ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ BUGÜN OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Yaz tatili arası vermeyerek çalışma kararı alan Antakya Belediye Meclisi 22.07.2013 Pazartesi günü (Bugün) saat 16.00’da Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Antakya Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş başkanlığında olağanüstü toplanıyor.
ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ BUGÜN OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Toplantıda 6 gündem maddesi görüşülecek. Buna göre Antakya Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı olağanüstü toplantısında görüşeceği gündem maddeleri şu şekilde belirlendi; 

 1- Beton asfalt kaplama yapım işi için İller Bankasından borçlanma yetkisi.

 2- 2013 Mali Yılı bütçe kararnamesinde değişiklik talebi.

 3- Muhtelif caddelerdeki parke yapım işinin yıllara sari yapılması.

 4- Antakya’nın Günyazı mıntıkasında bulunan ve İmar Planında yönetim merkezi alanına rastlayan 2805 ve 2806 numaralı parsellerin tevhidinden oluşacak alana ilişkin plan değişikliği.

 5- Mülkiyeti belediyemize ait 2805 ve 2806 numaralı parsellerin tevhidinden sonra oluşacak parselin, mülkiyeti maliye hazinesine ait 3699 numaralı parsel ile takası.

6- Hatay ili 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı, plan notu değişikliği ile ilgili İmar Komisyon Raporu.