Tüm Radyolar Burada Tıkla
Canlı Radyo Dinle
Tüm Radyolar Burada Tıkla
İNDİR
İlhan Mobilya
Semir Eraslan
Olsan Ambalaj
Başak Sürücü Kursu
Brf Treyler
Ekrem Tır

Kamu Denetçiliği Kurumu 2. Bölgesel Konferansı Hatay’da Gerçekleşti

Hatay Valisi Sayın Ercan Topaca, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun ilimizde gerçekleştirdiği ve TC. Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi M. Nihat Ömeroğlu’nun da konuşmacı olarak katıldığı konferansa iştirak etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu 2. Bölgesel Konferansı Hatay’da Gerçekleşti
Kamu Denetçiliği Kurumu 2. Bölgesel Konferansı Hatay’da Gerçekleşti
Kamu Denetçiliği Kurumu 2. Bölgesel Konferansı Hatay’da Gerçekleşti
Kamu Denetçiliği Kurumu 2. Bölgesel Konferansı Hatay’da Gerçekleşti
 Ottoman Otel’de düzenlenen konferansa Hatay Valisi Sayın Ercan Topaca’nın yanı sıra Göç İdaresi Genel Müdürü Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Güven, Hatay Cumhuriyet Başsavcı Musa Çatal, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Halil Aydemir, Vali Yardımcıları, Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem Dönmez, İl Jandarma Komutan Vekili J. Alb. Gazi Demir, İl Emniyet Müdürü Ali Doğan Uludağ, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, kamu denetçileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Hatay Musevi Cemaati Başkanı Şaul Cenudioğlu ile Hatay Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar ve kanaat önderleri katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan konferans, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun tanıtım filmi ile devam etti.Konferansta konuşan Hatay Valisi Sayın Ercan Topaca, dünyada şehirleşme ve nüfusun belli merkezlerde yoğunlaşmasının özellikle son dönemlerde çok arttığını ifade ederek bunun neticesi olarak bazı sorunlar yaşandığını belirtti. Sayın Topaca, ‘’Sadece ülke içinde değil ülkeler arasında da son dönemde yoğun bir nüfus hareketi var. Bu hareketlerden en çok etkilenen ülkelerin başında ülkemiz geliyor. Bu sadece şimdi değil, 100 sene 200 sene öncesinde de Balkan Harbi, Rus Harbi, 2. Dünya Savaşı vs. zamanında böyleydi. Türkiye geçmişten günümüze hep bir çekim merkezi olmuştur. Çekim merkezi olmanın getirdiği bazı sorunlar ya da avantajlar olabilir. Ama şunu memnuniyetle ve gururla ifade edebiliriz ki bu yükü ne geçmişte ne bugün ne de gelecekte Türkiye kadar kaldırabilecek başka bir ülke yoktur. Çünkü bizim inancımız, bizim kültürümüz, bizim bu olaylara bakış açımız diğer ülkelere benzemiyor.’’ dedi.Kültürümüz gereği insanları Yaradandan ötürü sevdiğimizi, yardıma muhtaç tüm insanlara kucak açtığımızı dile getiren Sayın Topaca, ‘’Biz bu anlayışı Peygamber Efendimiz’in devlet anlayışında, gerek Medine’deki uygulamaları gerekse Mekke’nin fethi sırasındaki uygulamalarında çok net görüyoruz. Bizler insanlar arasında dininden, mezhebinden, renginden dolayı hiçbir ayrım yapmayan bir anlayışın temsilcileriyiz. Tarihimizde bunun çok güzel örnekleri vardır. Hz. Ömer ‘in Kudüs fethinden sonra meşhur bir fermanı vardır. Oradaki eski yerleşimcilerin inançlarına, mal ve can güvenliklerine yapılacak bir müdahalenin dinen caiz olmadığını anlatan o fermanı, mültecilerin ve insanların korunmasına yönelik çok güzel örneklerden biridir. Selahattin Eyyubi’nin yine Kudüs’ü fethindeki uygulaması, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethindeki İstanbul’un eski oturanlarının haklarının, inançlarının, kültürlerinin korunmasına yönelik uygulaması da çok güzel örneklerdendir. Yine Fatih Sultan Mehmet’in Bosna’daki fermanı insanların hakkını, hukukunu, yaşam hakkını teminat altına alan, gerek devletin gerekse bölgedeki hakim unsurların müdahalesini yasaklayan bir anlayıştır.’’ dedi.Bugün de Türkiye Cumhuriyeti’nin bu anlayışı devam ettirdiğini ifade eden Sayın Topaca, ’’Biz sadece Suriyelilere kucak açmıyoruz. Moritanya’dan, Sudan’dan aklınıza gelebilecek en uzak diyarlardan bile gelen insanlar Türkiye’de kendisine bir yer bulabiliyor. Horlanmadan, ezilmeden yaşantısını bir şekilde devam ettirebiliyor. İlimizde yaklaşık 408 bin Suriyeli yaşamaktadır. Biz bu insanlarla kentimizi paylaşıyoruz. Havasını, suyunu, toprağını paylaşıyoruz. Onlara sahip çıkıyoruz. Bu kentin cömertliği, bu kentin hoşgörüsü 408 bin Suriyeliyi misafir etmeye yetmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin gücünü gösterme konusundan ifade etmek istiyorum. 2-3 gün içerisinde Yayladağı ilçemizde 10 bin civarında mülteciyi dağdan alıp şehir merkezlerine yerleştirecek kapasitede bir kentiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin gücünü buradan kıyaslayınız.’’ dedi.Kamu Denetçiliği Kurumu’nun genç ve yeni bir kurum olduğuna değinen Sayın Topaca, ‘’Bu Kurumun yeni kurulmuş olması nedeniyle kurumsal kapasitesinin oluşmasında belli bir zaman gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu Kurumu tanıması, farkındalık oluşturulması konusunda bizler de elimizden geleni yapacağız. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun milletimiz ve kamu kurumları arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde daha da etkin olmasını, daha kapsayıcı cevaplar üretilmesini, vatandaşlarımızın da bir sorunları olduğu zaman mahkemeye gitmeden, uzlaşma kültürü ile kurumun aracılığıyla sorunlarını çözmesini temenni ediyorum.’’ şeklinde konuştu.Göç İdaresi Genel Müdürü Atilla Toros ise, ‘’Bizim Kurumuz da yeni bir kurum. Kamu Denetçiliği Kurumu ile benzer bir zamanda kuruldu. Göç meselesi son 4-5 yıldır Suriye meselesi ile birlikte son derece önemli bir hale dönüşmüş oldu. Türkiye bulunmuş olduğu coğrafi konum itibariyle yıllardır kendisine gelen herkese kucak açan bir pozisyondaydı. Son 10 yıldır da artık hedef ülke pozisyonuna geldiğimizi ifade etmek istiyorum. Birlermiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin verilerine göre 2015 yılında dünyada zorla yerinden edilmiş kişi sayısı 60 milyondur. Bunların 19.5 milyonu mülteci durumundadır. Bu 19.5 milyon mültecinin yanı sıra 38 milyonu aşkın da ülke içerisinde yerinden edilmiş kişinin olduğu söylenebilir. Dünyada 1.8 milyon da irtica başvurusunda bulunan kişiden de bahsetmek mümkündür.’’ dedi.Bu sayıların 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük nüfus hareketliği olduğunu belirten Toros, ‘’Çok büyük bir göç hadisesi ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Ülkemizin bulunduğu pozisyon itibariyle de bölgemizdeki hareketlilikler göz önüne alındığında bölgemizdeki 8 tane uzak ve yakın komşumuz kendisini idare edemez pozisyonda ve istikrarsızlık içerisindedir. Bu istikrarsızlığın tamamı bize göç olarak yansımaktadır. Özellikle 2011 yılından bu yana Suriye’de meydana gelen karışıklıklardan dolayı Suriyelilere geçici olarak koruma sağlayan, onlarla ilgili iş ve işlemleri yürüten bir ülkeydik. Ama geçtiğimiz yıl düzensiz göç hareketleri de artınca özellikle bizim dışımızdaki Avrupa’ya yönelen hareketlerin yansımalarını hep birlikte gördük. Bu yansımalar bizim neyi, nasıl yaptığımızı anlamamız açısından önemli bir parametre oldu. 2011’den beri bize sığınan herkese açık kapı politikasıyla uluslararası koruma hukukunun tamamını yerine getiren bir ülke olarak gerçekten önemli işler yaptık.’’ dedi.Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi M. Nihat Ömeroğlu, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun uluslararası yaygın adı ile Ombudsmanlık’ın ülkemizde 2013’ün 29 Mart’ından itibaren fonksiyonel olarak çalışmaya ve şikayetleri almaya başladığını belirterek,  ‘’Kurumumuz 2010 referandumu ile anayasamızda yapılan değişiklikle ve 74. Maddede yazılı olduğu üzere anayasal bir kurum haline gelmiştir ve 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurumumuz idarenin her türlü eylem ve işlemini, tutum ve davranışlarını insan haklarına dayalı olarak adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk olarak inceler ve gerektiğinde idareye önerilerde bulunur.’’ dedi.Dünya genelinde 140’ı aşkın ülkede kökleşmiş bir kurum olarak faaliyetini sürdüren bu Kurumun en büyük özelliğinin yaptırımın gücünün olmayışı olduğunu ifade eden Ömeroğlu, ‘’ Kurumumuz sadece tavsiye niteliğinde kararlar vermektedir. İdarelerimiz bu tavsiye kararlara 30 gün içerisinde, uyacaklarsa uyduklarını iletirler. Eğer uymayacaklarsa da uymama gerekçeleri ile birlikte Kurumumuza bildirirler. Biz de bunları bireylere ya da tüzel kişilere iletiyoruz. Durmuş olan dava başlama süresi yeniden başlıyor ve isterse bireylerimiz ya da tüzel kişilerimiz mahkemeye gidebiliyorlar. Dolayısı ile hiçbir zaman Kurumumuza müracaat etmekle dava hakkı kaybolmuyor.’’ dedi.-Kurumlarını idarenin bir dostu olarak gördüklerini belirten Ömeroğlu, ‘’İdarenin yönetiminde insan haklarına dayalı, iyi yönetim anlayışı içerisinde şeffaflık, hesap verebilirlik, nezaket, kanunların makul süre içerisinde zamanında verilmesi ve gecikmeksizin ilgililere tebliğ anlamında iyi yönetime katkı sağlamak ve adalete hızlı erişim sağlayabilmektir. Verilen tavsiye kararlarımızdan idarelerimizden buna birçoğunun uyduğunu da görüyoruz. Bu toplantımızın amacı hem sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak hem bölgedeki yetkilerimize Kurumuzu tanıtabilmek, farkındalığımızı arttırabilmek ve bundan sonraki işbirliğini daha ileriye götürebilmektir.’’ dedi.Açış konuşmalarının ardından Kamu Denetçiliği Kurumu AB ve Dış İlişkiler Birim Sorumlusu Veli İlhan Ceylan, Kamu Denetçiliği Kurumunun görev ve faaliyetlerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ise, Hatay’da bulunan kamplara ilişkin katılımcılara bilgilendirici sunum yaptı.Konferans kapsamında Kamu Denetçisi Mehmet Elkatmış moderatörlüğünde bir panel düzenlendi.  Panelist olarak ise, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HÜGO) Müdürü Doç. Dr. Murat Erdoğan, İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Genel Koordinatörü Mustafa Herem yer aldı.Konferans soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu 2. Bölgesel Konferansı Hatay’da Gerçekleşti haberi 22.04.2016 tarihinde firmarehberim.com kaynak gösterilerek Yerel kategorisine HATAY VALİLİĞİ  adına  Hatay Antakya  muhabirimiz Mehmet Katırcıoğlu tarafından  eklenmiş olup  1675  kişi tarafından okunmuş 0 kişi tarafında beğenilip 0 kişi beğenilmemiştir.

Beğendiniz mi?
