Tüm Radyolar Burada Tıkla
Canlı Radyo Dinle
Tüm Radyolar Burada Tıkla
İNDİR
Ekrem Tır
Olsan Ambalaj
Brf Treyler
Semir Eraslan
Başak Sürücü Kursu
İlhan Mobilya

Türk Sanayisine Sektörel Bakış toplantısı

Türk Sanayisine Sektörel Bakış: Demir Çelik Sanayii (1) -TÜSİAD Başkanı Boyner: -''Türkiye, son 10 yıl içerisinde demir çelikte Çin'den sonra üretimini en fazla artıran ülke konumunu elde etmiştir'' -''(Teşvik paketi) şunu belirtmek isterim ki; yeni teşvik sisteminin içeriği henüz net olarak açıklanmadığı için bu konuda kapsamlı değerlendirme yapabilmemiz mümkün değil''

Türk Sanayisine Sektörel Bakış toplantısı
Türk Sanayisine Sektörel Bakış toplantısı
Türk Sanayisine Sektörel Bakış toplantısı
Boyner, TÜSİAD, Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED), İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ile İskenderun Sanayici ve İşadamları Derneği (İSİAD) işbirliğiyle İTSO salonunda düzenlenen ''Türk Sanayisine Sektörel Bakış: Demir Çelik Sanayii'' konferansında yaptığı konuşmada, 2008 yılında imalat sanayi sektörlerin küresel rekabet gücünü geliştirme stratejilerine rehberlik etmesi amacıyla 'Türkiye Sanayisine Sektörel Bakış' raporu hazırladıklarını anımsattı.
     Raporu hazırlamaktaki ana gayelerinden birinin oluşturulmakta olan sanayi stratejilerine iş dünyası olarak katkı sağlayabilmek olduğunu vurgulayan Boyner, söz konusu rapordan hareketle Türkiye'nin rekabet gücünün artırılması hedefi için SEDEFED ile bir dizi seminer düzenlediklerini ve bunlardan 5'incisini İskenderun'da gerçekleştirdiklerini söyledi.
     ''Bildiğiniz gibi geçtiğimiz dönemde özellikle küresel finansal krizden sonra ABD, Fransa, Almanya, Japonya gibi ciddi anlamda sanayileri gelişmiş ülkeler de bile bir sanayi stratejisi tartışması ortaya çıktı'' diyen Boyner, bu krizle birlikte makro ekonomik dengelerdeki istikrarın korunabilmesi için mikro reform odaklı sanayi politikalarının öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade etti.
     Boyner, sağlam, verimli ve rekabetçiliğe dayanan sanayi yapıları olan ülkelerin krizden çıkışlarının daha kolay olduğunun krizde görüldüğünü bildirerek, şunları kaydetti:
     ''Biz de TÜSİAD olarak Türkiye'nin sanayi politikasının sektörlerimizin rekabet avantajını arttıracak yatay eylemleri içeren bütünlükçü bir niteliğe sahip olması gerektiğini düşünüyoruz ve görüşlerimizde bu ana prensibi temel alarak hazırlıyoruz. Bu doğrultuda 2011 Ocak'ta açıklanan Türkiye Sanayi Stratejisi belgesinin de sanayimizin ihtiyacı doğrultusunda hazırlanmış olmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Katılımcı ve bütünlükçü bir yaklaşımla hazırlanan bu belge ilk defa takvimlendirilmiş bir şekilde eylem planlarını da barındırıyor. Belgenin koordinasyon sorumluluğunu alan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının önderliğinde izleme ve değerlendirme komitelerine katılıyor ve belgenin sahiplenilmesi konusundaki gayretlerine de katkı sağlamaya çalışıyoruz. Hem sanayi stretejisi hem de sektörel strateji belgelerine yer verilen eylem planlarının gerçekleşmesi, ülkemizde yatırım ve iş yapma ortamının geliştirilmesi ve Türkiye sanayisinin rekabet gücünün artırılması yönünde çok önemli adımlardır.
     Geçmiş dönemlerdeki net katkısı belirsiz, teşvik ağırlıklı sanayi politikalarından uzaklaşan ve daha objektif ve ölçülebilir kıstaslara dayanan bu belgeleri iş dünyası adına desteklemekteyiz. Ana hedeflerimizden biri de kamu-özel sektör olarak ortak taahhüt kabul ettiğimiz bu belgelerdeki yaklaşımı sürdürebilmek ve yatırım ortamımızı iyileştirmek adına son derece kritik olan bu uygulamaların hayata geçmesidir.''
    
