Tüm Radyolar Burada Tıkla
Canlı Radyo Dinle
Tüm Radyolar Burada Tıkla
İNDİR
Brf Treyler
Başak Sürücü Kursu
Ekrem Tır
Olsan Ambalaj
İlhan Mobilya
Semir Eraslan

''SPORDA ŞİDDET TASARISI'' KOMİSYONDAN GEÇTİ

-MAÇ BİLETLERİ ELEKTRONİK OLACAK. ELEKTRONİK KARTTA, KİŞİNİN ADI, SOYADI, KİMLİK NUMARASI VE FOTOĞRAFI OLACAK -SEYİRCİLER, MAÇA GİRMEK İÇİN ELEKTRONİK KART ALACAK VE İZLEMEK İSTEDİĞİ MAÇIN BİLETİ BU KARTA YÜKLENECEK -MAÇ GÜNÜ GÖREVDE OLMAYAN KOLLUK GÖREVLİLERİ, GÜNLÜK 50-60 TL KARŞILIĞI MAÇLARDA GÖREVLENDİRİLEBİLECEK -ŞİKE VE TEŞVİK PRİMİNE AĞIR CEZALAR VERİLECEK -MAÇTAN ÖNCE ŞİKE VE TEŞVİK PİRİMİNİ İHBAR EDENE CEZA VERİLMEYECEK -HAKARET EDEN TARAFTARLARA, ŞİKAYET ŞARTI ARANMAKSIZIN ADLİ PARA CEZASI VERİLECEK -ALKOL, UYUŞTURUCU YA DA UYARICI MADDE ETKİSİ ALTINDA OLDUĞU AÇIKÇA ANLAŞILAN KİŞİ SPOR ALANLARINA ALINMAYACAK

Maç biletleri elektronik olacak. Elektronik kartta, kişinin adı, soyadı, kimlik numarası ve fotoğrafı olacak. Seyirciler, maça girmek için elektronik kart alacak ve izlemek istediği maçın bileti bu karta yüklenecek.
     ''Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı'' TBMM Adalet Komisyonunda, 2 gün boyunca süren müzakerelerin ardından kabul edildi.
     Tasarıya göre, ev sahibi spor kulüpleri, spor alanlarında sağlık ve güvenliğe kadar ilgili spor federasyonları ve uluslararası spor federasyonlarınca belirlenen önlemleri almakla yükümlü olacak.
     Çocuklar ve engellilerin müsabakaları izleyebilmeleri için yerler tahsis edilecek.
     Seyircilerin oturma yerleri numaralandırılacak, kapasitenin üzerinde ve biletsiz seyirci alınamayacak.
     Maç biletleri elektronik olacak. Elektronik kartta, kişinin adı, soyadı, kimlik numarası ve fotoğrafı olacak. Seyirciler, maça girmek için elektronik kart alacak ve izlemek istediği maçın bileti bu karta yüklenecek. Stadyuma bu kart gösterilerek girilecek.
     Spor alanlarında; güvenliğin sağlanması ve bu düzenlemelere aykırı davrananların tespiti amacıyla gerekli teknik donanımlar kurulacak.
    
     -BASKETBOL, VOLEYBOL VE HENTBOL HARİÇ TUTULDU-
    
     AK Parti Konya Milletvekili Ali Öztürk'ün verdiği önergenin kabul edilmesiyle, basketbol, voleybol ve hentbol dalları elektronik kart kapsamı dışında tutuldu.
     AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Tunçak ile CHP Aydın Milletvekili Fatih Atay, basketbol, voleybol ve hentbol dallarının elektronik kart uygulaması dışında tutulmasına karşı çıkarak, önergenin aleyhinde oy kullandı.
     Spor kulüpleri, genel kollukla birlikte görev yapmak üzere, yetecek sayıdaki özel güvenlik görevlisini, seyirci ve sporcuların sahadan ayrılacağı zamana kadar müsabakanın yapılacağı yerde bulunduracak ve spor alanının iç güvenliğini sağlayacak.
     Maç günü görevde olmayan kolluk görevlileri, günlük harcırahın iki katı kadar ödenekle maçlarda görevlendirilebilecek. Bu harcırah, günlük 50-60 TL arasında değişecek. Federasyon, görevlilerinin hesabına yatırdığı bu parayı kulübün alacaklarından mahsup edecek.
     Özel güvenlik görevlileri ateşli silah taşıyamayacak.
     Spor kulüpleri, yönetim kurulu üyeleri arasından bir veya birkaç kişiyi, taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi olarak belirleyecek.
     Spor müsabakalarında, müsabaka alanının çevresinde bulunan ve insan hayatı açısından tehlike oluşturabilecek yerlerde müsabakaların seyredilmemesi için il veya ilçe spor güvenlik kurulları gerekli önlemleri alacak.
    
