının artırılması için şehir-üniversite iş birliğinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyerek ilimizin ve üniversitemizin daha iyi yerlerde olabilmesi için el birliği ile çalışacaklarını ve Hatay Valisi olarak üzerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduğunu belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü P... 25.10.2016 00:00
  Hatay Genel 555Devamını oku
  Vali Ata PTT Heyetini Kabul Etti
  Vali Ata ziyarette yaptığı açıklamada, ülkemizin en köklü, en saygın kuruluşlarından biri olarak varlığını iki asra yakın bir süredir devam ettiren Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın milletimizin hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Vali Ata, ‘’Teknolojinin gelişmesi, iletişim, haberleşme, kamu ihtiyacı ve kamu hizmetinin çok değişik yöntemlerle karşılanır hale gelmesi PTT teşkilatımızın da son derece mo... 25.10.2016 00:00
  Hatay Genel 410Devamını oku
  13 ADET DÜKKÂN İHALE USULÜ KİRAYA VERİLECEK
  Kiralama ihalesinin 3 Kasım 2016 Perşembe günü saat 10.00 da başlayacağı, sıralama numarasına göre alınarak Antakya Belediye Başkanlığı’nda Encümen Toplantı Salonu’nda (Ana Hizmet Binası 1.Kat) yapılacağı vurgulandı. İsteklilerin, ihaleye ilişkin şartnameyi Antakya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden ve www.antakya.bel.tr adresinden bedelsiz görebileceği ve ihaleye girebilecekleri belirtilirken, taşınmaz m... 25.10.2016 00:00
  Hatay Genel 690Devamını oku
  Hatay’da yapışık ikizler dünyaya geldi
  Defne ilçesinde yaşayan ve 5 yıl önce evlenen Fuat-Miyese Çakırkaya çiftinin çocuk hayalleri, ailenin normal yollarla çocuk sahibi olamayacağı haberiyle yıkıldı. Aradan geçen 4 buçuk yılda çeşitli sorunlar yaşayan ve çocuk hayali için birçok yola başvuran Çakırkaya çifti, son olarak Ankara’daki bir tüp bebek merkezinde tüp bebek yoluyla bebek sahibi olmayı amaçladı ve b... 07.10.2016 00:00
  Hatay Belediye 6730Devamını oku
  Silahlı Saldırıya Uğrayan İki ortak Hayatını Kaybetti
  Cumhuriyet mahallesi Çevre yolu caddesi Damla Apartmanının beşinci katında Uluslararası Nakliye işi ile uğraştıkları belirlenen Ali Gövler (45) ile ortağı Beyazıt Kamçılar (43) işyerlerinde yanlarında çalıştığı iddia edilen İ. K. tarafından silahlı saldırıya uğradı.  Silah sesleri üzerine güvenlik güçlerine ve acil servis ekiplerine haber verilirken, her iki şahsında olay yerinde hayatlarını kaybettiği, silahlı saldırı olayını ger&cce... 11.10.2016 00:00
  Hatay Polis-Adliye 3970Devamını oku
  GENÇ SERGEN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
  Sergen Kuş’un intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor . Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Sergen Kuş’un cenazesi Antakya Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma hastanesine götürüldüğü daha sonra Sutaşı Mahallesi Asri mezarlığında toprağa verildiği belirtildi.... 28.09.2016 00:00
  Hatay Polis-Adliye 3695Devamını oku
  DEV PROJENİN YÜZDE 85’İ TAMAMLANDI
  HBB Başkanı Doç Dr. Lütfü Savaş’ın kaliteli hizmet anlayışı doğrultusunda çalışmalarına yön veren ekipler, kentin ulaşım ağını rahatlatacak projenin yapımında sona yaklaşıyor. DEV PROJENİN YÜZDE 85’İ  TAMAMLANDI Kent merkezinin girişi olması dolayısıyla önem arz eden Antakya Kavaslı Mahallesi’nde ulaşımın rahatlaması için dev bir projeyi daha hayata geçiren HBB, kente modern bir görünüm kazandır... 11.10.2016 00:00
  Hatay Belediye 3225Devamını oku
  CHP DEN MAHALLE ZİYERETLERİ
  EĞİTİM SEN ZİYARETİ CHP İl Başkanı Mehmet Güzelmansur:”Partimizin   en alt üyesinden genel başkanımıza kadar 29 günden beri en önemli gündemimiz eğitim sen mağdurlarıdır. Genel Başkanımız  il başkanları toplantısında haksız olarak açığa alınan öğretmenlerin bir an önce görevlerine dönmesi gerektiğini  belirtti.  Süreç kolay bir süreç değil.Genel Başkanımızdan milletvekilimize kada... 11.10.2016 00:00
  Hatay Siyaset 2865Devamını oku
12. Dünya Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası başladı
12. Dünya Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası başladı
Spor
Darüşşafaka Doğuş Ruya’da galip
Darüşşafaka Doğuş Ruya’da galip
Spor
Kışanak ve Anlı gözaltına alındı
Kışanak ve Anlı gözaltına alındı
Asayiş
Çalıştırmak için ittikleri otomobil denize uçtu
Çalıştırmak için ittikleri otomobil denize uçtu
Asayiş
Turkish Airlines Euroleague
Turkish Airlines Euroleague
Spor
Fulya Özdemir’in katil zanlısı tutuklandı
Fulya Özdemir’in katil zanlısı tutuklandı
Asayiş
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki:
Politika
Denizli Valisi Altıpramak, FETÖ’cülerin yargılanması ile ilgili konuştu
Denizli Valisi Altıpramak, FETÖ’cülerin yargılanması ile ilgili konuştu
Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası
Spor
Çaykur Rizespor - Fethiyespor maçının ardından
Çaykur Rizespor - Fethiyespor maçının ardından
Spor
Anadolujet uçağı Van’a inemedi
Anadolujet uçağı Van’a inemedi
Yerel
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası
Spor
Şehit Uzman Çavuş Çeçen’in cenazesi Tokat’a getirildi
Şehit Uzman Çavuş Çeçen’in cenazesi Tokat’a getirildi
Genel
200 metre derinliğindeki kanala düşen köpeği, AFAD kurtardı
200 metre derinliğindeki kanala düşen köpeği, AFAD kurtardı
Asayiş
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu
Spor
Küçük Yasin’in organları 3 çocuğa hayat verecek
Küçük Yasin’in organları 3 çocuğa hayat verecek
Genel
Kazan ilçesinin adının ’Kahramankazan’ olarak değiştirilmesi ve 15 Temmuz’un resmi tatil yapılması kabul edildi
Kazan ilçesinin adının ’Kahramankazan’ olarak değiştirilmesi ve 15 Temmuz’un resmi tatil yapılması kabul edildi
Politika
Soğanlı kentsel dönüşüm projesinde 3’üncü kısım temeli atıldı
Soğanlı kentsel dönüşüm projesinde 3’üncü kısım temeli atıldı
Genel
Okmeydanı’nda yolcu otobüsüne molotoflu saldırı
Okmeydanı’nda yolcu otobüsüne molotoflu saldırı
Asayiş
Kütahya’da ’Taksim trio’ konseri
Kütahya’da ’Taksim trio’ konseri
Yerel

Haber Kategorileri

Tüm Radyolar Burada Tıkla
Canlı Radyo Dinle
Tüm Radyolar Burada Tıkla
İNDİR