Tüm Radyolar Burada Tıkla
Canlı Radyo Dinle
Tüm Radyolar Burada Tıkla
İNDİR
Brf Treyler
Başak Sürücü Kursu
Olsan Ambalaj
İlhan Mobilya
Semir Eraslan
Ekrem Tır

Dünya Nüfus Günü, 2015

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından, her yıl 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü’nde, nüfusun önemli konularını ele alan bir tema belirlenmekte ve bu temaya ilişkin farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. UNFPA, 2015 yılı temasını “Kırılgan Nüfus Grupları” olarak belirlemiştir.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 2014 yılında yayımlanan “İnsani Gelişme Raporu”nda, “kırılganlık” kavramı ele alınmıştır. “İnsani İlerlemeyi Sürdürmek: Kırılganlıkları Azaltmak ve Dayanıklılık Oluşturmak” başlıklı bu raporda, insani kırılganlık kavramı “kişilerin yetkinliklerini ve seçeneklerini tüketen olasılıklar” olarak tanımlanmıştır.Söz konusu raporda, insan hayatının belirli hassas dönemlerini anlatan “yaşam döngüsü kırılganlıkları” kavramına da yer verilmektedir. Bu hassas dönemler, bir çocuğun hayatının ilk bin gününü ve okul hayatından iş hayatına ya da iş hayatından emekliliğe geçiş gibi dönemleri kapsamaktadır. Buna göre insanlar dünyaya geldikleri ilk bin günde, okuldan iş yaşamına veya çalışma hayatından emekliliğe geçtikleri dönemlerde sosyo-ekonomik şok ve risklerden daha çok etkilenmektedirler.Genel nüfusa göre yoksulluk ve sosyal dışlanma riski yüksek olan gruplar olarak da tanımlayabileceğimiz kırılgan nüfus gruplarını; yoksulluk ve yoksunluk içinde yaşayanlar, engelliler, çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, işsizler, evsizler vb. nüfus grupları oluşturmaktadır.Dünya Nüfus Günü için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan bu haber bülteninde, kırılgan nüfus grubu olarak “engelliler” ele alınmakta ve bu kapsamda yer alan istatistikler sunulmaktadır.Türkiye’de, 2011 Nüfus ve Konut Araştırması sonuçlarına göre; görme, duyma, konuşma, yürüme, merdiven çıkma veya inme, bir şey taşıma veya tutma ve yaşıtlarına göre öğrenme, basit dört işlem yapma, hatırlama veya dikkatini toplama fonksiyonlarından en az birinde çok zorlandığını veya hiç yapamadığını belirten kişi sayısı 4 milyon 882 bin 841’dir. Diğer bir ifadeyle 2011 yılında toplam nüfusun %6,6’sının en az bir engeli vardır.En az bir fonksiyonda zorluk yaşadığını veya hiç yapamadığını belirtenlerin %42,8’i erkek, %57,2’si ise kadındır.