     -ŞİKE VE TEŞVİK PRİMİNE AĞIR CEZA-
    
     Tasarıyla, şike ve teşvik primine ağır cezalar getiriliyor. Bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla, bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişi 5 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. Kendisine menfaat temin edilen kişi de bu suçtan dolayı müşterek fail olarak cezalandırılacak. Şikeye katkıda bulunan kişiler de aynı cezaya mahkum edilecek.
     Maçtan önce şike ve teşvik primini ihbar edene ceza verilmeyecek.
     Suçun; kamu görevinin sağladığı güven veya nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle, spor kulübünün yönetim kurulu başkan veya üyelerince, örgüt faaliyeti çerçevesinde, bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek amacıyla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılacak.
     Milli takımların veya milli sporcuların başarılı olmasını sağlamak amacıyla, spor kulüplerince kendi takım oyuncularına veya teknik heyetine müsabakada başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla prim verilmesi veya vaadinde bulunulması halinde bu cezalar uygulanmayacak.
    
     -YASAK MADDELERLE İLE İLGİLİ CEZALAR-
    
     Spor alanlarına ruhsatlı dahi olsa silah, bulundurulması yasak olmayan kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeler ile uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile alkollü içecekler sokulamayacak.
     Genel kolluk görevlileri ile özel güvenlik görevlileri, izleyicilerin üstünü ve eşyasını teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontrol edebilecek ve arayabilecek. Spor müsabakası öncesinde, esnasında, sonrasında, spor alanının çevresinde ve müsabakanın yapılacağı yere geliş ve gidiş güzergahlarında taraftarların üzeri ve eşyası aranabilecek.
     Kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeleri spor alanlarına sokan kişi, 3 aydan 1 yıla kadar hapis; müsabaka düzenini bozabilecek veya çevreyi kirletebilecek nitelikte her türlü maddeyi sokan kişi ise 20 günden az olmamak üzere adli para cezasına mahkum edilecek. Bu alet veya maddeleri seyircilere vermek amacıyla spor alanına sokan veya spor alanında seyircilere temin eden kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.
     Bu alet veya maddeleri spor alanında kullanan kişi, bu nedenle maç düzeninin bozulması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilecek.
     Spor alanlarına müsabaka sırasında uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile alkollü içecek sokan kişi, adli para cezasına çarptırılacak.
     Spor alanlarına sokulması yasak olmayan maddeleri kullanarak müsabaka düzeninin bozulmasına sebebiyet veren kişi, adli para cezasına mahkum edilecek.
    
     -HAKARET İÇEREN TEZAHÜRAT-
    
     Hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışlarda bulunan taraftarlara, şikayet şartı aranmaksızın, 15 günden az olmamak üzere adli para cezası verilecek.
     Spor alanlarında veya çevresinde toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret edici söz ve davranışlarda bulunan kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Bu suçların, yazılı pankart taşınarak ve asılarak ya da duvarlara yazı yazılarak işlenmesi halinde ceza yarı oranında arttırılacak.
     Bileti olmadan spor alanlarına giren kişi adli para cezasına mahkum edilecek.
     Maçlara girmesi yasaklanan kişi, maça biletsiz girerse 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilecek.
     Spor alanlarına söz konusu düzenlemelere aykırı olarak seyirci kabul eden veya kabul edilmesini sağlayan kişiye 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek.
     Elektronik kartı yetkisiz olarak üreten, satan, satışa arz eden, devreden, satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.
     Maç için seyirci kabulüne başlanmasından tahliyesine kadarki zaman içinde yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine giren kişiye, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilecek.
     Müsabakalarda meydana gelen zararların tazmini konusunda zarar veren kişiler ve onların taraftarı olduğu spor kulübü müteselsilen sorumlu olacak.
    
