Tüm Radyolar Burada Tıkla
Canlı Radyo Dinle
Tüm Radyolar Burada Tıkla
İNDİR
Olsan Ambalaj
Brf Treyler
Semir Eraslan
Ekrem Tır
İlhan Mobilya
Başak Sürücü Kursu

Yeni Hükümetin Omuzlarında Hayati Sorumluluklar Bulunmaktadır

Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı'nın belirlenmesinin ardından yeni hükümet de Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak görevine başlamıştır.  

Öncelikli olarak milletimize hizmet etme şerefine erişmiş bulunan yeni Hükümet üyelerini ve yeni Cumhurbaşkanını tebrik eder, görevleri boyunca yapılacak çalışmaların vatanımıza, milletimize ve devletimize hayırlar getirmesini temenni ederim.Bu süreçte toplumsal ayrışmalara mahal verilmemesi, toplum içinde gerilim yaratacak tartışmalardan uzak durulması, toplumun hiçbir kesiminin ötekileştirilmeden, yandaş-yandaş olmayan gibi ayrımcılığa gidilmeden, Türk milletinin bir bütün olarak görülmesi ve kucaklanması yeni hükümetten en büyük beklentimizdir.Ülkemizin önünde bulunan ekonomik, sosyal ve siyasal sorunların bütüncül bir biçimde ele alınarak, sorunların ötelenmeden derhal çözümüne gidilmesi gerekmektedir. Komşu ülkelerde ortaya çıkan iç karışıklıkların ülkemize sıçramaması için mücadele edilmesi, özellikle teröristlerin elinde aylardır esir tutulan konsolosluk çalışanlarımızın sağ salim özgürlüklerine kavuşturulması, öncelikli olarak ele alınması gereken konuların başında yer almaktadır.Bu dönemde milli ve manevi hassasiyetlerimiz göz önünde bulundurularak, üniter yapımıza ve devletin temel niteliklerine dokunulmadan, terör örgütü ve yandaşlarının değil; milletimizin, gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın taleplerinin dikkate alınmasını arzu etmekteyiz.Geride bıraktığımız dönemde gerek adaleti dağıtan mahkemelerin gerekse kamu idaresinde bulunan yöneticilerin hakkaniyetten uzak, kanun, nizam tanımayan uygulamalarına şahit olunmuş, vatandaşlarımızın devletin erdemine, vatandaşların korunmasına ve kanun önünde eşitlik ilkesi çerçevesinde hareket edildiğine dair inancı büyük ölçüde kaybolmuştur. Adaletin sağlanmadığı yerde herkes kendi adaletini kendisi sağlama peşine düşmüş, kanun dışı işlemler, suç işleme oranları ve suçlu sayısında büyük bir artış yaşanmıştır. Kanunların herkes için aynı şekilde uygulanması, kanun önünde imtiyazlı kesim yaratılmaması Devletimizin bekası için vazgeçilmez şartların başında gelmektedir. "Devletin temeli adalettir." gerçeğinden yola çıkarak ülkemizdeki güçler ayrılığı ilkesine riayet edilmesi, yasama, yürütme ve yargının birbirlerinin görev alanlarına müdahalesinin önüne geçilmesi gerekmektedir. Bunun için başta hükümet üyeleri olmak üzere gerek mahkemelerin gerekse kamu idaresinde bulunan tüm yöneticilerin hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde kanunlara bağlı kalması ve son yıllarda