Tüm Radyolar Burada Tıkla
Canlı Radyo Dinle
Tüm Radyolar Burada Tıkla
İNDİR
İlhan Mobilya
Brf Treyler
Ekrem Tır
Başak Sürücü Kursu
Olsan Ambalaj
Semir Eraslan

12 EYLÜL 2010 HALK OYLAMASI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

                    T.C.
             HATAY VALİLİĞİ
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ


İçişleri Bakanlığının 27.07.2010 tarih ve 4301 sayılı genelgesi gereği, İlimizde “12 Eylül 2010 Halkoylaması güvenlik önlemleri” toplantısı yapılmıştır.
        
Valimiz M. Celalettin LEKESİZ başkanlığında icra edilen toplantıya İl Emniyet Komisyonu üyeleri, İl Seçim Kurulu Başkanı ve İlçe Kaymakamları katılmışlardır.  Seçimler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarındandır. Halkımızın özgür iradesini ortaya koymasının bir göstergesi olan seçimlerin İlimiz genelinde bir demokrasi şöleni şeklinde geçmesi ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesi amacıyla düzenlenen toplantıda halkoylaması sürecinde uyulması gereken kurallar manzumesi ortaya konularak şu kararlar alınmıştır.

        TBMM tarafından 07.05.2010 tarihinde kabul edilen ve Anayasanın 175 inci Maddesi gereğince halkoyuna sunulması uygun görülen 5982 sayılı T.C.Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Yüksek Seçim Kurulunun 13.05.2010 tarih ve 317 sayılı Kararı gereğince 12 Eylül 2010 Pazar günü halkoyuna sunulacaktır.

        Anayasanın 79 uncu maddesi, seçimlerin, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılmasını öngörmektedir.  Bilindiği üzere, seçimlerin başlamasından bitimine kadar, düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma seçim süresince ve seçimden sonra seçim konuları ile ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görevi Yüksek Seçim Kuruluna aittir. İl ve İlçe Seçim kurulları da aynı konularda 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanunuyla yetkilendirilmiştir.

        Halk oylaması döneminde genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde her türlü propaganda çalışması yapılması ve parti bürosu kurulması yasaktır.

        Seçim takviminin başlangıcından itibaren seçim propagandasının sona erdiği ana kadar hoparlörle propaganda halkın huzur ve rahatını bozmamak ve seçim mevzuatına uymak şartıyla serbesttir.

        05 Eylül 2010 Pazar gününe kadar siyasi propaganda amaçlı açık ve kapalı yer toplantıları 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa tabi olup, 05 Eylül 2010 Pazar günü başlayan serbest propaganda süresi içerisinde İlçe Seçim Kurullarınca gösterilecek açık ve kapalı yerler dışında toplu olarak propaganda yapılması yasaktır.

        298 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında sayılan, siyasi partilerin açık ve kapalı yer toplantıları ile taşıtları hariç, 23 Ağustos 2010 akşamına kadar duvar ilanı, flama ve bayrak asılamayacaktır. 23 Ağustos 2010 akşamına kadar, sabit reklam yerlerinden (Bilboard, pano vs.) ilçe seçim kurullarının gözetim ve denetiminde seçime katılma hakkına sahip siyasi partilerin başvuruda bulunmaları halinde kura ile sıraları belirlenerek eşit sayı ve ücret karşılığında yararlanmaları mümkündür.

        Halkoylaması döneminde (halkoylamasının başlangıç tarihinden oy verme gününe kadarki süreçte, 31 Mayıs – 12 Eylül 2010) şehir içi toplu ulaşımı sağlayan araçlara, propaganda içeren afiş, flama ve posterler asılamaz.

        298 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen duvar ilanı ve afişle propaganda uygulama ve yasaklarının halkoylaması sürecinin başlangıç tarihi olan 31 Mayıs 2010 tarihinden, 23 Ağustos 2010 tarihine kadar geçen süre içinde izlenmesi, gözetim ve denetimi Mülki İdare Amirlerinin görev ve yetkisi dâhilinde olup, 23 Ağustos 2010 tarihi ile 11 Eylül 2010 tarihleri arasında ise yukarıda belirtilen uygulama ve yasakların denetimi İlçe Seçim Kurullarının görev ve yetkisi dâhilindedir.

        İlçelerde gösteri yürüyüşü için güzergâh tespitleri ve miting alanları günün koşullarına göre yeniden gözden geçirilerek, buralarda alınacak güvenlik tedbirleri planlanacak ve ilgililere duyurulacaktır.