     -SEYİRDEN YASAKLANMA-
    
     Tasarıyla, şiddet olaylarına karışan kişinin müsabakaları ve antrenmanları izlemek amacıyla spor alanlarına girişinin yasaklanmasını öngören ''seyirden yasaklanma'' uygulaması da getiriliyor.
     Kişinin, düzenlemede tanımlanan veya yollamada bulunulan ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanmasına karar verilecek.
     Hükmün kesinleşmesiyle infazına başlanan seyirden yasaklanma yaptırımının süresi, cezanın infazı tamamlandıktan itibaren bir yıl geçmesiyle sona erecek. Bu güvenlik tedbirine ceza verilmesine yer olmadığı kararının verilmesi halinde, hükmün kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl geçmesiyle bu güvenlik tedbirinin uygulanmasına son verilecek.
     Bu suçlardan dolayı hakkında soruşturma başlatılan kişi, mahkeme tarafından karar verilinceye kadar tedbiren maçlara alınmayacak.
     Komisyonun bazı üyeleri, hakkında soruşturma başlatılan kişinin, soruşturma sonunda suçsuz olduğunun ortaya çıkabileceğini belirterek, bu düzenlemeye karşı çıktı.
     Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde etkisi altında olduğu açıkça anlaşılan kişi, spor alanlarına alınmayacak. Tasarının bu maddesi de uzun tartışmalardan sonra kabul edildi.
     Alt komisyon metninde bu hüküm, ''Alkollü olduğu veya keyif verici madde kullandığı açıkca anlaşılan kişiler spor alanlarına kabul edilmeyecek'' deniliyordu. Kişinin alkollü olduğunun nasıl anlaşılabileceği üzerinde tartışıldıktan sonra, sözkonusu hüküm değiştirilerek kabul edildi.
     Bu şekilde giren kişi dışarı çıkmamakta ısrar ederse zor kullanılarak dışarı çıkartılacak.
    
     -MAÇA GİRİŞİ YASAKLANAN KİŞİ-
    
     Seyirden yasaklanan kişi, taraftarı olduğu kulübün maçının yapılacağı gün, maçın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmak zorunda olacak.
     Tasarının, ''Bu kişilerin, taraftarı bulunduğu kulübün veya A Milli Takım'ın yurtdışında katıldığı müsabakalara gitmesini engellemeye yönelik olarak pasaportunu ve ilgili seyahat belgesini müsabakanın beş gün öncesinde en yakın genel kolluk birimine teslim etmesine'' ilişkin hükmü ise müzakerelerden sonra önergeyle çıkartıldı.
     CHP'li komisyon üyeleri ile bazı AK Parti'li üyeler, sözkonusu hükme, kişilerin seyahat hürriyetini engelleyeceği gerekçesiyle karşı çıktı.
    
     -ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞE NEDEN OLABİLECEK AÇIKLAMALAR-
    