Yaş grubu ve cinsiyete göre en az bir engeli olan nüfusun oranı, 2011

En az bir engeli olanların yaş grubu ve cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, ileri yaşlardaki kadınlarda, aynı yaş grubundaki erkeklere göre en az bir engeli olanların oranının daha fazla olduğu görülmektedir.Kadınlarda, 65-69 yaş grubunda en az bir fonksiyonu yerine getirirken çok zorlandığını veya hiç yapamadığını belirtenlerin oranı bu yaş grubundaki toplam kadın nüfusta %27,2 iken, erkeklerde bu oran %18,3’tür. Kadınlarda 70-74 yaş grubunda en az bir engeli olanların oranı %36,3 iken aynı yaş grubundaki erkeklerde bu oran %26,3’tür.İleri yaşlardaki kadın ve erkekler arasındaki bu fark 75 ve daha yukarı yaş grubunda da belirgindir. Erkeklerde 75 ve daha yukarı yaş grubunda engelli nüfus oranı %40,9 iken, kadınlarda bu oran %50,3’tür.Bir şeyler taşıma veya tutmada çok zorlandığını veya hiç yapamadığını belirtenlerin (3 ve daha yukarı yaş) oranı %4,1’dir. Bu oran erkeklerde, %3,2, kadınlarda ise %5,1’dir.Yürüme, merdiven çıkma ve inmede zorluk yaşadığını veya hiç yapamadığını beyan edenlerin (3 ve daha yukarı yaş) oranı %3,3’tür. Erkeklerde %2,4 olan bu oran kadınlarda daha yüksektir (%4,1).Yaşıtlarına göre yeni bilgi ve becerileri öğrenmede (okuma ve yazma, hesaplama, basit problemleri çözme vb.), yakın zamanlarda yaşanan olayları ve buna ilişkin zamanları hatırlamada ve dikkatini toplamada çok zorlandığını veya hiç yapamadığını beyan eden nüfusun (3 ve daha yukarı yaş) oranı %2’dir. Bu oran erkeklerde %1,6 iken kadınlarda %2,4’tür.Gözlük veya lens kullandıkları halde görmede zorluk yaşadığını veya hiç göremediğini beyan edenlerin oranı %1,4’tür. Görmede güçlük çekenlerin oranı erkelerde %1,3 iken kadınlarda %1,5’tir.İşitme cihazı/implant kullanıyor olmasına rağmen duymada çok zorlanan veya hiç duyamayan nüfusun oranı %1,1’dir. Bu oran erkeklerde %1,1 iken, kadınlarda %1,2’dir.Konuşma bozukluğu, tutukluk, kekemelik gibi nedenlerden dolayı konuşma güçlüğü çeken nüfusun (3 ve daha yukarı yaş) oranı %0,7’dir. Konuşmada zorluk çekenlerin oranı erkeklerde %0,8, kadınlarda ise %0,6’dır. En az bir fonksiyonu yerine getirmede zorluk yaşayan ve okuma yazma bilmeyen nüfusun (6 ve daha yukarı yaş) oranı toplamda %23,3, erkeklerde %10,9 ve kadınlarda %32,4’tür. Bu oran aynı araştırma sonuçlarına göre tüm nüfus için toplamda %4,5, erkeklerde %1,4 ve kadınlarda %7,6’dır.En az bir engeli olup, yükseköğretim mezunu olanların oranı erkeklerde %4, kadınlarda ise %1,5’tir. Tüm nüfusta bu oran erkekler için %12,1 iken kadınlarda %8,5’tir.Nüfusun geneli için işgücüne katılım oranı %47,5 iken, en az bir engeli olan nüfusta bu oran %22,1’dir. En az bir fonksiyonu gerçekleştirmede zorluk yaşayan nüfusun (15 ve daha yukarı yaş) işgücüne katılım oranı erkeklerde %35,4, kadınlarda ise %12,5’tir. Tüm nüfusta işgücüne katılma oranı erkeklerde %69,2 iken, kadınlarda ise %25,9'dur. Diğer bir ifadeyle engelli nüfusun işgücüne katılım oranı tüm nüfusun katılım oranının yarısı kadardır.  İşgücü durumuna göre nüfus oranı, 2011  
