'SADECE DİKTATÖR'' YOĞUN İLGİYLE İZLENDİ

Arap halkı Alevileri Dayanışma Derneği tarafından organize edilen Barış Atay ''Sadece Diktatör'' Samandağ'da yoğun ilgiyle izlendi. Samandağ belediyesinin katkılarıyla gerçekleşen etkinliğe belediye başkanı Mithat Nehir, başkan yardımcıları Mehmet Yıldız, M. Ali Kamacı, Kadın Dayanışma derneği başkanı Hülya Nehir ve çok sayıda kişi katıldı.
'SADECE DİKTATÖR'' YOĞUN İLGİYLE İZLENDİ
Arap halkı Alevileri Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyesi Necati Oğur   yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Adeta bir kan gölüne dönmüş olan coğrafyamızda her gün yeni katliamlar yaşanıyor. Yanı başımızda Suriye’de sırf Alevi oldukları için insanlar katlediliyor. Alevi olmak nerdeyse doğuştan suçlu olmak anlamı taşımaya başladı. Böyle bir süreçte hayatta kalabilmek için birlik olmak, dayanışma içinde olmak, örgütlenmek güçlenmek ve direnmek gerekiyor. Tam da bu yakıcı ihtiyaçtan dolayı AHAD-DER gündeme geldi. Arap Alevilerin yoğunlukta yaşadığı bütün şehir ve ilçelerde derneğimizi kuruyor ve halkımızı birlik olmaya çağırıyoruz. Amacımız Samandağ’dan Silifke’ye kadar Arap Alevilerin tek ses, tek yürek ve tek yumruk olmasını sağlamaktır. Adana’da derneğimizi kurduk. Samandağ ve Arsuzda’da kuruluş çalışmalarımızın sonuna geldik. Antakya ve Mersinde de derneğimizin kuruluş çalışmaları devam ediyor. Dostlar, bizler Alevi inancına sahip Araplar olarak kendimize ARAP HALKI ALEVİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ ismini uygun gördük. bugün çift taraflı bir asimilasyonla karşı karşıyayız. Dilimiz inancımızla birebir ilintilidir. Biri olmazsa diğeri olmaz.Günümüzde arap alevilerin iki temel sorunu var. Biri kentleşmenin getirdiği kültür erozyonu sonucu asimilasyon, diğeri ise devlet eliyle uygulanan sistematik asimilasyon. Bizler yüzyıllar boyu süren baskı, zulüm, sürgün ve katliamlara rağmen kırsal yaşamda kendimizi var etmeyi başardık. Ancak günümüzde kent yaşamı ile dilimizi, kadifelerimizi, ağıtlarımızı, müvvellerimizi kısacası bizi biz yapan folklorik özelliklerimizi kaybetmek üzereyiz. kültürel zenginliklerimizi yaşatmak derneğimizin öncelikli amaçlarındandır. Devletin okullarda okuttuğu zorunlu din derslerinde aleviler yok sayılmış uzun yıllar sünni-hanifi islam öğretisi  bizlere dayatılmıştır. Bu bağlamda zorunlu din dersleri asimilasyonun ana ayağını oluşturmuştur. Zorunlu Din derslerine karşı çıkmak, bu dersin kaldırılmasını istemek derneğimizin kırmızı çizgilerindendir. Aynı şekilde diyanet işleri başkanlığı da kaldırılmalıdır. Bu kurum, Hanifi-sünni islam anlayışına hizmet etmekle beraber alevi inancını tamamen yok saymıştır. Bizler anayasada ifadesi olan laik devlet yapısının gereği olarak sadece hanifi-sünni islama hizmet eden bu kuruluşun kapatılmasını talep etmekteyiz. Bu kurum geçen yıl cisrul şuğur katliamından sonra İstanbul Fatih Camisinde lokum dağıtılmasına karşı çıkmayarak, bu davranışı kınamayarak işlenen nefret suçuna da ortak olmuştur. Bu bağlamda diyanet işleri başkanlığının kapatılmasını istemek bizler için bir tercih değil, zorunluluktur. Biz Samandağ ahad-der olarak yürütmek istediğimiz bu mücadelenin Arap Alevi toplumunca içselleştirilmesi ve halk olarak kenetlenmeyi sağlayacak aktif çalışmalarımızda siz değerli halkımızı yanımızda görmek istiyoruz. Etkin-onurlu mücadelemizi birlikte örelim.”