SAMANDAĞ BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

Belediye meclisi gündem maddelerini görüşmek üzere 2015 Ekim ayı olağan kumsal sokakta bulunan yeni çarşı toplantı salonunda toplantısını gerçekleştirdi. 
SAMANDAĞ BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI
Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir:”Televizyonlarda muhtemelen izlediniz.Cumhuriyet Halk partisi 1 kasım  seçim bildirgesini açıkladı.Hemen sonra milletvekili adayları ve belediye başkanlarıyla toplantı yaptı.Toplum seçimlerden yoruldu bizlerde yorulduk.Ülkede gerilim var, karışıklık var,savaş var .Yeniden bir seçim sıkıntılı bir süreç.Türkiye’de olan şeylere paralel olarak partimiz adına olumlu şeyler oldu.Sn.Nihat Matkap Genel başkan yardımcılığına getirildi.Sn.Servet Mullaoğlu aday gösterildi.Sn.Refik Eryılmaz’ın bağımsız adaylığı söz konusu değil.Herkes kendini partide ifade etme fırsatı buldu.Bu gelişmelerden sonra CHP’nin yükseliş trendi  yakaladığını söyleyebiliriz. Diğer siyasi partilerin aynı taban hitap eden çalışmaları var. Bizler CHP’ nin başarısı için mücadele edersek partimizi iktidar yada güçlü bir iktidar ortağı konumuna getiririz.”dedi.Meclis üyeleri Mahmut Yüksek,Fatma Terzi ,Berna Kaplan’ın  mazeretleri oybirliğiyle kabul edildi.GÜNDEM :2. 2016 mali yılı bütçesi 70 milyon gelir ve gider olarak  denkleştirildi. 2016 mali yılı bütçesi , performans programı ile ücret tarifesinin   Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi  gereğince plan ve bütçe komisyonuna sunulmak üzere  havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
2016 MALİ YILI  GİDER BÜTÇESİ  :                       
01-Genel Kamu Hizmetler             :  20.281.000,00 tl                                                                     03-Kamu Düzeni ve Güv. Hiz.       :      935.000,00  tl                                           
05-Çevre Koruma Hiz.                    : 10.000.000,00  tl                                
06-İskan ve Top.Reh. Hiz.               : 37.921.000,00 tl                                                            
 08-Dinlenme kültür ve Din Hiz.   :      863.000,00  tl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      TOPLAM                         : 70.000.000,00 tl  dir.
2016 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ :                                                         
 
01-Vergi gelirleri                  :  6.635.000,00                       
03-Teşebüs ve mülkiyet g.    :  765.000,00                
04-A.bağış yrd ile özel g       :  2.460.000,00            
05-diğer gelirler                    : 34.140.000,00            
06-sermaye gelirleri               : 26.000.000,00                      
 
       TOPLAM    :              70.000.000,00  tl   .   dir. 
3. 2016 Mali Yılı Gelir Tarifesi görüşülmek üzere plan bütçe komisyonuna havale edildi.4. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim ve Kültür Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Ulaşım Komisyonuna üye seçiminin yapılması bir sonraki toplantıya ertelendi.5. 04.09.2015 tarih ve 123 sayılı meclis kararıyla imar komisyonuna havale edilen tadilat dosyası görüşülüp oy birliğiyle  karara bağlandı.Komisyonların çalışması için süre verildi. Komisyon çalışmalarını görüşmek üzere eski meclis salonunsa 9 Ekim saat 14.00’de meclisin  yeniden toplanmasına karar verildi.Belediye Meclisi 3 Kasım Salı günü   saat 10.00’da yeni çarşı toplantı salonunda yapılması kararlaştırıldı.Samandağ Belediyesi 2016 yılı Performans programı  oy birliğiyle bütçe tetkik komisyonuna oy birliğiyle havale edildi.Koyunoğlu mahallesinde  mevcutta olan bir yer plan tadilatı yapılarak turizm bölgesi ilan edildi. Belediye meclisi komisyon raporunu  oybirliğiyle kabul etti.Mülk sahiplerinin talepleri üzerine tadilata başlandığı 9 kurumun olumlu rapor verdiği ifade edildi.