Okunma 1675
İlgili FirmaHATAY VALİLİĞİ
Kategori Yerel
  Esad rejimi çadır kente saldırdı
  Akşam saatlerinde Türkiye sınırına sıfır noktasında bulunan Ayn el beyda kampına saldıran rejim güçleri top atışı yaptıkları kampta kalan 6 sivili yaraladı.Saldırı sonucunda yaralanan 4’ü çocuk 6 sivil bölge bulunan sahra hastanelerinde tedavi altına alındı.... 23.10.2016 17:58
  Hatay Asayiş 65Devamını oku
  Şair Rıza Polat Akkoyunlu vefatının 46. yılında anıldı
  Hatay Büyükşehir Belediyesi’nce Dörtyol Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen anma etkinliğinde Şair Rıza Polat Akkoyunlu’nun kişiliği hayatı ve yaşamından kesitler anlatıldı.Anma etkinliğine katılan Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, burada konuşmada eserleri yaşamı ve çalışmalarıyla Türkiye’ye malolmuş olan Şair Akkoyunlu’yu anma etkinliğini ilçelerinde yapılmasından dolayı memnunluk duyduğunu belirtti. Toksoy, Şair Rıza Polat Akkoyunlu’nun isminin yaşatılması için ilçede bir... 23.10.2016 16:34
  Hatay Yerel 55Devamını oku
  Hatay’ın Yayladağı kırsalına top mermisi düştü
  Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren muhaliflerin kontrolündeki Lazkiye ve İdlib kırsalına saldırı başlatan Esad rejimine ait birliklerin attığı top mermisi, ilçenin Belengöz mevkisine düştü.3. Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı birliklerin, merminin atıldığı bölgeye misliyle atış yaptığı bildirildi.... 23.10.2016 14:50
  Hatay Genel 60Devamını oku
  Kapışmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası Hatay’da başladı
  Hatay’dan düzenlenen ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından 15 Temmuz Şehitleri ve Astsubay Ömer Halisdemir anısına yapılan Kapışmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası’na 450 sporcu katılacak.Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Genel Başkanı Alpaslan Ceylan yaptığı açıklamada, "Biz sporumuzu tarihimizle, kültürümüzle birleştirdiğimizi ifade ediyoruz. Bu gençlere Ömer Halisdemir gibi kahramanları tanıtmak amacındayız" dedi."Tarihimizi gençlerimizin kafalarına nakşetmek ist... 23.10.2016 14:19
  Hatay Spor 65Devamını oku
  Hatay’da kupa coşkusu
  Antakya Cumhuriyet meydanında Kolpa grubunun konseriyle başlayan kutlamada konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Takımımız Hatay tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı bizler de bundan dolayı gururuyuz ve mutluyuz" dedi.Takımlarının 2010 yılında Antakya Belediyesi iken kurduklarını belirten Başkan Savaş, ”Biz sadece basketbolda değil, tüm branşlarda birinci olmak için yola çıktık. Diğer branşlarda da birçok başarı elde ettik ama Hatay tarihinde ilk defa Cumhurbaş... 22.10.2016 23:05
  Hatay Spor 100Devamını oku
  Hatay’da yapışık ikizler dünyaya geldi
  Defne ilçesinde yaşayan ve 5 yıl önce evlenen Fuat-Miyese Çakırkaya çiftinin çocuk hayalleri, ailenin normal yollarla çocuk sahibi olamayacağı haberiyle yıkıldı. Aradan geçen 4 buçuk yılda çeşitli sorunlar yaşayan ve çocuk hayali için birçok yola başvuran Çakırkaya çifti, son olarak Ankara’daki bir tüp bebek merkezinde tüp bebek yoluyla bebek sahibi olmayı amaçladı ve b... 07.10.2016 00:00
  Hatay Belediye 6410Devamını oku
  Silahlı Saldırıya Uğrayan İki ortak Hayatını Kaybetti
  Cumhuriyet mahallesi Çevre yolu caddesi Damla Apartmanının beşinci katında Uluslararası Nakliye işi ile uğraştıkları belirlenen Ali Gövler (45) ile ortağı Beyazıt Kamçılar (43) işyerlerinde yanlarında çalıştığı iddia edilen İ. K. tarafından silahlı saldırıya uğradı.  Silah sesleri üzerine güvenlik güçlerine ve acil servis ekiplerine haber verilirken, her iki şahsında olay yerinde hayatlarını kaybettiği, silahlı saldırı olayını ger&cce... 11.10.2016 00:00
  Hatay Polis-Adliye 3905Devamını oku
  GENÇ SERGEN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