Nüfus ve Konut Araştırması, 2011 sonuçlarına göre tüm nüfustaki işsizlik oranı %7,9 iken, engelli nüfusta bu oran %8,8’dir.Yürümede, merdiven çıkmada veya inmede zorluk yaşayan 3 ve daha yukarı yaşta fert bulunan hanelerin ikamet ettikleri konutların bina kat sayısı incelendiğinde, söz konusu konutların; %18,4’ünün 3 veya 4 katlı binalarda, %23,7’sinin ise 5 ve daha çok katlı binalarda yer aldığı görülmektedir.En az bir engelli ferdi bulunan hanelerin %78,1’i ikamet ettikleri konutun mülkiyetine sahip iken, %14,8’i oturdukları konutlarda kiracıdır. Diğer yandan, söz konusu hanelerin %0,5’i lojmanda otururken; %6,6’sı ikamet ettikleri konutun sahibi olmamalarına karşın kira ödememektedir (anne/baba/akraba evi vb.). Tüm haneler içinde oturdukları konutun sahibi olanların oranı ise %67,3’tür.En az bir engelli ferdi bulunan hanelerin ikamet ettikleri konutların oda sayısına (salon dâhil) bakıldığında, bunların; %1,7’sinin 1 odalı, %10,5’inin 2 odalı, %40,9’unun 3 odalı ve %38,8’inin de 4 odalı olduğu görülmektedir. Oda sayısı 5 ve daha fazla olan konutlarda yaşayan hanelerin oranı ise %8’dir. Tüm haneler içinde 3 ve daha az odalı konutlarda oturanların oranı ise %48,3’tür.En az bir engelli ferdi bulunan hanelerin ikamet ettikleri konutların, konutta en çok kullanılan ısıtma sistemine göre dağılımları incelendiğinde, bahsedilen hanelerin %73’ünün soba (doğalgaz sobası dahil) kullandığı görülmektedir. Tüm nüfus içinde soba kullanan hanelerin oranı ise %57,1’dir.En az bir engelli ferdi olan hanelerin konutlarında %16,7 oranında kat kaloriferi, %6,6 oranında merkezi kalorifer ve %3,5 oranında klima, elektrikli ısıtıcı ve diğer ısıtma sistemleri kullanılmaktadır.Toplamda tuvaleti konutun dışında olan hanelerin oranı %7,3 iken, en az bir engelli ferdi bulunan hanelerin ikamet ettikleri konutlarda bu oran %13,4’tür.En az bir engeli olduğunu beyan eden kişilerin oturdukları konutların diğer kullanım kolaylıkları incelendiğinde; %3,4’ünde hem banyo hem de borulu su sisteminin konut içinde olmadığı görülmektedir. İkamet ettikleri konutun içinde mutfak bulunmayan engelli bireyi olan hanelerin oranı ise %2,2’dir.
 
Hanelerin oturdukları konutlardaki kullanım kolaylıkları, 2011

Dünya Nüfus Günü, 2015 haberi 13.07.2015 tarihinde firmarehberim.com kaynak gösterilerek Yerel kategorisine Hatay  muhabirimiz Hatice Ekmekçi tarafından  eklenmiş olup  1390  kişi tarafından okunmuş 0 kişi tarafında beğenilip 0 kişi beğenilmemiştir.

Beğendiniz mi?
Okunma 1390
Kategori Yerel
ŞehirHatay
  İnşaatta Tek Göz Oda
  Çocuklarının okuyup kendilerini kurtarabilmeleri için mücadele eden anne Armağan Yıldız, günübirlik işlerde çalışarak üç çocuğuna babalık da yapmaya çalışıyor. Yıldız ailesinin tek dileği, havaların soğumaya başlamasıyla sıkıntıları daha da artmadan kapısı ve penceresi olan sıcak bir yuva Anne Yıldız: "Bu şartlarda çocuklarımın ders çalıştığını görmek beni çok üzüyor"Lise &oum... 25.10.2016 00:00
  Hatay Genel 1185Devamını oku
  Tıp Öğrencisi Tuğba Kazada Öldü
  Kaza,  kent merkezindeki Tayfur Sökmen Kampusu yakınlarında meydana geldi. MKÜ Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Tuğba Alaş'ın arkasında oturduğu, adı açıklanmayan arkadaşının kullandığı 31 AU 67 plakalı motosikte, hızlı olduğu iddia edilen M.K. yönetimindeki 01 VN 254 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada, Tuğba Alaş olay yerinde yaşamını yitirirken, motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.  Müzik t... 25.10.2016 00:00
