Tüm Radyolar Burada Tıkla
Canlı Radyo Dinle
Tüm Radyolar Burada Tıkla
İNDİR
Brf Treyler
Başak Sürücü Kursu
Olsan Ambalaj
Semir Eraslan
Ekrem Tır
İlhan Mobilya

Yarıyıl tatili bitti ders zili çalıyor

Tatil bitti ve okullar açılıyor. Öğrenciler 15 günlük aranın ardından yoğun bir çalışma döneminin içine girdi

Yarıyıl tatili sona erdi, öğrenciler yeni bir döneme başlayacaklar. Özellikle veliler ve öğrenciler, birinci yarıyılda aldıkları karnelerdeki notlara ve genel öğrenci davranışlarına göre ikinci yarıyıl için bir planlama yapacaklar ve durumlarını gözden geçirecekler. Süreci daha iyi yönetenler daha başarılı olacaklar. İlk dönem başarılı olana öğrenciler başarılarını devam ettirme çabası içinde olacaklar, zayıf olanlar başarıyı yakalamak için gayret gösterecekler. Yıl sonun da herkes mutlu bir şekilde tatili girecekler.   Başarıda veya başarısızlıkta her öğrenciyi ayrı ayrı ele almak gerekir. Bir öğrenciyi diğeriyle kıyaslamak hem problemi çözmez hem de öğrencide yeni psikolojik sıkıntıların oluşmasına zemin hazırlar. Eğer öğrenci kendi evreninde, bir durumdan daha iyi bir duruma geliyorsa, daha üst basamağa tırmanıyorsa bu, bizim için ölçme ve değerlendirmede veri olabilir.   Öğrenci başarısında iki durum karşımıza çıkıyor ve bunları da yeterince önemsemek gerekir. Bu iki önemli nokta öğrencinin ders başarısı ve kültürel değerler karşısında sergilediği davranıştır. Veli olarak, bu iki durumun birlikte yükselmesi için bir çabamızın olması gerekir. Ahlaki ve toplumsal değerleri yozlaştırmadan yavrularımızın bunları davranış hâline getirmesi beklenir.   Annesine-babasına saygılı bir evladı bütün veliler canı gönülden arzu eder. Genel anlamda küçüklerini seven, büyüklerini sayan bir insan modeli inşa etmek gerekir. Saygı ve sevgi değerleri üzerinde büyüyen nesiller, canlılara kıyamaz, adaletli, hoşgörülü olur; vatanını, milletini sever;  yaşadığı dünyada barışın hakim olması için çaba sarf eder; daha yaşanılası bir dünya kurmaya çalışır. İnsanlık, her zaman olduğu gibi bu değerlere günümüzde de muhtaçtır. Aslında veli olarak yavrularımızdan beklediğimiz hem değerlere saygılı hem de çalışkan olmalarıdır. Tembellik ve değerlerin yozlaşması, devletlerin yıkılmasındaki en önemli etkenlerdir.      
 