milletimiz nezdinde zedelenen adalet inancının yeniden inşası devletimizin geleceği, toplumun huzur ve barışı için olmazsa olmazdır.Bunun yanında idarenin tarafsızlığını kaybettiği, kamu kurumlarında kadrolaşmanın had safhaya ulaştığı görülmektedir. Memurların, üye oldukları sendikalardan istifa ettirilip yandaş sendikalara zorla üye yapıldığı uluslar arası belgelerle dahi ispatlanmış, kurumların idaresi yöneticilerden çok, yandaş diye tabir edilen bu sözde sendikalara devredilmiştir. Çalışanların üye oldukları sendikalara göre değerlendirildiği, devlet ciddiyetinin kalmadığı, vatandaşın ötekileştirildiği, demokrasinin en temel kurumu olan muhalefetin susturulduğu, iktidar karşıtı düşünce sahiplerinin linç edildiği ortamda kurumlarda alınan kararların tarafsızlıktan uzak, yetkisiz kimselere devredilmesi kabul edilemez bir durumdur. Bütün bu uygulamalar Devletimizin temelini kökünden sarsmakta; adeta bir korku imparatorluğu yaratılmaktadır. Çalışma barışının bozulması, çalışanlar arasında rekabet ve husumet yaratılması, adil olmayan uygulamalarla ayrıcalıklı bir kesim oluşturulmasının devamı halinde devlet mekanizmasında onarılamaz yaralar açılacağı aşikârdır.Yaşanan aksaklıkların giderilmesi, toplumun ve çalışma yaşamının her kademesinde adaletin yeniden hâkim kılınmasından geçmektedir. Bunun için ise başta kamu görevlilerinin görevde yükselme, tayin, atama, yer değiştirme, terfi gibi işlemlerinde ayrımcılıktan, haksızlıktan ve objektif olmayan değerlendirmelerden kaçınılmalı; herkesin kabul edeceği, hakkaniyete dayalı, tarafsız bir sistem getirilmelidir. Bu bakımdan özellikle kamu kurumlarında atamalarda, terfilerde, yer değiştirmelerde adalet terazisinin bozulmaması, son yıllarda ayaklar altına alınan liyakat ilkesinden geri adım atılmaması zorunludur. Kamuda yönetici pozisyonuna getirilecek memurların ayrımcılıkla, kayırmayla, ideolojik görüş esas alınarak belirlenmesine son verilmeli, yönetici atamalarında eğitim düzeyi, liyakat, kariyer, kişilik, verimlilik, başarı gibi unsurlar dikkate alınmalıdır.Devlet, aile birliğinin korunması ile mükelleftir. Yer değiştirmelerde ve kamu görevlilerinin atanmalarında ailelerin bir birinden ayrılmaması için gerekli özen gösterilmeli, kamu görevlileri için adil, şeffaf ve objektif bir atama ve yer değiştirme yönetmeliği hazırlanmalıdır.Kamuda kişiye bağlı uygulamalarla alt üst olmuş bulunan idari yapı bir an önce düzeltilmeli, demokrasinin temel ilkelerine aykırı yasal düzenlemelerle kurumların kapatılmasına, yöneticilerin keyfi nedenlerle görevden alınmalarına, iktidarla aynı düşünceyi paylaşmayan kamu görevlilerinin oradan oraya savrulmasına ve kamu görevlileri lehine alınmış olan mahkeme kararlarının geciktirilmesi girişimlerine derhal son verilmelidir. Bu bakımdan kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan kamu personelinin kazanılmış özlük, mali ve sosyal haklarının korunması, kamuda yeni adaletsizlik ve ayrımcılığa mahal verecek hukuk dışı uygulamalardan kaçınılması konusunda azami özenin gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca kamu çalışma ilkelerine uymayan, taşeronlaşmaya ve esnek, düzensiz ve güvencesiz bir çalışma ortamı yaratan sözleşmeli personel çalıştırılması uygulamasına son verilerek, tüm sözleşmeli ve geçici personel istisnasız olarak kadroya geçirilmeli, bundan sonra kamuda kadrolu istihdam dışında personel alımı yapılmamalıdır.Son yıllarda memur, işçi ve emeklilerimizin maaşları reel olarak erimiş; ekonomik büyümeye rağmen işsizlik artmıştır. Bu da ülkemizde gelir dağılımında adaletin bozulmasına, zenginin daha zengin; fakirin daha fakir olduğu, yoksulluğun arttığı bir sosyal yapının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle 2013 yılında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde kamu görevlilerimizin ve bunların emeklilerinin enflasyon farkı hakkının gasp edilmiş olması, vatandaşlarımızın elde ettiği gelirin reel alamda azalmasına ve var olan hakların geriletilmesine neden olmuştur. Bu bakımdan yeni dönemde, var olan hakların gasp edilmeyeceği, çalışanlara yeni haklar kazandırılacağı, sosyal devlet uygulamalarının artırılacağı, çalışan ve emekli kesimin milli gelirden daha fazla pay alacağı, istihdam odaklı ekonomi politikalarının benimsenmesi esas olmalıdır.Bununla birlikte, 2010 yılında gerçekleştirilen Anayasa referandumu ile memurların toplu sözleşme hakkı anayasal güvence altına alınmış olmasına rağmen uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar ve Kanundan kaynaklı eksiklikler göze çarpmakta, gerçek anlamda toplu sözleşme sisteminin hayata geçirilmesi mümkün olmamaktadır. Uluslar arası sözleşmelerde ve evrensel ilkelerde sendika hakkı ile ayrılmaz bir bütün olarak görülen grev hakkı, memurlar için yok sayılmaktadır. Bu dönemde yeni hükümet, mutlak surette gerçek anlamda toplu sözleşme ve eksik bırakılan grev hakkı düzenlemelerini ele alarak ILO standartlarına uygun, adil, eşitlikçi ve katılımcı bir çalışma hayatı için gerekli yasal ve anayasal altyapıyı hazırlamalıdır.İçinde bulunduğumuz zaman ve konjonktür, yeni hükümetin omuzlarına son derece önemli görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Tarih adalet terazisini bozanları zalim, adaletten şaşmayanları kahraman olarak yazar. Yeni hükümetin tarih sayfalarında hangi sıfatla yer alacağı da bu konuda takınacağı tutuma bağlıdır.Dileğimiz 62. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ülkemizde özlemini duyduğumuz sevgi, barış ve adalet temelinde yükselen demokrasi olgusunu yeniden inşa etmesi, küskünlük, dargınlık ve ayrışmalara son vererek toplumun her kesimine eşit muamele etmesidir.