  Hatay Polis-Adliye 2715Devamını oku
  Vali Ata’dan Hasan Kaya’ya İade-i Ziyaret
  Vali Ata, Hatay’ın kalkınma hızının artırılması için şehir-üniversite iş birliğinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyerek ilimizin ve üniversitemizin daha iyi yerlerde olabilmesi için el birliği ile çalışacaklarını ve Hatay Valisi olarak üzerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduğunu belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü P... 25.10.2016 00:00
  Hatay Genel 610Devamını oku
  Vali Ata PTT Heyetini Kabul Etti
  Vali Ata ziyarette yaptığı açıklamada, ülkemizin en köklü, en saygın kuruluşlarından biri olarak varlığını iki asra yakın bir süredir devam ettiren Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın milletimizin hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Vali Ata, ‘’Teknolojinin gelişmesi, iletişim, haberleşme, kamu ihtiyacı ve kamu hizmetinin çok değişik yöntemlerle karşılanır hale gelmesi PTT teşkilatımızın da son derece mo... 25.10.2016 00:00
  Hatay Genel 460Devamını oku
  13 ADET DÜKKÂN İHALE USULÜ KİRAYA VERİLECEK
  Kiralama ihalesinin 3 Kasım 2016 Perşembe günü saat 10.00 da başlayacağı, sıralama numarasına göre alınarak Antakya Belediye Başkanlığı’nda Encümen Toplantı Salonu’nda (Ana Hizmet Binası 1.Kat) yapılacağı vurgulandı. İsteklilerin, ihaleye ilişkin şartnameyi Antakya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden ve www.antakya.bel.tr adresinden bedelsiz görebileceği ve ihaleye girebilecekleri belirtilirken, taşınmaz m... 25.10.2016 00:00
  Hatay Genel 805Devamını oku
  Hatay’da yapışık ikizler dünyaya geldi
  Defne ilçesinde yaşayan ve 5 yıl önce evlenen Fuat-Miyese Çakırkaya çiftinin çocuk hayalleri, ailenin normal yollarla çocuk sahibi olamayacağı haberiyle yıkıldı. Aradan geçen 4 buçuk yılda çeşitli sorunlar yaşayan ve çocuk hayali için birçok yola başvuran Çakırkaya çifti, son olarak Ankara’daki bir tüp bebek merkezinde tüp bebek yoluyla bebek sahibi olmayı amaçladı ve b... 07.10.2016 00:00
  Hatay Belediye 6740Devamını oku
  Silahlı Saldırıya Uğrayan İki ortak Hayatını Kaybetti
  Cumhuriyet mahallesi Çevre yolu caddesi Damla Apartmanının beşinci katında Uluslararası Nakliye işi ile uğraştıkları belirlenen Ali Gövler (45) ile ortağı Beyazıt Kamçılar (43) işyerlerinde yanlarında çalıştığı iddia edilen İ. K. tarafından silahlı saldırıya uğradı.  Silah sesleri üzerine güvenlik güçlerine ve acil servis ekiplerine haber verilirken, her iki şahsında olay yerinde hayatlarını kaybettiği, silahlı saldırı olayını ger&cce... 11.10.2016 00:00
  Hatay Polis-Adliye 3975Devamını oku
  GENÇ SERGEN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
  Sergen Kuş’un intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor . Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Sergen Kuş’un cenazesi Antakya Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma hastanesine götürüldüğü daha sonra Sutaşı Mahallesi Asri mezarlığında toprağa verildiği belirtildi.... 28.09.2016 00:00