        Seçime girecek siyasi partilerin teşkilat binaları ve eklentileri ile irtibat büroları her türlü saldırıya karşı oy verme günü sonuna kadar motorize ve yaya devriye marifetiyle kontrol edilecektir. 298 Sayılı Kanunun 79 uncu maddesi uyarınca oy verme günü her ne suretle olursa olsun içkili yerler ile umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilebilecek ve emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse köy kasaba ve şehirlerde silah taşıyamayacak olup, yasakların titizlikle uygulanması sağlanacaktır.

        Halkoylaması döneminde özellikle itfaiye, elektrik, ambulans, ulaşım hizmetleri ve hastanelerde gerekli tedbirler alınacak ve çalışan nöbetçi personel sayısı arttırılarak acil yardım ve müdahale ekipleri oluşturulacak, bu ekiplerin güvenlik kuvvetleri ile irtibat halinde olmaları sağlanacaktır.

        Yapılacak halkoylamasında idarenin tarafsızlığına gölge düşürecek veya tarafsızlığı hususunda şüphe uyandıracak her türlü hareketten kaçınılması amacıyla aşağıda belirtilen hususların açıklanması uygun görülmüştür:

        Devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişiliklerinde memur ve hizmetli olarak çalışanların:

        El ilanı dağıtmaları, seçim süresince siyasi partilere her ne şekilde olursa olsun bağış ve yardımda bulunmaları, bunların leh ve aleyhinde propaganda yapmaları, Taşıt Kanunu gereğince ya da özel yönetmelik hükümlerine göre tahsis edilmiş her türlü araç gereç ve imkânların siyasi bir partinin emrinde veya herhangi bir siyasi faaliyette çalıştırılmaları, kullanılmaları veya kullandırılmaları,

        Seçim propagandasının başlangıç tarihi olan 05 Eylül 2010 ve oy verme gününü takip eden 13 Eylül 2010 gününe kadar olan süre içerisinde yukarıda belirtilen daire, teşekkül ve müesseselerle, Bankalar Kanununa tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla (açılış ve temel atma dahil) törenler tertiplenmesi, nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması,

        Propaganda dönemi içerisinde (05–11 Eylül 2010) Başbakan, bakanlar, milletvekillerinin seçim propagandası ile ilgili yapacakları gezilere memurların katılmaları yasaktır.

        Yukarıda belirtilen esaslara uyulması ve idarenin tarafsızlığına gölge düşürecek veya şüphe uyandıracak her türlü hal ve hareketlerden kaçınılması hususunda azami dikkat ve hassasiyet gösterilecektir.

        Bunlara ilave olarak seçim öncesinde, seçim gününde ve seçim sonrasında olmak üzere seçim güvenliği ile ilgili tüm önlemler planlanmış ve alınmıştır.

        Halkoylaması sürecinin İlimizde huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanması için saygıdeğer Hataylıların geçmişte olduğu gibi bugün de gereken anlayışı göstereceklerine, emniyet güçleri ile kamu görevlilerine her türlü kolaylığı sağlayacaklarına olan inancımız tamdır.

        Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

12 EYLÜL 2010 HALK OYLAMASI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ haberi 21.08.2010 tarihinde firmarehberim.com kaynak gösterilerek Yerel kategorisine Hatay  67775  kişi tarafından okunmuş 0 kişi tarafında beğenilip 0 kişi beğenilmemiştir.