  Yukarıda belirtmeye çalıştığımız iki temel noktayı yakalayabilmemiz için neler yapılmalıdır? Bu elbette bir iki yazıyla açıklanacak bir konu değildir. Belki bunun ciltler dolusu izahı yapılabilir. Biz genel olarak bazı temel noktalar üzerinde duralım.   Yavrularımızda istenen ölçülerde olumlu davranış oluşması ve bu davranışların gelişmesi, hayat düsturu hâline gelmesi için aile-okul-sokak ve yayınlar birlikte, sıcak ve olumlu bir zemin teşkil etmelidir.  Çocuğu sarmalayan bu etkenler, bir çarkın dişlileri gibidir. Dişlilerin herhangi birinde veya birkaçındaki arıza, verimsiz bir ürün elde etmemize etki edecektir.  Bu kurumlar iyi çalışmadığı durumda millî ve manevi değerler bağlamında güzellikler beklemek, boş bir hayal olmaktan öteye gidemeyecektir.   Çocuğu hayata hazırlayan en önemli kurumlardan biri olan aileyi ele alarak nesillerin ruhunun oluşmasındaki etkileri üzerinde kısaca durmaya çalışalım. Anne ve baba, hatta abla, ağabey, teyze, dayı, hala, amca, dedi, nine gerçek manada çocuğa iyi birer rol model olmak zorundadır. Anne-babanın ilgisizliği,  çocukların huzurunda yüksek sesli tartışmalar hatta fiziki darba varan görüntüler yavrularımızın ruh dünyasında büyük yaralar açmaktadır. Annesinin veya babasının kendisini terk edeceği korkusuyla okula gelen çocuk, kendini derse veremez ve başarı grafiği gittikçe düşer.  Anne-baba arasındaki olumsuz diyaloglar, çocuğun ruh dünyasında iz bırakan birer çizik gibi kalır ve yavru onu ömür boyu taşır.    Unutulmamalıdır ki çocuğumuz, evimizde beslediğimiz bitkilerden, muhabbet kuşlarından daha önemsiz değildir. Evde, çocukların çalışmaları, ev ödevlerini yapabilmeleri için uygun çalışma şartlarını oluşturmak da başarı için önemlidir. Küçük bir kitaplığının olması, çalışacağı uygun bir köşenin bulunması en azından temel şart olarak yerine getirilmelidir. Çocuk çalışırken, bir köşede televizyon seyredilmesi,  yüksek sesle bir şeyler dinlenilmesi onun dikkatini dağıtacaktır.  Öğrencinin başarısında,   eğitim-öğretimi besleyen dokümanların kalitesi de göz önünde bulundurulması gereken önemli bir noktayı oluşturuyor.  Bu konuda hem iyi araştırmak hem de seçici olmak gerekir. Baskıların kalitesi, verilen bilgilerin doğruluğu, müfredata ve çocukların gelişimlerine uygunluğu,  eğitime ve öğretime sağlayacağı katkı göz önünde bulundurulmalıdır.  İyi kaynakların öğrenci başarısını ciddi manada artırdığını biliyoruz. Yanlışlıklarla dolu özensiz dokümanlar yarar yerine zarar verebilir.    Öğrencilere olumsuz ifadelerle hitap etmek, onları olumsuz şekilde etiketlemek, yavrularımızın kişilik ve değer gelişimleri için son derece sakıncalıdır. Bunlardan kaçınmak gerekir.   Özellikle ilk yarıyılda not ve davranış olarak başarısız öğrencilerimiz olabilir. Bu problemlerin çözümü konusunda öğretmenlerle ortak çözüm yolları bulup uygulamalıyız. Başarı seviyesi düşük öğrencilerle birebir ilgilenmek gerekir. Sorunların çözümü konusunda velinin en büyük desteği, öğretmenlerdir. Okuldaki sorunların çözümü konusunda da velilerimiz ellerinden gelen desteği vermek durumundadır. Ders başarısı sıkıntılı olan öğrencilere, eksikliklerini gidermek amacıyla takviye ders aldırmak yararlı olur. Bunun için öğretmenlerle birlikte uygun bir program hazırlanmalıdır.   Her zaman olduğu veliler, çocukların uyku ve beslenme düzenlerine dikkat etmelidirler. Maalesef bazı velilerin çocukların uyku ve beslenme düzenleri konusunda hassas davranmadıklarını görüyoruz.  