HBB NİSAN AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANDI‏

Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB) Meclis Üyeleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince Nisan Ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirmek üzere 11 Nisan 2016 Pazartesi günü saat 10.00’da HBB Meclis Salonunda bir araya geldi.
HBB NİSAN AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANDI‏
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş Başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında, 76 madde görüşülerek karara bağlandı.HBB Meclisi’nde,-   5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19’uncu maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19’ncu maddesi gereğince HBB Meclisi 1. Meclis Başkan Vekili 42 oyla oy çokluğu sağlayan İsmail Kimyeci seçildi.-   5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19’uncu maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin yine 19’uncu maddesi uyarınca HBB Meclisi 2. Meclis Başkan Vekili 43 oyla oy çokluğu sağlayan Emin Dönmez oldu.-   5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19’ncu maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19’ncu maddesi gereğince Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 2 asil ve  2 yedek meclis divan kâtibinin seçiminin yapılmasında, Rezzuk Ayoğlu ve Bülent Özer oy çokluğu ile asil meclis divanı seçilirken; Orhan Soylu ve Ziya Gürleroğlu oy çokluğu ile yedek meclis divan üyeleri seçildi.-   5612 Sayılı Kanunun 16’ncı maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20’nci maddesi uyarınca 5 adet Encümen Üyesinin seçiminde, Mehmet Gülen, Mehmet Gökçe, Mustafa Güven, Osman Sönmez ve Ahmet Okay oy çokluğu ile seçildi.-   5216 Sayılı Kanunun 15’nci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21’nci maddesi uyarınca kurulan 10 tane ihtisas komisyonuna (her birine 7 kişi olmak üzere) üye seçimleri gerçekleştirildi. -   5393 Sayılı Belediye Kanunun 56’ncı maddesi uyarınca HBB 2015 Mali Yılı faaliyet raporu görüşülerek oy çokluğu ile reddedildi. -   Denetim komisyonuna yöneltilen 5 soru önergesi cevaplandı.HBB Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısını 9 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’de gerçekleştirecek.