     -Eylem planı yenilenmeli-
    
     Sanayi strateji belgesinin hazırlandığı 2011-2014 dönemi sona ermeden benzer bir bakış açısıyla 2014 sonrası için eylem planlarının yenilenmesi gerektiğine dikkati çeken Boyner, periyodik güncellemelerin, sanayinin dinamik yapısını canlı tutarak küreselleşme sürecinde rekabetçiliği artıracağına inandığını dile getirdi.
     Boyner, konferansta ele alınan demir çelik sanayisinin son 10 yılda yakaladığı tempolu büyüme performansı ile imalat sanayisi açısından önemli bir noktaya ulaştığına değinerek, şöyle konuştu:
     ''Sektör gerek artan üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeli, gerekse birçok sektöre ara girdi sağlaması ile imalat sanayinin genel performansı için stratejik bir önem taşır hale geldi. Demir çelik sektörü hali hazırda imalat sanayisinin yaklaşık yüzde 8'ini oluşturuyor. Türkiye, son 10 yıl içerisinde demir çelikte Çin'den sonra üretimini en fazla artıran ülke konumunu elde etmiştir. Aynı dönem içerisinde sektörde özellikle işgücü verimliliğinin gösterdiği büyük artışa bağlı olarak istihdamdaki yüzde 30'luk artışa karşın, üretim yüzde 140 oranında artmıştır.
     Türkiye için gittikçe daha fazla önem kazanan demir çelik sektörü maalesef bir taraftan da artan oranda ithalata bağımlı bir sektör haline gelmiştir. Sektör, uzun ürünlerde Türkiye'nin tüketiminin iki katından daha fazla üretim yaparken, katma değeri yüksek olan yassı ve vasıflı çelik ürünlerinde ise net ithalatçı konumundadır. Sonuç itibarıyla, sektör üretimini ağırlıklı olarak ithal girdi kullanarak gerçekleştirmektedir.''
     Boyner, demir çelik sektörünün halihazırda enerjisi yoğun bir sektör olduğunun altını çizerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
     ''Sektörün ana girdileri olan hurda ve demir cevherinde yüzde 70'lere varan oranlarda ithalata bağımlı olması cari açığa da olumsuz etki yapmaktadır. Sektör bu çerçevede Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) içerisinde de ayrıca incelenmiştir. Bu koşullar altında, sektörün daha rekabetçi bir yapıya kavuşması için alınması gereken tedbirler daha detaylı ve gerçekçi bir şekilde ele alınmalıdır. Ülkemizde çok yüksek yatırım oranları gerektiren ve pek çok sanayimize ara girdi sağlayan vasıflı çeliğin yatırımının artırılmasına yönelik öneriler Avrupa Kömür ve Çelik Teşkilatı Anlaşmasının kuralları göz önünde bulundurularak geliştirilmelidir. Böylece, dış ticaret yükümüzün azaltılması ve daha yüksek katma değer oranlarını yakalamamız mümkün olabilecektir. Ancak, bunun korumacı bir yaklaşıma dönülmesi bağlamında anlaşılmaması gerektiğinin altını çizmeliyim. Gerek GİTES, gerekse Sektörel Strateji Belgesinin nihai halinde parmak bastığımız bu soruna yönelik somut yaklaşımlar geliştirilmesini de beklemekteyiz.''
    
