HATSU GENEL KURULU 3. DEFA TOPLANACAK

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(HATSU), HATSU Genel Kurulunun 20 Mart 2015 tarihinde üçüncü defa olağanüstü toplanacağını açıkladı.
HATSU GENEL KURULU 3. DEFA TOPLANACAK
HATSU İdaresi, 12.03.2015 tarihli olağanüstü birleşim ve 10 sayılı kararında 2015 yılı bütçesine Ek ödenek konulmasının oy çokluğu ile red edildiğini hatırlatarak,  yatırımların yapılabilmesi için 2015 yılı bütçesine Ek ödenek konulmasına acilen ihtiyaç duyulduğunu belirtti.HATSU,  2560 Sayılı Kanunun 5. Maddesi gereğince Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulunun aşağıdaki konuları tekrar görüşüp karara bağlamak üzere20 Mart 2015 Cuma günü saat 14.00’te Hatay Büyükşehir Belediye Meclis salonunda Olağanüstü toplanacağını açıkladı. 1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu.  2. 2015 Mali Yılı Bütçesinin Yedek Ödenek bölümüne konulan eksik ödeneğin yasal limitlere çekilmesi, İnsan Kaynakları Eğitim ve Daire Başkanlığının 2015 yılı bütçesine fazladan öngörülen 31.655.000.00- TL’lik kısmının iptal edilmesi, İlçe bazında yatırımları içeren (G) cetvelinin eklenmesi, ek ödenek bütçe ekindeki ücret tarifesinin görüşülmesi, ek ödenek kararnamesinin oylanması, ek ödenek ile birlikte 2015 yılı bütçesinin 396.705.000.00- TL’ye yükseltilmesi konularının görüşülmesi.