Kahvaltı yapmadan, aç aç okula gelen öğrencilerin başarılarının düştüğüne dair her gün yeni araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaşılıyor. Genç vakitlere kadar televizyon seyredip geç kalan ebeveynlerin çocuğunu sağlıklı bir şekilde okula hazırlaması mümkün değildir. Öğrenciler, yemesiyle, ders araçlarıyla, giyim kuşamıyla tam olarak okula hazırlanmalıdır. Güler yüzle uğurlanmalı ve karşılanmalıdır.   Arkadaş çevresi, çocuğun başarısını etkileyen önemli sosyal yapılardan biridir. Bu konuda, çocuğun çevresine dikkat etmek gerekir. Daha küçük yaşlarda bile oluşturulan olumsuz çevreler hem çocuklarda değer kaybına hem de ders başarılarının düşmesine sebep olmaktadır. Bu konuda gerekirse tanıdık bazı ailelerle uygun çevre, arkadaş ve akran grupları oluşturmak gerekebilir.     Kitap okumak ve bunu alışkanlık hâline getirmek her insan için çok önemlidir. Burada, çocuğun gelişimine, psikolojisine uygun kitapları seçmek gerekir. Her kitap, yararlı değildir. Çocukta olumlu duyguları geliştirecek, edep ve terbiyesine olumlu katkılar sağlayacak, problemlerin çözümünü gösterecek; sevgi, saygı aşılayacak kitapları tercih etmek gerekir. Bu konuda öğrencinin ilgi alanı da göz önünde bulundurulmalıdır. Veli-öğrenci-öğrenmen görüşmesiyle kitaplar belirlenmelidir. Mümkün olursa günün uygun bir saatinde aile fertleri hep birlikte kitap okumalıdırlar. Okuma alışkanlığı olmayanlar, azdan başlayarak çoğa doğru yavaş yavaş okuma sürelerini artırabilirler.     Çocuklarla ilgilenme konusunda iş yoğunluğu gerekçeleri, sık sık misafirliğe gitme ve misafir kabul etme etkinlikleri eğitim-öğretim konusunda çocuklarımızı olumsuz etkileyebilir. Bunun planlamasını yapılmalı, etkinliklerin çocuklar üzerinde olumsuz tesir bırakmasına izin verilmemelidir.     Geziler de önemli öğrenme yollarından biridir. Ailenin ekonomik durumuna göre ailece yapılacak geziler hem öğretici olur hem de aile bireyleri arasında samimiyeti artırır. Konuşma fırsatı bulunmayan çoğu konular dile getirilir, yeni ve sıcak diyaloglar yaşanır. Gezilerimizi oyunlarla süslemek, çocuklar için doyum olmaz zaman dilimleri yaşamamızı sağlar. Oyun, çocuk için sevinç ve mutluluk kaynağıdır.      Geziler de önemli öğrenme yollarından biridir. Ailenin ekonomik durumuna göre ailece yapılacak geziler hem öğretici olur hem de aile bireyleri arasında samimiyeti artırır. Konuşma fırsatı bulunmayan çoğu konular dile getirilir, yeni ve sıcak diyaloglar yaşanır. Gezilerimizi oyunlarla süslemek, çocuklar için doyum olmaz zaman dilimleri yaşamamızı sağlar. Oyun, çocuk için sevinç ve mutluluk kaynağıdır.     İlk okuma ve yazmayı yeni öğrenen öğrenciler için ayrı bir değerlendirme yapmak gerekir.  Özellikle yavrularımızın ilk okumaya geçtiği dönemlerle, okuma hızını artırmak amacıyla sesli ve ikili okumalar yapmak yararlı olur. Okuma hızlarını geliştirmek için iyi okuyan biriyle okumaya yeni başlayan öğrenciler eşli, arkadaşlı, ikili okumalar yapmalıdırlar. Öğrenci önce dinler, daha sonra kendisi sesli olarak okur.  Televizyon, İnternet ve bilgisayar çoğu ailelerin hayatının merkezine oturmuş durumdadır. Bu konuda sınırlı ve sorumlu hareket etmek doğru olur. Teknolojinin, çocukların gelişimi üzerinde olumlu veya olumsuz birçok etkisi vardır.  Çocuklar, tek başlarına televizyon seyretmemeli, seyredilecekse bile ailenin kontrolü olmalıdır. Herkes kendi odasına çekilip televizyonu seyretmemelidir. Seçici bir davranış sergilenmelidir. Çocuklar üzerinde olumsuz etki bırakacak her türlü program konusunda seçici olmamız gerekir.     Bütün iyi niyetli çabalara ve yaklaşımlara rağmen çocuğumuzun durumunda olumlu değişiklikler olmuyorsa, dikkatini toplamakta ve çalışmakta zorlanıyorsa bu durumda bir uzmanla görüşmekte yarar olabilir.