HAYRETTİN ŞAHİN

TÜRK SAĞLIK-SEN HATAY ŞUBE BAŞKANI

TÜRKİYE KAMU-SEN HATAY İL TEMSİLCİSİ

Yeni Hükümetin Omuzlarında Hayati Sorumluluklar Bulunmaktadır haberi 08.09.2014 tarihinde firmarehberim.com kaynak gösterilerek Yerel kategorisine Hatay  27840  kişi tarafından okunmuş 0 kişi tarafında beğenilip 0 kişi beğenilmemiştir.

Beğendiniz mi?
Okunma 27840
Kategori Yerel
ŞehirHatay
  Hatay’da düzenlenen Aba Güreşleri sona erdi
  Antakya Kapalı Spor Salonunda, gerçekleştirilen Şampiyonaya Türkiye genelinden 450 sporcu katıldı. Şampiyonada başpehlivanlığı Muhammet Çayırcı kazandı. Yapılan güreşlerde, 30 kilogramda Semih İpek, 35 kilogramda Metin Gülücü, 40 kilogramda Oğuzhan Taşkıran, 45 kilogramda Kurhan Güven, 50 kilogramda Bünyamin Özdal, 55 kilogramda Mehmet Acar, 60 kilogramda Fatih Önalan birinci oldu. Başpehlivanlık Unvanını Mahmut çayırcı kazanırken, Barış Güngör 2’inci, Enes Bandırma 3’üncü oldu.Dereceye girenler... 23.10.2016 23:56
  Hatay Spor 70Devamını oku
  Esad rejimi çadır kente saldırdı
  Akşam saatlerinde Türkiye sınırına sıfır noktasında bulunan Ayn el beyda kampına saldıran rejim güçleri top atışı yaptıkları kampta kalan 6 sivili yaraladı.Saldırı sonucunda yaralanan 4’ü çocuk 6 sivil bölge bulunan sahra hastanelerinde tedavi altına alındı.... 23.10.2016 17:58
  Hatay Asayiş 70Devamını oku
  Şair Rıza Polat Akkoyunlu vefatının 46. yılında anıldı
  Hatay Büyükşehir Belediyesi’nce Dörtyol Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen anma etkinliğinde Şair Rıza Polat Akkoyunlu’nun kişiliği hayatı ve yaşamından kesitler anlatıldı.Anma etkinliğine katılan Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, burada konuşmada eserleri yaşamı ve çalışmalarıyla Türkiye’ye malolmuş olan Şair Akkoyunlu’yu anma etkinliğini ilçelerinde yapılmasından dolayı memnunluk duyduğunu belirtti. Toksoy, Şair Rıza Polat Akkoyunlu’nun isminin yaşatılması için ilçede bir... 23.10.2016 16:34
  Hatay Yerel 60Devamını oku
  Hatay’ın Yayladağı kırsalına top mermisi düştü
  Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren muhaliflerin kontrolündeki Lazkiye ve İdlib kırsalına saldırı başlatan Esad rejimine ait birliklerin attığı top mermisi, ilçenin Belengöz mevkisine düştü.3. Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı birliklerin, merminin atıldığı bölgeye misliyle atış yaptığı bildirildi.... 23.10.2016 14:50
  Hatay Genel 60Devamını oku
  Kapışmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası Hatay’da başladı
  Hatay’dan düzenlenen ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından 15 Temmuz Şehitleri ve Astsubay Ömer Halisdemir anısına yapılan Kapışmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası’na 450 sporcu katılacak.Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Genel Başkanı Alpaslan Ceylan yaptığı açıklamada, "Biz sporumuzu tarihimizle, kültürümüzle birleştirdiğimizi ifade ediyoruz. Bu gençlere Ömer Halisdemir gibi kahramanları tanıtmak amacındayız" dedi."Tarihimizi gençlerimizin kafalarına nakşetmek ist... 23.10.2016 14:19
  Hatay Spor 65Devamını oku
  Hatay’da yapışık ikizler dünyaya geldi
  Defne ilçesinde yaşayan ve 5 yıl önce evlenen Fuat-Miyese Çakırkaya çiftinin çocuk hayalleri, ailenin normal yollarla çocuk sahibi olamayacağı haberiyle yıkıldı. Aradan geçen 4 buçuk yılda çeşitli sorunlar yaşayan ve çocuk hayali için birçok yola başvuran Çakırkaya çifti, son olarak Ankara’daki bir tüp bebek merkezinde tüp bebek yoluyla bebek sahibi olmayı amaçladı ve b... 07.10.2016 00:00
  Hatay Belediye 6440Devamını oku
  Silahlı Saldırıya Uğrayan İki ortak Hayatını Kaybetti
  Cumhuriyet mahallesi Çevre yolu caddesi Damla Apartmanının beşinci katında Uluslararası Nakliye işi ile uğraştıkları belirlenen Ali Gövler (45) ile ortağı Beyazıt Kamçılar (43) işyerlerinde yanlarında çalıştığı iddia edilen İ. K. tarafından silahlı saldırıya uğradı.  Silah sesleri üzerine güvenlik güçlerine ve acil servis ekiplerine haber verilirken, her iki şahsında olay yerinde hayatlarını kaybettiği, silahlı saldırı olayını ger&cce... 11.10.2016 00:00
  Hatay Polis-Adliye 3910Devamını oku