     Müsabakalarda özel güvenlik görevlisi bulundurma yükümlülüğüne aykırı hareket eden spor kulüplerine, eksik özel güvenlik görevlisi sayısı itibarıyla 100 TL idari para cezası verilecek.
     Verilen bir önergeyle, elektronik bilet uygulamasına geçilmemiş spor alanlarına biletsiz ya da kapasitenin üstünde seyirci alan spor kulübüne verilen ceza miktarı azaltıldı. Ceza miktarının alt limiti 20 bin TL'den 5 bin TL'ye, üst limiti de 70 bin TL'den 50 bin TL'ye düşürüldü. Bu hüküm, profesyonel futbol ligi maçlarında uygulanacak.
     CHP Aydın Milletvekili Fatih Atay, küçük Anadolu kulüplerinin başkanlarının genelde yerel yönetimler olduğunu belirterek, ''Belediye başkanları, maçlara biletsiz seyirci girmemesine zaman zaman engel olamayabilir. Cezalar çok yüksek, düşürülsün'' dedi.
     Spor müsabakalarının güvenlik veya düzenini bozabilecek ya da sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunan kişilere 5 bin TL'den 50 bin TL'ye kadar idari para cezası verilecek. Alt komisyon metninde, spor müsabakalarının taraflarını, görevlileri, spor kulübü veya federasyon yöneticilerini rencide edecek ya da bu kişilere husumet duyulmasına neden olabilecek açıklamalar da bu kapsamda sayılıyordu.
     CHP'li Aydın, tasarının alt komisyon metnindeki düzenlemeye göre, yapılan her türlü eleştirinin bu kapsama girerek cezalandırılması yoluna gidilebileceğini ifade ederek, ''Hakem ofsayttan gol verdi. Bu eleştirilecek tabiki. Bu suç kabul edilebilir mi? Eğer öyle olursa hiç kimse ağzını açamaz, konuşamaz'' dedi.
     AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Zekeriya Aslan da ''İbrahim Üzülmez Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kaldı. Bununla ilgili aşırı yorumlar yapıldı. Bu husumete girer mi girmez mi? Bunu iyi düşünmek gerekir'' diyerek, düzenlemenin değiştirilmeyen haline karşı çıktı.
     Başkanvekili Hakkı Köylü de ''Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'ın yaptığı çok katı eleştirileri de bu kapsama alacaksak, bu yanlış olur'' diyerek, düzenlemenin kapsamının daraltılması gerektiğini vurguladı.
     Şiddeti teşvik edecek açıklamaları yayımlayan basın ve yayın organı işleticisine 100 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar idari para cezası verilecek.
     HSYK'nın görevlendireceği asliye ve ağır ceza mahkemeleri bu suçlara bakacak.
     En üst futbol liginde bulunan kulüpler bir yıl, diğer kulüp veya kuruluşlar ise 3 yıl içinde maç biletlerini elektronik sistemde oluşturacak, kamera sistemini kuracak, ev sahibi ve misafir takımların bekletme odalarını oluşturacak.
    
     -''ULA SOYAMAYIZ, ÇÜNKÜ İÇERİDE FUTBOL KONUŞULUYOR''-
    
     Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, tasarının kabul edilmesinden sonra bir fıkra anlattı ve teşekkür konuşması yaptı:
     ''İki hırsız bir evi soymak istemiş, biri içeride diğeri aşağıda soğuktan donuyor. Soğuktan donan diğerine soruyor ne oldu diye? O da, ula soyamayız, çünkü içeride futbol konuşuluyor, hadi gidelim. Bugünkü görüşmeler de uzun sürdü. Bunu ne kadar tartışırsak tartışalım, eksiklikler çıkabilir ama uygulamada gördüğümüz zaman eksiklikleri giderebiliriz.''
     Tasarının görüşmeleri sırasında, kuru kayısı, kuru pasta, kurabiye, börek ve simit ikram edildi.

''SPORDA ŞİDDET TASARISI'' KOMİSYONDAN GEÇTİ haberi 18.02.2011 tarihinde firmarehberim.com kaynak gösterilerek Yerel kategorisine Hatay  116910  kişi tarafından okunmuş 0 kişi tarafında beğenilip 0 kişi beğenilmemiştir.

