HBB MAYIS AYI OLAĞAN MECLİSİ PAZARTESİ GÜNÜ TOPLANACAK‏

Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB) Meclis Üyeleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince Mayıs ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirmek üzere 9 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 14.00’te HBB Meclis Salonunda bir araya gelecek.
HBB MAYIS AYI OLAĞAN MECLİSİ PAZARTESİ GÜNÜ TOPLANACAK‏
MECLİSTE, 72 MADDE GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMAYA ÇALIŞILACAK 
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş Başkanlığında gerçekleştirilecek meclis toplantısında, 72 madde görüşülerek karara bağlanmaya çalışılacak. 
HBB Meclisi’nde,
Hatay Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından Meclise tevdi edilen Belediyemizin 2015 Mali Yılına ait gelir gider kesin hesap cetvellerinin görüşülmesi, 
Hatay Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından Meclise tevdi edilen Belediyemizin 2016 Mali Yılına ait ek bütçesinin görüşülmesi, 
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın Uluslararası Fondan yapılacak olan şartlı bağışın kabul edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın kadro ihdası ile ilgili teklifinin görüşülmesi, 
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın AYKOME Uygulama Yönetmeliği eki Geçiş Hakkı Bedelleri Birim Fiyatları ile ilgili teklifin görüşülmesi 
gibi öne çıkan maddelerin karara bağlanması bekleniyor.