  Hatay Polis-Adliye 3705Devamını oku
  DEV PROJENİN YÜZDE 85’İ TAMAMLANDI
  HBB Başkanı Doç Dr. Lütfü Savaş’ın kaliteli hizmet anlayışı doğrultusunda çalışmalarına yön veren ekipler, kentin ulaşım ağını rahatlatacak projenin yapımında sona yaklaşıyor. DEV PROJENİN YÜZDE 85’İ  TAMAMLANDI Kent merkezinin girişi olması dolayısıyla önem arz eden Antakya Kavaslı Mahallesi’nde ulaşımın rahatlaması için dev bir projeyi daha hayata geçiren HBB, kente modern bir görünüm kazandır... 11.10.2016 00:00
  Hatay Belediye 3225Devamını oku
  CHP DEN MAHALLE ZİYERETLERİ
  EĞİTİM SEN ZİYARETİ CHP İl Başkanı Mehmet Güzelmansur:”Partimizin   en alt üyesinden genel başkanımıza kadar 29 günden beri en önemli gündemimiz eğitim sen mağdurlarıdır. Genel Başkanımız  il başkanları toplantısında haksız olarak açığa alınan öğretmenlerin bir an önce görevlerine dönmesi gerektiğini  belirtti.  Süreç kolay bir süreç değil.Genel Başkanımızdan milletvekilimize kada... 11.10.2016 00:00
  Hatay Siyaset 2875Devamını oku
Arabanın içinde tabancayla vurulmuş halde bulundu
Arabanın içinde tabancayla vurulmuş halde bulundu
Asayiş
Belediye binasına jandarma ekipleri sevk edildi
Belediye binasına jandarma ekipleri sevk edildi
Asayiş
ÇTSO’dan ATSO’ya geçmiş olsun mesajı
ÇTSO’dan ATSO’ya geçmiş olsun mesajı
Yerel
AK Parti Muradiye İlçe Gençlik Kolları Başkanının evine saldırı
AK Parti Muradiye İlçe Gençlik Kolları Başkanının evine saldırı
Asayiş
Kırklareli’de Trafik Kazası: 1 Ölü 2 Yaralı
Kırklareli’de Trafik Kazası: 1 Ölü 2 Yaralı
Asayiş
Adana’da Orman Yangını
Adana’da Orman Yangını
Asayiş
Genç Üniversitelilere ilk ders 15 Temmuz
Genç Üniversitelilere ilk ders 15 Temmuz
Yerel
Üniversitede ‘Kore Tanıtım Günleri’
Üniversitede ‘Kore Tanıtım Günleri’
Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan TOBB heyetini ağırladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan TOBB heyetini ağırladı
Politika
Kayseri’deki FETÖ/PDY soruşturması
Kayseri’deki FETÖ/PDY soruşturması
Asayiş
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından Kışanak ve Anlı açıklaması
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından Kışanak ve Anlı açıklaması
Genel
Anadolu Efes - CSKA Moskova maçının ardından
Anadolu Efes - CSKA Moskova maçının ardından
Spor
Galatasaray, Dersimspor’u 5 golle geçti
Galatasaray, Dersimspor’u 5 golle geçti
Spor
Hayrabolu Belediyesi’ne araç hibesi
Hayrabolu Belediyesi’ne araç hibesi
Yerel
Kışanak’ın evindeki arama sona erdi
Kışanak’ın evindeki arama sona erdi
Genel
Milli İrade Turnuvası sona erdi
Milli İrade Turnuvası sona erdi
Yerel
Türkiye Kupası’nda gruplara çıkan ilk takımlar belli oldu
Türkiye Kupası’nda gruplara çıkan ilk takımlar belli oldu
Spor
FETÖ kapsamında adliyeye sevk edilen 19 şahıstan 10’u tutuklandı
FETÖ kapsamında adliyeye sevk edilen 19 şahıstan 10’u tutuklandı
Asayiş
Muratbey Uşak, son çeyrekte dağıldı
Muratbey Uşak, son çeyrekte dağıldı
Yerel
Turkish Airlines Euroleague
Turkish Airlines Euroleague
Spor

Haber Kategorileri

Tüm Radyolar Burada Tıkla
Canlı Radyo Dinle
Tüm Radyolar Burada Tıkla
İNDİR