 

Yarıyıl tatili bitti ders zili çalıyor haberi 08.02.2013 tarihinde firmarehberim.com kaynak gösterilerek Eğitim-Öğretim kategorisine Hatay  13665  kişi tarafından okunmuş 0 kişi tarafında beğenilip 0 kişi beğenilmemiştir.

Beğendiniz mi?
Okunma 13665
ŞehirHatay
  Hatay’da düzenlenen Aba Güreşleri sona erdi
  Antakya Kapalı Spor Salonunda, gerçekleştirilen Şampiyonaya Türkiye genelinden 450 sporcu katıldı. Şampiyonada başpehlivanlığı Muhammet Çayırcı kazandı. Yapılan güreşlerde, 30 kilogramda Semih İpek, 35 kilogramda Metin Gülücü, 40 kilogramda Oğuzhan Taşkıran, 45 kilogramda Kurhan Güven, 50 kilogramda Bünyamin Özdal, 55 kilogramda Mehmet Acar, 60 kilogramda Fatih Önalan birinci oldu. Başpehlivanlık Unvanını Mahmut çayırcı kazanırken, Barış Güngör 2’inci, Enes Bandırma 3’üncü oldu.Dereceye girenler... 23.10.2016 23:56
  Hatay Spor 70Devamını oku
  Esad rejimi çadır kente saldırdı
  Akşam saatlerinde Türkiye sınırına sıfır noktasında bulunan Ayn el beyda kampına saldıran rejim güçleri top atışı yaptıkları kampta kalan 6 sivili yaraladı.Saldırı sonucunda yaralanan 4’ü çocuk 6 sivil bölge bulunan sahra hastanelerinde tedavi altına alındı.... 23.10.2016 17:58
  Hatay Asayiş 75Devamını oku
  Şair Rıza Polat Akkoyunlu vefatının 46. yılında anıldı
  Hatay Büyükşehir Belediyesi’nce Dörtyol Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen anma etkinliğinde Şair Rıza Polat Akkoyunlu’nun kişiliği hayatı ve yaşamından kesitler anlatıldı.Anma etkinliğine katılan Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, burada konuşmada eserleri yaşamı ve çalışmalarıyla Türkiye’ye malolmuş olan Şair Akkoyunlu’yu anma etkinliğini ilçelerinde yapılmasından dolayı memnunluk duyduğunu belirtti. Toksoy, Şair Rıza Polat Akkoyunlu’nun isminin yaşatılması için ilçede bir... 23.10.2016 16:34
  Hatay Yerel 60Devamını oku
  Hatay’ın Yayladağı kırsalına top mermisi düştü
  Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren muhaliflerin kontrolündeki Lazkiye ve İdlib kırsalına saldırı başlatan Esad rejimine ait birliklerin attığı top mermisi, ilçenin Belengöz mevkisine düştü.3. Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı birliklerin, merminin atıldığı bölgeye misliyle atış yaptığı bildirildi.... 23.10.2016 14:50
  Hatay Genel 60Devamını oku
  Kapışmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası Hatay’da başladı
  Hatay’dan düzenlenen ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından 15 Temmuz Şehitleri ve Astsubay Ömer Halisdemir anısına yapılan Kapışmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası’na 450 sporcu katılacak.Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Genel Başkanı Alpaslan Ceylan yaptığı açıklamada, "Biz sporumuzu tarihimizle, kültürümüzle birleştirdiğimizi ifade ediyoruz. Bu gençlere Ömer Halisdemir gibi kahramanları tanıtmak amacındayız" dedi."Tarihimizi gençlerimizin kafalarına nakşetmek ist... 23.10.2016 14:19
  Hatay Spor 70Devamını oku
  Hatay’da yapışık ikizler dünyaya geldi
  Defne ilçesinde yaşayan ve 5 yıl önce evlenen Fuat-Miyese Çakırkaya çiftinin çocuk hayalleri, ailenin normal yollarla çocuk sahibi olamayacağı haberiyle yıkıldı. Aradan geçen 4 buçuk yılda çeşitli sorunlar yaşayan ve çocuk hayali için birçok yola başvuran Çakırkaya çifti, son olarak Ankara’daki bir tüp bebek merkezinde tüp bebek yoluyla bebek sahibi olmayı amaçladı ve b... 07.10.2016 00:00
  Hatay Belediye 6450Devamını oku
  Silahlı Saldırıya Uğrayan İki ortak Hayatını Kaybetti
  Cumhuriyet mahallesi Çevre yolu caddesi Damla Apartmanının beşinci katında Uluslararası Nakliye işi ile uğraştıkları belirlenen Ali Gövler (45) ile ortağı Beyazıt Kamçılar (43) işyerlerinde yanlarında çalıştığı iddia edilen İ. K. tarafından silahlı saldırıya uğradı.  Silah sesleri üzerine güvenlik güçlerine ve acil servis ekiplerine haber verilirken, her iki şahsında olay yerinde hayatlarını kaybettiği, silahlı saldırı olayını ger&cce... 11.10.2016 00:00