Beğendiniz mi?
Okunma 116910
Kategori Yerel
ŞehirHatay
  HZ.HIDIR İLE HZ.MUSA'NIN KUTSAL BULUŞMASI
  Başkan Nehir, Topluma mal olmuş isimlerin soyut yada somut heykel çalışmalarının yapılması yönünde çabalarının süreceği ile birlikte uğur mumcu heykelinin de bitme aşamasında olduğu müjdesini verdi. Deniz Sitesinde bulunan uğur mumcu caddesinin girişine sütunların yerleştirildiğini  ve en kısa zamanda sütunların önünde yapılan kaidenin üstüne Uğur Mumcu heykelinin yerleştirileceğini ifade etti. HZ.HIDIR İLE HZ.M... 28.10.2016 00:00
  Hatay Belediye 15Devamını oku
  İHH ve Katar Raf Kurumu Suriye’de köy inşa ediyor
  İç savaşın başladığı günden bu yana birçok yardım çalışması gerçekleştiren İHH’nin en fazla yardım yaptığı alanlardan birinin de mesken alanları olduğunu belirten İHH Hatay Ofisi Suriye Çalışmaları Basın Danışmanı Burak Karacaoğlu, bu kapsamda Suriye içerisinde yapılan konteyner ve çadır kentlerde dönemsel olarak değişmekle birlikte yaklaşık 150 bin kişinin yaşadığını söyledi. Karacaoğlu, “İHH son olarak, barınma yardımları kapsamında yetim ailelerinin kalacağı, ilk etabında 100 evden oluşan köy... 28.10.2016 16:44
  Hatay Genel 15Devamını oku
  DİKKAT PAZAR GÜNÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
  Hatay’ın Antakya İlçesi Kışla Saray, Bağrıyanık, Gazi, Havuzlar, Şirince, Aydınlıkevler, Cumhuriyet, Kuyulu, Dutdibi, Fevzi Çakmak ve Kocaabdi Mahalleleri ile Hatay Valiliği, Vilayet Karakolu ve Özel İdare Müdürlüğüne 6:30-8:30 saatleri arasında Scada altyapı çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.  Hatay’ın Defne İlçesi Sümerler, Dursunlu, Akdeniz, Elektrik ve Armutlu Mahalleleri ile... 28.10.2016 00:00
  Hatay Genel 370Devamını oku
  SODESLE KADINLAR HAYATA ATILIYOR
  Arya Çocuk Bakıcılığı Kursu Projesinde 20 kadına çocuk bakıcılığı gelişimi eğitimi sonunda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü onaylı sertifikaları düzenlenen törenle verildi. İpek Düğün Salonunda düzenlenen sertifika töreninde Hatay Sosyal Kalkınma Derneği Başkanı, Dr. Alim Koray Cengiz, Dernek üyeleri ve kursiyerler katıldı. Yrd. Doç. Dr. Alim Koray Cengiz’in  başkanı olduğu Hatay Sosyal ve Kült&uu... 28.10.2016 00:00
  Hatay Genel 285Devamını oku
  ÜCRETSİZ KLARNET KURSU İÇİN KAYITLAR BAŞLADI
  Antakya Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlara yer verildi; “Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci’nin büyük önem verdiği sosyal belediyecilik hizmetlerimizin çatısı altında kurulan Gençlik Merkezimiz geleceğimizin teminatı gençlere yönelik hizmet üretmeye devam ediyor. Bünyesinde verilen kurslara her geçen gün bir yenisini ekleyen Gençlik Merkezi bu kez de Klarnet enstr&u... 28.10.2016 00:00
  Hatay Belediye 435Devamını oku
  Hatay’da yapışık ikizler dünyaya geldi
  Defne ilçesinde yaşayan ve 5 yıl önce evlenen Fuat-Miyese Çakırkaya çiftinin çocuk hayalleri, ailenin normal yollarla çocuk sahibi olamayacağı haberiyle yıkıldı. Aradan geçen 4 buçuk yılda çeşitli sorunlar yaşayan ve çocuk hayali için birçok yola başvuran Çakırkaya çifti, son olarak Ankara’daki bir tüp bebek merkezinde tüp bebek yoluyla bebek sahibi olmayı amaçladı ve b... 07.10.2016 00:00
  Hatay Belediye 7030Devamını oku
  Tıp Öğrencisi Tuğba Kazada Öldü
  Kaza,  kent merkezindeki Tayfur Sökmen Kampusu yakınlarında meydana geldi. MKÜ Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Tuğba Alaş'ın arkasında oturduğu, adı açıklanmayan arkadaşının kullandığı 31 AU 67 plakalı motosikte, hızlı olduğu iddia edilen M.K. yönetimindeki 01 VN 254 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada, Tuğba Alaş olay yerinde yaşamını yitirirken, motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.  Müzik t... 25.10.2016 00:00