  GENÇ SERGEN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
  Sergen Kuş’un intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor . Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Sergen Kuş’un cenazesi Antakya Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma hastanesine götürüldüğü daha sonra Sutaşı Mahallesi Asri mezarlığında toprağa verildiği belirtildi.... 28.09.2016 00:00
  Hatay Polis-Adliye 3615Devamını oku
  DEV PROJENİN YÜZDE 85’İ TAMAMLANDI
  HBB Başkanı Doç Dr. Lütfü Savaş’ın kaliteli hizmet anlayışı doğrultusunda çalışmalarına yön veren ekipler, kentin ulaşım ağını rahatlatacak projenin yapımında sona yaklaşıyor. DEV PROJENİN YÜZDE 85’İ  TAMAMLANDI Kent merkezinin girişi olması dolayısıyla önem arz eden Antakya Kavaslı Mahallesi’nde ulaşımın rahatlaması için dev bir projeyi daha hayata geçiren HBB, kente modern bir görünüm kazandır... 11.10.2016 00:00
  Hatay Belediye 3150Devamını oku
  CHP DEN MAHALLE ZİYERETLERİ
  EĞİTİM SEN ZİYARETİ CHP İl Başkanı Mehmet Güzelmansur:”Partimizin   en alt üyesinden genel başkanımıza kadar 29 günden beri en önemli gündemimiz eğitim sen mağdurlarıdır. Genel Başkanımız  il başkanları toplantısında haksız olarak açığa alınan öğretmenlerin bir an önce görevlerine dönmesi gerektiğini  belirtti.  Süreç kolay bir süreç değil.Genel Başkanımızdan milletvekilimize kada... 11.10.2016 00:00
  Hatay Siyaset 2675Devamını oku
Tekirdağ´da feci kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
Tekirdağ´da feci kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
Asayiş
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ameliyat oldu
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ameliyat oldu
Spor
Aydın’da gece yarısı trafik kazası
Aydın’da gece yarısı trafik kazası
Yerel
Vali Toprak, Arapgir ilçesinde incelemelerde bulundu
Vali Toprak, Arapgir ilçesinde incelemelerde bulundu
Yerel
Aşure etkinliğinde birlik ve beraberlik mesajları verildi
Aşure etkinliğinde birlik ve beraberlik mesajları verildi
Yerel
Yol kontrolü yapan askerlere TIR çarptı: 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Yol kontrolü yapan askerlere TIR çarptı: 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Asayiş
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, milli sporcuyu tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, milli sporcuyu tebrik etti
Spor
Sosyal medyadan helallik isteyip kendini vurdu
Sosyal medyadan helallik isteyip kendini vurdu
Asayiş
Cebindeki son 1 lirasıyla 10 bin TL kazandı
Cebindeki son 1 lirasıyla 10 bin TL kazandı
Yerel
Köpeğe çarpan sürücü şarampole uçtu!
Köpeğe çarpan sürücü şarampole uçtu!
Yerel
Doğubayazıt’ta 200 kişi düğünde zehirlendi
Doğubayazıt’ta 200 kişi düğünde zehirlendi
Genel
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan PTT’nin 176’ıncı kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan PTT’nin 176’ıncı kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı
Genel
Başkan İbrahim Karaosmanoğlu: “Mevcut sistem, insanlığın baş belası terörizme küresel nitelik kazandırmakta”
Başkan İbrahim Karaosmanoğlu: “Mevcut sistem, insanlığın baş belası terörizme küresel nitelik kazandırmakta”
Politika
Olaylı maç için TFF’den açıklama
Olaylı maç için TFF’den açıklama
Spor
Hatay’da düzenlenen Aba Güreşleri sona erdi
Hatay’da düzenlenen Aba Güreşleri sona erdi
Spor
Eskişehirspor suç duyurusunda bulundu
Eskişehirspor suç duyurusunda bulundu
Spor
Başbakan Yardımcısı Türkeş: “Terör örgütleri en büyük katliamı ve zararı Müslümanlara yapıyor
Başbakan Yardımcısı Türkeş: “Terör örgütleri en büyük katliamı ve zararı Müslümanlara yapıyor"
Politika
Malatya’da askerlere TIR çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
Malatya’da askerlere TIR çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
Asayiş
TIR’ın dorsesi devrildi, faciadan dönüldü
TIR’ın dorsesi devrildi, faciadan dönüldü
Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkan Abbas ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkan Abbas ile görüşecek
Politika

Haber Kategorileri

Tüm Radyolar Burada Tıkla
Canlı Radyo Dinle
Tüm Radyolar Burada Tıkla
İNDİR