BAYIR-BUCAK “TÜRKİYEDEN KOPARILMIŞ TOPRAK PARÇASIDIR”

Son günlerde Rus ve Suriye rejim yanlılarının saldırıları Karşısında ölüm kalım mücadelesi verilen Bayır-Bucak, Türkmenlerin 500 yıldır yaşadıkları bölgenin adıdır. Küreyiş deresi bölgeyi ikiye ayırır. Denize bakan bölümü BUCAK, doğu tarafı da BAYIR adını taşır.
BAYIR-BUCAK “TÜRKİYEDEN KOPARILMIŞ TOPRAK PARÇASIDIR”
Osmanlı döneminin son günlerine kadar Bayır-Bucak Yayladağı ilçesi ile tek parça idi. Bayır-Bucak nahiyelerinin, Yayladağı gibi Türkiye sınırları içerisinde kalması için yoğun çabalar verildi. Nitekim Türkiye 25 Mayıs 1939 yılında Fransızlara karşı baskılı bir politika uygulamış ve Bayır–Bucak Türkiye sınırları içine alınmıştır. Çok geçmeden Ermeni lobisinin baskısı karşısında Fransızlar sözünden vaz geçerek bu iki nahiyeyi Suriye sınırları içi de kalmasını sağlamışlardır.17 Temmuz 1939 yılında da bu iki nahiyeye 400 Ermeni yerleştirmişlerdir.23 Temmuz 1939 yılında Türkiye de Hatay’ın Anavatana katılması ile büyük bir gurur ve mutluluk yaşanırken, Bayır- Bucak Türkmenleri ne yazık ki bundan mahrum kalmıştır. O günden bu yana Bayır–Bucak Türkmenleri 1946 yılından itibaren 1950-51-53 ve 1967 yıllarında Suriye rejiminin baskısı altında bırakılmışlar ve Binlercesi Türkiyeye sığınmak durumunda kalmışlardır. Bu günde Rejimden kaçan Türkmen soydaşlarımız yine Türkiyeye sığınmak durumunda bırakılmışlardır.. Türk varlığına son vermek ve toprakları rejim yanlılarına dağıtmak amacını taşıyan bu durum son günlerde dehada artmış ve Türkmenler bu gün yaşamak ve topraklarını korumak için Rus ve Rejim yanlılarına karşı ölüm kalım savaşı veriyorlar.