  Hatay Polis-Adliye 3910Devamını oku
  GENÇ SERGEN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
  Sergen Kuş’un intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor . Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Sergen Kuş’un cenazesi Antakya Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma hastanesine götürüldüğü daha sonra Sutaşı Mahallesi Asri mezarlığında toprağa verildiği belirtildi.... 28.09.2016 00:00
  Hatay Polis-Adliye 3620Devamını oku
  DEV PROJENİN YÜZDE 85’İ TAMAMLANDI
  HBB Başkanı Doç Dr. Lütfü Savaş’ın kaliteli hizmet anlayışı doğrultusunda çalışmalarına yön veren ekipler, kentin ulaşım ağını rahatlatacak projenin yapımında sona yaklaşıyor. DEV PROJENİN YÜZDE 85’İ  TAMAMLANDI Kent merkezinin girişi olması dolayısıyla önem arz eden Antakya Kavaslı Mahallesi’nde ulaşımın rahatlaması için dev bir projeyi daha hayata geçiren HBB, kente modern bir görünüm kazandır... 11.10.2016 00:00
  Hatay Belediye 3155Devamını oku
  CHP DEN MAHALLE ZİYERETLERİ
  EĞİTİM SEN ZİYARETİ CHP İl Başkanı Mehmet Güzelmansur:”Partimizin   en alt üyesinden genel başkanımıza kadar 29 günden beri en önemli gündemimiz eğitim sen mağdurlarıdır. Genel Başkanımız  il başkanları toplantısında haksız olarak açığa alınan öğretmenlerin bir an önce görevlerine dönmesi gerektiğini  belirtti.  Süreç kolay bir süreç değil.Genel Başkanımızdan milletvekilimize kada... 11.10.2016 00:00
  Hatay Siyaset 2685Devamını oku
STK’lardan başkanlık sistemine destek
STK’lardan başkanlık sistemine destek
Yerel
İzcilerden ‘Kardeş Sınıf Projesi’
İzcilerden ‘Kardeş Sınıf Projesi’
Yerel
İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu
İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu
Asayiş
Servis aracı duvara çarptı; 11 yaralı
Servis aracı duvara çarptı; 11 yaralı
Asayiş
Tekirdağ´da feci kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
Tekirdağ´da feci kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
Asayiş
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ameliyat oldu
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ameliyat oldu
Spor
Aydın’da gece yarısı trafik kazası
Aydın’da gece yarısı trafik kazası
Yerel
Vali Toprak, Arapgir ilçesinde incelemelerde bulundu
Vali Toprak, Arapgir ilçesinde incelemelerde bulundu
Yerel
Aşure etkinliğinde birlik ve beraberlik mesajları verildi
Aşure etkinliğinde birlik ve beraberlik mesajları verildi
Yerel
Yol kontrolü yapan askerlere TIR çarptı: 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Yol kontrolü yapan askerlere TIR çarptı: 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Asayiş
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, milli sporcuyu tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, milli sporcuyu tebrik etti
Spor
Sosyal medyadan helallik isteyip kendini vurdu
Sosyal medyadan helallik isteyip kendini vurdu
Asayiş
Cebindeki son 1 lirasıyla 10 bin TL kazandı
Cebindeki son 1 lirasıyla 10 bin TL kazandı
Yerel
Köpeğe çarpan sürücü şarampole uçtu!
Köpeğe çarpan sürücü şarampole uçtu!
Yerel
Doğubayazıt’ta 200 kişi düğünde zehirlendi
Doğubayazıt’ta 200 kişi düğünde zehirlendi
Genel
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan PTT’nin 176’ıncı kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan PTT’nin 176’ıncı kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı
Genel
Başkan İbrahim Karaosmanoğlu: “Mevcut sistem, insanlığın baş belası terörizme küresel nitelik kazandırmakta”
Başkan İbrahim Karaosmanoğlu: “Mevcut sistem, insanlığın baş belası terörizme küresel nitelik kazandırmakta”
Politika
Olaylı maç için TFF’den açıklama
Olaylı maç için TFF’den açıklama
Spor
Hatay’da düzenlenen Aba Güreşleri sona erdi
Hatay’da düzenlenen Aba Güreşleri sona erdi
Spor
Eskişehirspor suç duyurusunda bulundu
Eskişehirspor suç duyurusunda bulundu
Spor

Haber Kategorileri

Tüm Radyolar Burada Tıkla
Canlı Radyo Dinle
Tüm Radyolar Burada Tıkla
İNDİR