Beğendiniz mi?
Okunma 67775
Kategori Yerel
ŞehirHatay
  HZ.HIDIR İLE HZ.MUSA'NIN KUTSAL BULUŞMASI
  Başkan Nehir, Topluma mal olmuş isimlerin soyut yada somut heykel çalışmalarının yapılması yönünde çabalarının süreceği ile birlikte uğur mumcu heykelinin de bitme aşamasında olduğu müjdesini verdi. Deniz Sitesinde bulunan uğur mumcu caddesinin girişine sütunların yerleştirildiğini  ve en kısa zamanda sütunların önünde yapılan kaidenin üstüne Uğur Mumcu heykelinin yerleştirileceğini ifade etti. HZ.HIDIR İLE HZ.M... 28.10.2016 00:00
  Hatay Belediye 45Devamını oku
  İHH ve Katar Raf Kurumu Suriye’de köy inşa ediyor
  İç savaşın başladığı günden bu yana birçok yardım çalışması gerçekleştiren İHH’nin en fazla yardım yaptığı alanlardan birinin de mesken alanları olduğunu belirten İHH Hatay Ofisi Suriye Çalışmaları Basın Danışmanı Burak Karacaoğlu, bu kapsamda Suriye içerisinde yapılan konteyner ve çadır kentlerde dönemsel olarak değişmekle birlikte yaklaşık 150 bin kişinin yaşadığını söyledi. Karacaoğlu, “İHH son olarak, barınma yardımları kapsamında yetim ailelerinin kalacağı, ilk etabında 100 evden oluşan köy... 28.10.2016 16:44
  Hatay Genel 45Devamını oku
  DİKKAT PAZAR GÜNÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
  Hatay’ın Antakya İlçesi Kışla Saray, Bağrıyanık, Gazi, Havuzlar, Şirince, Aydınlıkevler, Cumhuriyet, Kuyulu, Dutdibi, Fevzi Çakmak ve Kocaabdi Mahalleleri ile Hatay Valiliği, Vilayet Karakolu ve Özel İdare Müdürlüğüne 6:30-8:30 saatleri arasında Scada altyapı çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.  Hatay’ın Defne İlçesi Sümerler, Dursunlu, Akdeniz, Elektrik ve Armutlu Mahalleleri ile... 28.10.2016 00:00
  Hatay Genel 865Devamını oku
  SODESLE KADINLAR HAYATA ATILIYOR
  Arya Çocuk Bakıcılığı Kursu Projesinde 20 kadına çocuk bakıcılığı gelişimi eğitimi sonunda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü onaylı sertifikaları düzenlenen törenle verildi. İpek Düğün Salonunda düzenlenen sertifika töreninde Hatay Sosyal Kalkınma Derneği Başkanı, Dr. Alim Koray Cengiz, Dernek üyeleri ve kursiyerler katıldı. Yrd. Doç. Dr. Alim Koray Cengiz’in  başkanı olduğu Hatay Sosyal ve Kült&uu... 28.10.2016 00:00
  Hatay Genel 370Devamını oku
  ÜCRETSİZ KLARNET KURSU İÇİN KAYITLAR BAŞLADI
  Antakya Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlara yer verildi; “Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci’nin büyük önem verdiği sosyal belediyecilik hizmetlerimizin çatısı altında kurulan Gençlik Merkezimiz geleceğimizin teminatı gençlere yönelik hizmet üretmeye devam ediyor. Bünyesinde verilen kurslara her geçen gün bir yenisini ekleyen Gençlik Merkezi bu kez de Klarnet enstr&u... 28.10.2016 00:00
  Hatay Belediye 505Devamını oku
  Hatay’da yapışık ikizler dünyaya geldi
  Defne ilçesinde yaşayan ve 5 yıl önce evlenen Fuat-Miyese Çakırkaya çiftinin çocuk hayalleri, ailenin normal yollarla çocuk sahibi olamayacağı haberiyle yıkıldı. Aradan geçen 4 buçuk yılda çeşitli sorunlar yaşayan ve çocuk hayali için birçok yola başvuran Çakırkaya çifti, son olarak Ankara’daki bir tüp bebek merkezinde tüp bebek yoluyla bebek sahibi olmayı amaçladı ve b... 07.10.2016 00:00
  Hatay Belediye 7030Devamını oku
  Tıp Öğrencisi Tuğba Kazada Öldü
  Kaza,  kent merkezindeki Tayfur Sökmen Kampusu yakınlarında meydana geldi. MKÜ Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Tuğba Alaş'ın arkasında oturduğu, adı açıklanmayan arkadaşının kullandığı 31 AU 67 plakalı motosikte, hızlı olduğu iddia edilen M.K. yönetimindeki 01 VN 254 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada, Tuğba Alaş olay yerinde yaşamını yitirirken, motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.  Müzik t... 25.10.2016 00:00
  Hatay Polis-Adliye 4185Devamını oku
