Sağlık Bakanlığı’na sesleniyoruz

<span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(51, 51, 51); font-family:arial,sans-serif; font-size:12pt">Mersin&#39;de aile hekimlerinin hak arama m&uuml;cadelesine &ouml;nc&uuml;l&uuml;k eden Mersin Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. G&uuml;rb&uuml;z Şen ,&nbsp;</span><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); font-family:arial,sans-serif; font-size:12pt">Dr. Ahmet Nurcan, Dr. Cengiz Alyeşil ve Dr. G&uuml;rkan Aslan&#39;ın</span><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(51, 51, 51); font-family:arial,sans-serif; font-size:12pt">&nbsp;s&ouml;zleşmesinin feshedileceği duyuruldu.</span>
Sağlık Bakanlığı’na sesleniyoruz

TTB, AHEF ve sendikalar, 1 Şubat 2016 günü Mersin’de meslektaşlarımıza sahip çıkmak için buluştular.Aile hekimlerine destek olmak için, Hatay Tabip Odası olarak bizler de Mersin’deydik.Bugün sözleşme fesihleri valilikçe onaylanan aile hekimleri ile ilgili başlatılan süreçle ilgili Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şubesine eyleme katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aile hekimi ve aile sağlığı merkezi çalışanlarıyla birlikte fesih belgelerinin tebligatını imzalamak üzere gidildi. Mersin halk Sağlığı Müdürlüğü Kurum yetkilileri 11 kişinin sözleşme fesihlerinin valilikçe onaylandığını ancak Halk Sağlığı Kurumundan fesihlerin işleme konulması için talimat beklendiğini ve an itibariyle sözleşme fesihlerinin yapılmayacağı ifade etmişlerdir.02 Şubat 2016 tarihinde TTB Merkez Konseyi’ni Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanıyla yapacağı toplantının ardından durumun netlik kazanması beklenmektedir.Kamuoyuna sesleniyoruz;Doktorlarınızı, hemşirelerinizi, ebelerinizi,  kısaca Aile Sağlığı Çalışanlarınız işten atıyorlar…Hem de, sırf haklarını korumak için seslerini yükselttikleri için…Sağlık Bakanlığının,‘Herkesin aile hekimi olacak,” diye propagandasını yaptıkları ‘Aile Hekimliği Sistemi’ çalışanları işten atma kurumuna dönüşmüş durumda… Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) haftanın 5 günü 40 saat hizmet veren,gece gündüz demeden aşı kampanyalarında,bulaşıcı hastalık takiplerinde,adli muayenelerde,ihtiyacın olduğu hastane acillerinde canla başla çalışanAile Hekimleri ve diğer ASM çalışanlarına Cumartesi günleri,hiçbir ihtiyaç olmadan, anlamsız bir görev tanımıyla,yasal dayanağı olmaksızın fazladan çalışma dayatılıyor.ASM çalışanları,uğrunda yüzyıllardır mücadele verilmiş temel çalışma hakları için,  bir yılı aşkın süreden beri direniyor.Sağlık Bakanlığı, yaptığı yanlışı görüp haksız hukuksuz dayatmalardan vazgeçeceğine, hakları için mücadelesini sürdüren ASM çalışanları hakkında soruşturmalar açıp, savunmalar istiyor, ceza puanları veriyor, ceza puanları 100’e varınca sözleşme feshi gibi baskı politikalarını uygulamayı tercih ediyor.Güvenceden yoksun sözleşmeli çalışmaya zorlanan aile hekimlerinin ve diğer ASM çalışanlarının sözleşme fesihleri, yargının verilen ceza puanlarını iptal eden birçok kararına rağmen uygulamaya konuyor.Mersin’de Aile Hekimlerinin hak arama mücadelesine öncülük eden Mersin AileHekimleri Derneği Başkanı Dr. Gürbüz Şen, Dr. Ahmet Nurcan, Dr. Cengiz Alyeşil ve Dr. Gürkan Aslan'ın sözleşmesi fesih ediliyor; böylece diğer çalışanlara gözdağı veriliyor…Türk Tabipleri Birliği ve Mersin Tabip Odamızın yetkilileri, üyelerimize uygulanan sözleşme feshi haberi sonrasında Mersin Valiliği ile görüşmüş, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığından acil randevu talep etmiş, 1 Şubat 2016 günü Mersin ilimize gelebilecek sağlık çalışanlarını Mersin’de buluşmaya, meslektaşlarımıza sahip çıkmaya çağırmışlardır.Bundan sonraki süreçte meslek odalarımız ve birliğimiz sözleşme fesihlerinin yaşama geçirilmemesi, Sağlık Bakanlığı’nın ASM çalışanlarına dayattığı fazla ve esnek çalışma uygulamalarına karşı birinci basamakta örgütlü sendika ve derneklerle birlikte her türlü mücadeleyi en etkin bir şekilde sürdürecektir.Halkımıza sesleniyoruz;Sizleri, Aile Hekiminizi, hemşirenizi yalnız bırakmamaya, işten atılmasına izin vermemeye, bunun için destek sunmaya, dayanışma göstermeye çağırıyoruz.Bilin ki kendi eviniz gibi gelip gittiğiniz ASM’ler, yarın süslenip ‘Butik ASM’lere dönüşünce, patronlara satılınca, önünden bile geçemeyeceksiniz…Hekim Arkadaşlarımıza sesleniyoruz;Sözleşmesi fesih edilen, onurları için mücadele eden Arkadaşlarımızın yerine talip olmayınız.Sağlık Bakanlığı’nı bu haksız, hukuksuz dayatmadan vazgeçmeye, uyguladıkları baskıları durdurmaya davet ediyoruz.ASM çalışanlarının mücadelesi haklı ve meşru olduğu için zaten kazanılmıştır, tüm sağlık çalışanlarını da işten atmaya kalksanız hakkımızı korumaya devam edeceğiz ve kazanacağız… 

HATAY TABİP ODASI

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ AİLE HEKİMLİĞİ KOLU

Sağlık Bakanlığı’na sesleniyoruz haberi 02 Şubat 2016 00:00 tarihinde firmarehberim.com kaynak gösterilerek Belediye kategorisine Hatay muhabirimiz Hatice Ekmekçi adına  tarafından  1875 kişi tarafından okunmuş 0 kişi tarafından beğenilip 0 kişi tarafından da beğenilmemiştir.

Hatay Firma Rehberi Firmanı Ücretsiz Ekle
Hatay Temsilcimiz olun Ek Geliriniz Olsun
Hatay Radyoları Canlı Radyo Dinle
Hatay İlanları Ücretsiz İlan Ekle
Hatay Yemek Tariflerini Ekle
Hatay Tvlerini Canlı İzle