  Sergen Kuş’un intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor . Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Sergen Kuş’un cenazesi Antakya Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma hastanesine götürüldüğü daha sonra Sutaşı Mahallesi Asri mezarlığında toprağa verildiği belirtildi.... 28.09.2016 00:00
  Hatay Polis-Adliye 3605Devamını oku
  DEV PROJENİN YÜZDE 85’İ TAMAMLANDI
  HBB Başkanı Doç Dr. Lütfü Savaş’ın kaliteli hizmet anlayışı doğrultusunda çalışmalarına yön veren ekipler, kentin ulaşım ağını rahatlatacak projenin yapımında sona yaklaşıyor. DEV PROJENİN YÜZDE 85’İ  TAMAMLANDI Kent merkezinin girişi olması dolayısıyla önem arz eden Antakya Kavaslı Mahallesi’nde ulaşımın rahatlaması için dev bir projeyi daha hayata geçiren HBB, kente modern bir görünüm kazandır... 11.10.2016 00:00
  Hatay Belediye 3145Devamını oku
  CHP DEN MAHALLE ZİYERETLERİ
  EĞİTİM SEN ZİYARETİ CHP İl Başkanı Mehmet Güzelmansur:”Partimizin   en alt üyesinden genel başkanımıza kadar 29 günden beri en önemli gündemimiz eğitim sen mağdurlarıdır. Genel Başkanımız  il başkanları toplantısında haksız olarak açığa alınan öğretmenlerin bir an önce görevlerine dönmesi gerektiğini  belirtti.  Süreç kolay bir süreç değil.Genel Başkanımızdan milletvekilimize kada... 11.10.2016 00:00
  Hatay Siyaset 2640Devamını oku
Malatya’da askerlere TIR çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
Malatya’da askerlere TIR çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
Asayiş
TIR’ın dorsesi devrildi, faciadan dönüldü
TIR’ın dorsesi devrildi, faciadan dönüldü
Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkan Abbas ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkan Abbas ile görüşecek
Politika
Zelimir Obradovic:
Zelimir Obradovic: "Sonuna kadar savaştık"
Spor
Fetullah Gülen’in yeğeni İzmir’de yakalandı
Fetullah Gülen’in yeğeni İzmir’de yakalandı
Asayiş
İzmir’de bir kadın, eski sevgilisi tarafından öldürüldü
İzmir’de bir kadın, eski sevgilisi tarafından öldürüldü
Asayiş
Kütahya’da maganda kurşunu: 1 yaralı
Kütahya’da maganda kurşunu: 1 yaralı
Asayiş
Özalan: “Başkanımız takımı sahadan çekmemi istedi”
Özalan: “Başkanımız takımı sahadan çekmemi istedi”
Spor
En iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi Menderes Samancılar: “Ödülümü çocukları kıyılara vurulan Suriyeli komşularımıza adadım”
En iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi Menderes Samancılar: “Ödülümü çocukları kıyılara vurulan Suriyeli komşularımıza adadım”
Magazin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya rekortmeni Encümen’i kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya rekortmeni Encümen’i kutladı
Politika
Candaş Işık:
Candaş Işık: "Caner, hemen ameliyat olacak"
Spor
Karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına çarpan otomobil elektrik direğine çarptı, diğer otomobil ise ters döndü
Karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına çarpan otomobil elektrik direğine çarptı, diğer otomobil ise ters döndü
Asayiş
Su kanalında ceset bulundu
Su kanalında ceset bulundu
Asayiş
Şenol Güneş: “Rıza bunu çok yapıyor”
Şenol Güneş: “Rıza bunu çok yapıyor”
Spor
Altın Portakal ödülleri sahiplerini buldu
Altın Portakal ödülleri sahiplerini buldu
Magazin
Maç sonrası taraftar birbirine girdi
Maç sonrası taraftar birbirine girdi
Asayiş
Eskişehirspor’un 3 puanı silinecek
Eskişehirspor’un 3 puanı silinecek
Spor
Başbakan Yardımcısı Canikli: “Artık hiç kimse bölgede Türkiye’yi hesaba katmadan istediği gibi at oynatamaz
Başbakan Yardımcısı Canikli: “Artık hiç kimse bölgede Türkiye’yi hesaba katmadan istediği gibi at oynatamaz"
Politika
TFF 1. Lig
TFF 1. Lig
Spor
Beşiktaş’ta Caner Erkin şoku
Beşiktaş’ta Caner Erkin şoku
Spor

Haber Kategorileri

Tüm Radyolar Burada Tıkla
Canlı Radyo Dinle
Tüm Radyolar Burada Tıkla
İNDİR