     -Teşvik paketi-
    
     Demir çelik sektörünün gelişimine ve imalat sanayi içerisindeki önemine ilişkin kapsamlı görüşlerin, düzenleyecekleri panellerde sektörün ve bürokrasinin yetkilileri tarafından ele alınacağını belirten Boyner, son dönemde ekonomi gündeminde önemli bir yer tutan ''teşvik paketi'' konusundaki görüşlerini şöyle açıkladı:
     ''Sanayi stratejilerinin başlıca araçlarından olan teşvik politikaları konusunda geçtiğimiz dönemde önemli bir aşama kaydettik. Teşvik programlarının geri dönüş ve takibi yönünde olumlu adımlar atıldı. TÜSİAD olarak teşvik konusundaki genel görüşümüzü tekrarlamadan önce, şunu belirtmek isterim ki; yeni teşvik sisteminin içeriği henüz net olarak açıklanmadığı için bu konuda kapsamlı değerlendirme yapabilmemiz mümkün değil. O nedenle bu genel prensipler doğrultusundaki yaklaşımımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum. İş dünyası temsilcileri olarak, teşvik sistemi ile getirilmesi öngörülen söz konusu yatay önlemlerin, tüm sektörlere eşit şartlarda uygulanması gerektiğine inanmaktayız.
     Herhangi bir sektörü kayıracak şekilde tasarlanan destek sistemi, piyasa ekonomisi mantığı gereği kaçınılmaz olarak en iyi ihtimalle destek alamayan sektörler tarafından eleştirilecektir. Ayrıca, herhangi bir sektöre yönelik bu tarz objektif kriterlere dayalı olmayan yaklaşımların, toplam refah kaybına yol açma riski de bulunmaktadır. TÜSİAD olarak, sanayi destek mekanizmasının tüm sektörleri yatay olarak etkileyecek şekilde yapılandırılması gerektiğini düşünüyoruz.
     Destek mekanizmalarının, yüksek katma değer oranlarını yakalamamıza destek olacak teknoloji üretimi, seçimi ve kullanımı desteklerini, inovasyon kapasitesini artıran bölgesel destekleri, sektör ve bölge ayrımı gözetmeksizin, özellikle beşeri veya maddi altyapıya yönelik olağanüstü yüksek yatırım gerektiren proje desteklerini ilgili sektör içi rekabet koşullarını ve geçmiş destek uygulamalarından alınması gereken dersleri göz ardı etmeden kapsamasını arzu ediyoruz.''

Türk Sanayisine Sektörel Bakış toplantısı haberi 24.03.2012 tarihinde firmarehberim.com kaynak gösterilerek Yerel kategorisine Hatay  234505  kişi tarafından okunmuş 0 kişi tarafında beğenilip 0 kişi beğenilmemiştir.

