ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ 1 NİSAN DA TOPLANIYOR

Antakya Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısını gerçekleştirmek üzere Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci’nin başkanlığında bir araya geliyor.
ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ 1 NİSAN DA TOPLANIYOR
1 Nisan Cuma günü saat 15.00’te Atatürk Caddesi’nde bulunan Mahfel Sosyal Tesisleri Nikâh Salonu’nda yapılacak toplantıda Belediye Meclisi gündemindeki 17 maddeyi görüşerek karara bağlayacak.
Antakya Belediye Meclisi’nin Mart ayı ilk olağan meclis toplantısında görüşeceği gündem maddeleri ise şu şekilde belirlendi;
Gündem;

1-      1. ve 2. Meclis Başkan Vekili seçimi

2-      2 asil ve 2 yedek katip üye seçimi

3-      Encümen üyesi seçimi

4-      Plan ve bütçe komisyon üyesi seçimi

5-      İmar komisyon üyesi seçimi

6-      Ovakent 126 ada 1 numaralı parsel üzerinde bulunan eski belediye hizmet binasının Antakya Müftülüğü’ne bağlı yatılı kız kuran kursu olarak tahsis edilmesi üzere İskenderun Hayırlar Yaptırma ve Koruma Derneğine tahsis edilmesi

7-      Borçlanma yapılması

8-      Özel güvenlik hizmet alımının görüşülmesi

9-      Kadastro yenileme çalışmaları için bilirkişi seçilmesi

10-  Parka Şehit Jandarma Komando Ahmet Sümer isminin verilmesi

11-  Parklara isim verilmesi ile ilgili adlandırma komisyon raporunun görüşülmesi

12-  Ruhsatlı işletmelere verilen mesafe uygunluk ve canlı müzik izin belgelerinin fiyatlarının görüşülmesi

13-  2015 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi

14-  Antakya ilçesi Emek ve Aksaray Mahallesi sınırları içinde kalan yaklaşık 35 hektarlık alana ilişkin riskli alan, dönüşüm projesi kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının Kentsel Dönüşüm ve İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

15-  İmar tadil teklifleri

16-  İmar komisyon raporu

17-  5393 sayılı kanunun 55. Maddesi uyarınca belediyenin 2015 yılı gelir ve giderlerine ait denetim komisyonu raporunun meclis bilgisine sunulması