  Silahlı Saldırıya Uğrayan İki ortak Hayatını Kaybetti
  Cumhuriyet mahallesi Çevre yolu caddesi Damla Apartmanının beşinci katında Uluslararası Nakliye işi ile uğraştıkları belirlenen Ali Gövler (45) ile ortağı Beyazıt Kamçılar (43) işyerlerinde yanlarında çalıştığı iddia edilen İ. K. tarafından silahlı saldırıya uğradı.  Silah sesleri üzerine güvenlik güçlerine ve acil servis ekiplerine haber verilirken, her iki şahsında olay yerinde hayatlarını kaybettiği, silahlı saldırı olayını ger&cce... 11.10.2016 00:00
  Hatay Polis-Adliye 4145Devamını oku
  DEV PROJENİN YÜZDE 85’İ TAMAMLANDI
  HBB Başkanı Doç Dr. Lütfü Savaş’ın kaliteli hizmet anlayışı doğrultusunda çalışmalarına yön veren ekipler, kentin ulaşım ağını rahatlatacak projenin yapımında sona yaklaşıyor. DEV PROJENİN YÜZDE 85’İ  TAMAMLANDI Kent merkezinin girişi olması dolayısıyla önem arz eden Antakya Kavaslı Mahallesi’nde ulaşımın rahatlaması için dev bir projeyi daha hayata geçiren HBB, kente modern bir görünüm kazandır... 11.10.2016 00:00
  Hatay Belediye 3365Devamını oku
  CHP DEN MAHALLE ZİYERETLERİ
  EĞİTİM SEN ZİYARETİ CHP İl Başkanı Mehmet Güzelmansur:”Partimizin   en alt üyesinden genel başkanımıza kadar 29 günden beri en önemli gündemimiz eğitim sen mağdurlarıdır. Genel Başkanımız  il başkanları toplantısında haksız olarak açığa alınan öğretmenlerin bir an önce görevlerine dönmesi gerektiğini  belirtti.  Süreç kolay bir süreç değil.Genel Başkanımızdan milletvekilimize kada... 11.10.2016 00:00
  Hatay Siyaset 2910Devamını oku
Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig
Spor
Bakan Tüfenkci: “FETÖ bu ülkeye bir imam hatip okulu yaptırmadı”
Bakan Tüfenkci: “FETÖ bu ülkeye bir imam hatip okulu yaptırmadı”
Politika
Beşiktaş’tan Caner Erkin’e sürpriz
Beşiktaş’tan Caner Erkin’e sürpriz
Spor
Cezayirli hırsız alüminyum folyo ile alarmlardan kurtuldu
Cezayirli hırsız alüminyum folyo ile alarmlardan kurtuldu
Asayiş
Şırnak’ta PKK’lıların saldırısında bir hamile kadın yaralandı
Şırnak’ta PKK’lıların saldırısında bir hamile kadın yaralandı
Asayiş
Doğubayazıt’ta 2 terörist öldürüldü
Doğubayazıt’ta 2 terörist öldürüldü
Asayiş
Bayramiç’te ev yangını
Bayramiç’te ev yangını
Yerel
Başkan adaylığından çekilen Musa Aydın’a videolu destek
Başkan adaylığından çekilen Musa Aydın’a videolu destek
Spor
78 yaşındaki Mukkades teyzenin bayrak sevgisi
78 yaşındaki Mukkades teyzenin bayrak sevgisi
Genel
Başkan Ergül halk toplantısında yaptığı hizmetleri anlattı
Başkan Ergül halk toplantısında yaptığı hizmetleri anlattı
Yerel
Karamürsel’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Karamürsel’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Asayiş
Bomba eğitimi alan DAEŞ’li Malatya’da yakalandı
Bomba eğitimi alan DAEŞ’li Malatya’da yakalandı
Asayiş
Turkish Airlines Euroleague
Turkish Airlines Euroleague
Spor
Başkent’te traktör eve çarptı: 1 ölü
Başkent’te traktör eve çarptı: 1 ölü
Asayiş
CHP lideri Kılçdaroğlu: “Darbe yapana değil mağduriyete sahip çıkıyoruz”
CHP lideri Kılçdaroğlu: “Darbe yapana değil mağduriyete sahip çıkıyoruz”
Politika
Müşterek Taarruz Uçağı Projesi’nde ikinci parti siparişleri 2021’de teslim edilecek
Müşterek Taarruz Uçağı Projesi’nde ikinci parti siparişleri 2021’de teslim edilecek
Genel
Nazilli’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Nazilli’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Yerel
13 yaşındaki kız çocuğu intihar etti
13 yaşındaki kız çocuğu intihar etti
Asayiş
Kayyum atanan firmanın muhasebe müdürü tutuklandı
Kayyum atanan firmanın muhasebe müdürü tutuklandı
Asayiş
Şırnak’ta 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Şırnak’ta 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Asayiş

Haber Kategorileri

Tüm Radyolar Burada Tıkla
Canlı Radyo Dinle
Tüm Radyolar Burada Tıkla
İNDİR