Beğendiniz mi?
Okunma 234505
Kategori Yerel
ŞehirHatay
  MOTOSİKLET KAZASI YİNE CAN ALDI
   İbrahim Karpuz yönetimindeki motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybedince önce kaldırıma çarptı, ardından da önündeki minibüse arkadan vurdu. Kazada motosiklet minibüsün altına girdi, sürücüsü ağır yaralandı.       112 Acil sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesi yapılan genç motosiklet... 24.10.2016 00:00
  Hatay Asayiş 1880Devamını oku
  SAMANDAĞ BELEDİYESİ ÖĞRENCİLERE ÇEVRE BİLiNCİ AŞILIYOR
  Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 2016-2017 eğitim-öğretim yılındaki "Geri Dönüşüm, Çocuklarımızın geleceğidir" projesi kapsamındaki eğitimlerini Atatürk ortaokulu (1368 öğrenciye),Namık Kemal İlkokulu’nda (189 öğrenciye) başlattı. Öğrencilere yönelik yapılan sunumda kağıt, karton, cam, metal, plastik gibi ambalaj atığı, bitkisel atık yağlar ve atık piller, elektronik atık... 24.10.2016 00:00
  Hatay Belediye 320Devamını oku
  SAMANDAĞ BELEDİYESİ KENT MÜZESİ KURUYOR
  Samandağ Belediyesi bünyesinde kurulacak Kent müzesi ile ilgili Samandağ’da bulunan tüm mahalleler ziyaret ediliyor. Müzenin önemi konusunda mahalle sakinlerinin katkı sunması için Mahalle Muhtarları bilgilendiriliyor. Arkeolog Miray Mimaroğlu ile İpek Köyü Koordinatörü Berna İleri gerçekleştirdikleri Mahalle ziyaretinde Gözene Mahalle Muhtarı Yusuf Dadük ile Sutaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Cemali’yi Kent M&u... 24.10.2016 00:00
  Hatay Belediye 635Devamını oku
  DÖRTYOL BUSE NUR İÇİN SEFERBER OLDU
  Dörtyol Kaymakamlığı, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Dörtyol Belediyesi, Türkiye Kızılay Derneği, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu ve Eğitim Kurumlarının yanı sıra vatandaşlarında kampanyaya destek verdiği kan bağışı kampanyasına yaşlı genç vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Atatürk anıtı alanı önünde Türk Kızılay’ı kan alma birimi tarafından kurulan stantlara kök hücre ve kan bağışı yapmak ve Buse Nur Kaba’ya... 24.10.2016 00:00
  Hatay Politika 565Devamını oku
  BASKETBOLCULARDAN SEZONA YORGUN BAŞLANGIÇ
  22 Ekim Cumartesi günü Adana Menderes Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Sertan Kırklar, Uygar Kurt ve Fatih Evli hakem üçlüsü düdük çaldı.  BOTAŞ-HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 76-57 Maça Bahar, Paris, Hurst, Marina ve Snytsina ilk beşiyle başlayan Hatay temsilcisi, karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-14 geride tamamladı. İkinci periyoda savunmadaki sertliğini arttırarak başlamak isteyen mav... 24.10.2016 00:00
  Hatay Genel 630Devamını oku
  Hatay’da yapışık ikizler dünyaya geldi
  Defne ilçesinde yaşayan ve 5 yıl önce evlenen Fuat-Miyese Çakırkaya çiftinin çocuk hayalleri, ailenin normal yollarla çocuk sahibi olamayacağı haberiyle yıkıldı. Aradan geçen 4 buçuk yılda çeşitli sorunlar yaşayan ve çocuk hayali için birçok yola başvuran Çakırkaya çifti, son olarak Ankara’daki bir tüp bebek merkezinde tüp bebek yoluyla bebek sahibi olmayı amaçladı ve b... 07.10.2016 00:00
  Hatay Belediye 6565Devamını oku
  Silahlı Saldırıya Uğrayan İki ortak Hayatını Kaybetti
  Cumhuriyet mahallesi Çevre yolu caddesi Damla Apartmanının beşinci katında Uluslararası Nakliye işi ile uğraştıkları belirlenen Ali Gövler (45) ile ortağı Beyazıt Kamçılar (43) işyerlerinde yanlarında çalıştığı iddia edilen İ. K. tarafından silahlı saldırıya uğradı.  Silah sesleri üzerine güvenlik güçlerine ve acil servis ekiplerine haber verilirken, her iki şahsında olay yerinde hayatlarını kaybettiği, silahlı saldırı olayını ger&cce... 11.10.2016 00:00
