BAŞBAKAN’IN “MÜJDE” SİNE HATAY TABİP ODASINDAN YANIT

<span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(50, 50, 50); font-family:helvetica neue,segoe ui,helvetica,arial,lucida grande,sans-serif; font-size:16px">Sayın Başbakan&#39;ın SAĞLIK &Ccedil;ALIŞANLARINA &nbsp;14 Mart&rsquo;ta bir m&uuml;jde vermişti.</span>
BAŞBAKAN’IN “MÜJDE” SİNE HATAY TABİP ODASINDAN YANIT

Başbakan'ın açıklamasında vaat ettiği zam nöbet ücretlerine dairdir. Yani yapılan sağlıkçıya %50 zam değil, nöbet ücretlerine yapılan artıştır.·         Bir asistanın saatlik nöbet ücreti 7 TL,·         30 yıllık uzman hekimin saatlik nöbet ücreti 7 lira 80 kuruştur.·         Yani vaat edilen artış 3.5 liralık bir artıştır.·         Aile Hekiminin nöbet ücreti 54 TL’dir. Yani nöbet artışı 27 TL’dir.Kuşkusuz Sayın Başbakanın bilgisindedir ki kamuda çalışanlar için aylık nöbet saatlerinde ödeme 130 saat ile sınırlıdır. Yani; 3 günde bir nöbet tutan bir asistan ayda 160-180 saat fazladan çalışmakta, bunun 130 saati ücretlendirilirken nöbetin kalan kısmı angarya olarak tutulmaktadır. Kamuoyunda "Çalışanlara bol para veriyoruz" algısı yaratmaya yönelik bu tarz girişimlere bütün kamu çalışanları zaman zaman maruz kalmaktadır. Gerçek olan "3.5 liradır. Bunu da müjde olarak değerlendirmek mümkün değildir.Türk Tabipleri Birliği  ve tüm sağlık çalışanları örgütlerinin  yükselttiği tepkiler ve eylem kararlılıkları belli ki hükümeti bazı kararlar almaya zorluyor. Ancak bizim kastettiğimiz iyileşme bu değildir. Sağlık çalışanlarının hem sağlık hakkı için hem de kendi özlük hakları için mücadeleleri kararlılıkla devam edecek.Hükümeti ve Sağlık Bakanlığı'nı sağlık çalışanlarının özlük haklarını geliştirme konusunda daha samimi ve gerçekçi adımlar atmaya çağırıyoruz.

 

HTO-YÖNETİM KURULU