  Hatay Polis-Adliye 4170Devamını oku
  Silahlı Saldırıya Uğrayan İki ortak Hayatını Kaybetti
  Cumhuriyet mahallesi Çevre yolu caddesi Damla Apartmanının beşinci katında Uluslararası Nakliye işi ile uğraştıkları belirlenen Ali Gövler (45) ile ortağı Beyazıt Kamçılar (43) işyerlerinde yanlarında çalıştığı iddia edilen İ. K. tarafından silahlı saldırıya uğradı.  Silah sesleri üzerine güvenlik güçlerine ve acil servis ekiplerine haber verilirken, her iki şahsında olay yerinde hayatlarını kaybettiği, silahlı saldırı olayını ger&cce... 11.10.2016 00:00
  Hatay Polis-Adliye 4145Devamını oku
  DEV PROJENİN YÜZDE 85’İ TAMAMLANDI
  HBB Başkanı Doç Dr. Lütfü Savaş’ın kaliteli hizmet anlayışı doğrultusunda çalışmalarına yön veren ekipler, kentin ulaşım ağını rahatlatacak projenin yapımında sona yaklaşıyor. DEV PROJENİN YÜZDE 85’İ  TAMAMLANDI Kent merkezinin girişi olması dolayısıyla önem arz eden Antakya Kavaslı Mahallesi’nde ulaşımın rahatlaması için dev bir projeyi daha hayata geçiren HBB, kente modern bir görünüm kazandır... 11.10.2016 00:00
  Hatay Belediye 3350Devamını oku
  CHP DEN MAHALLE ZİYERETLERİ
  EĞİTİM SEN ZİYARETİ CHP İl Başkanı Mehmet Güzelmansur:”Partimizin   en alt üyesinden genel başkanımıza kadar 29 günden beri en önemli gündemimiz eğitim sen mağdurlarıdır. Genel Başkanımız  il başkanları toplantısında haksız olarak açığa alınan öğretmenlerin bir an önce görevlerine dönmesi gerektiğini  belirtti.  Süreç kolay bir süreç değil.Genel Başkanımızdan milletvekilimize kada... 11.10.2016 00:00
  Hatay Siyaset 2905Devamını oku
OMÜ’lü öğrencilere 2 TL’ye sabah kahvaltısı
OMÜ’lü öğrencilere 2 TL’ye sabah kahvaltısı
Yerel
OMÜ’lü öğrencilerle, ’Etkili İletişim’ söyleşisi
OMÜ’lü öğrencilerle, ’Etkili İletişim’ söyleşisi
Yerel
Eğitim Bir Sen’den Cumhuriyet Bayramı mesajı
Eğitim Bir Sen’den Cumhuriyet Bayramı mesajı
Yerel
Atletler Cumhuriyet’e koştu
Atletler Cumhuriyet’e koştu
Yerel
Yaşının 2 katından fazla suç kaydı var
Yaşının 2 katından fazla suç kaydı var
Asayiş
GGC Başkanı Ay: ’’Cumhuriyet en önemli mirasımızdır’’
GGC Başkanı Ay: ’’Cumhuriyet en önemli mirasımızdır’’
Yerel
Hakkari Emniyet Müdürlüğünde devir teslim töreni
Hakkari Emniyet Müdürlüğünde devir teslim töreni
Genel
Uyuşturucu haplarla yakalanan genç tutuklandı
Uyuşturucu haplarla yakalanan genç tutuklandı
Yerel
Tahmazoğlu29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı
Tahmazoğlu29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı
Yerel
GBC’den Cumhuriyet Bayramı mesajı
GBC’den Cumhuriyet Bayramı mesajı
Yerel
HZ.HIDIR İLE HZ.MUSA'NIN KUTSAL BULUŞMASI
HZ.HIDIR İLE HZ.MUSA'NIN KUTSAL BULUŞMASI
Belediye
İHH ve Katar Raf Kurumu Suriye’de köy inşa ediyor
İHH ve Katar Raf Kurumu Suriye’de köy inşa ediyor
Genel
Ulubatlı Hasan’a vefa
Ulubatlı Hasan’a vefa
Yerel
TOBB Genel Başkanı Hisarcıklıoğlu Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı
TOBB Genel Başkanı Hisarcıklıoğlu Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı
Genel
Çan’da 29 Ekim kutlamaları
Çan’da 29 Ekim kutlamaları
Yerel
İzmir’in ilçelerini ’Cumhuriyet’ coşkusu sardı
İzmir’in ilçelerini ’Cumhuriyet’ coşkusu sardı
Yerel
Selimiye ve İntizam yeni muhtarlık binalarına kavuştu
Selimiye ve İntizam yeni muhtarlık binalarına kavuştu
Yerel
Kütahya’da vahşet
Kütahya’da vahşet
Asayiş
İkamet kurşunlamaya adli kontrol
İkamet kurşunlamaya adli kontrol
Asayiş
DİKKAT PAZAR GÜNÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
DİKKAT PAZAR GÜNÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Genel

Haber Kategorileri

Tüm Radyolar Burada Tıkla
Canlı Radyo Dinle
Tüm Radyolar Burada Tıkla
İNDİR