  Hatay Polis-Adliye 3920Devamını oku
  GENÇ SERGEN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
  Sergen Kuş’un intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor . Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Sergen Kuş’un cenazesi Antakya Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma hastanesine götürüldüğü daha sonra Sutaşı Mahallesi Asri mezarlığında toprağa verildiği belirtildi.... 28.09.2016 00:00
  Hatay Polis-Adliye 3645Devamını oku
  DEV PROJENİN YÜZDE 85’İ TAMAMLANDI
  HBB Başkanı Doç Dr. Lütfü Savaş’ın kaliteli hizmet anlayışı doğrultusunda çalışmalarına yön veren ekipler, kentin ulaşım ağını rahatlatacak projenin yapımında sona yaklaşıyor. DEV PROJENİN YÜZDE 85’İ  TAMAMLANDI Kent merkezinin girişi olması dolayısıyla önem arz eden Antakya Kavaslı Mahallesi’nde ulaşımın rahatlaması için dev bir projeyi daha hayata geçiren HBB, kente modern bir görünüm kazandır... 11.10.2016 00:00
  Hatay Belediye 3165Devamını oku
  CHP DEN MAHALLE ZİYERETLERİ
  EĞİTİM SEN ZİYARETİ CHP İl Başkanı Mehmet Güzelmansur:”Partimizin   en alt üyesinden genel başkanımıza kadar 29 günden beri en önemli gündemimiz eğitim sen mağdurlarıdır. Genel Başkanımız  il başkanları toplantısında haksız olarak açığa alınan öğretmenlerin bir an önce görevlerine dönmesi gerektiğini  belirtti.  Süreç kolay bir süreç değil.Genel Başkanımızdan milletvekilimize kada... 11.10.2016 00:00
  Hatay Siyaset 2770Devamını oku
(Özel haber) Hırsızın hızı görenleri hayrete düşürdü
(Özel haber) Hırsızın hızı görenleri hayrete düşürdü
Asayiş
İzmir’de yakalanan Fethullah Gülen’in iki yeğeni Erzurum’a getirildi
İzmir’de yakalanan Fethullah Gülen’in iki yeğeni Erzurum’a getirildi
Asayiş
Türk Hacker Grubu Anonymous’u hedef aldı
Türk Hacker Grubu Anonymous’u hedef aldı
Genel
Erzurum’da teröristlerle çatışma: 1 uzman çavuş yaralı
Erzurum’da teröristlerle çatışma: 1 uzman çavuş yaralı
Asayiş
Gözaltına alınan İlyas Salman serbest bırakıldı
Gözaltına alınan İlyas Salman serbest bırakıldı
Asayiş
Çatalağzı ve Muslu’daki termik santral başvurusu ile ÇED süreci durduruldu
Çatalağzı ve Muslu’daki termik santral başvurusu ile ÇED süreci durduruldu
Çevre
Adana’da alkol komasına giren bir kişi hayatını kaybetti
Adana’da alkol komasına giren bir kişi hayatını kaybetti
Asayiş
Konyaspor, sahasında Fenerbahçe’ye boyun eğdi
Konyaspor, sahasında Fenerbahçe’ye boyun eğdi
Spor
Fenerbahçe’den Konya’da kritik galibiyet
Fenerbahçe’den Konya’da kritik galibiyet
Spor
Başına 1 milyon TL ödül konulan terörist Bitlis’te öldürüldü
Başına 1 milyon TL ödül konulan terörist Bitlis’te öldürüldü
Asayiş
Bitlis’te 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Bitlis’te 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Asayiş
AK Partili gençlerden BM mesajı:
AK Partili gençlerden BM mesajı:
Yerel
Sinema sanatçısı İlyas Salman Aydın’da gözaltına alındı
Sinema sanatçısı İlyas Salman Aydın’da gözaltına alındı
Asayiş
Konyaspor-Fenerbahçe maçında tribün karıştı
Konyaspor-Fenerbahçe maçında tribün karıştı
Spor
DBP Tunceli İl Başkanlığında arama
DBP Tunceli İl Başkanlığında arama
Asayiş
Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig
Spor
Bafra’da ’Pazarlama ve Üretim Yönetimi Eğitimi’
Bafra’da ’Pazarlama ve Üretim Yönetimi Eğitimi’
Yerel
Kanadı kırık Baykuş tedavi altına alındı
Kanadı kırık Baykuş tedavi altına alındı
Yerel
Bozbağ:
Bozbağ: "Büyük camia dediğin takımından puan sildirmez"
Spor
Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig
Spor

Haber Kategorileri

Tüm Radyolar Burada Tıkla
Canlı Radyo Dinle
Tüm Radyolar Burada Tıkla
İNDİR