SAMANDAĞ BELEDİYE MECLİSİ YILIN İLK TOPLANTISINI YAPTI

Samandağ Belediye Meclisi Belediye Başkanı Mithat Nehir Başkanlığında 2013 yılının ilk toplantısını 4 Ocak Cuma günü yaptı. 
SAMANDAĞ BELEDİYE MECLİSİ YILIN İLK TOPLANTISINI YAPTI

Toplantıda, 10 gündem maddesi ve bir önerge görüşülüp karara bağlandı. Bir önceki meclis tutanak özeti görüşülüp oy çokluğuyla kabul edildi. Hesap iş ve işlemleri ile ilgili denetim komisyonuna 3 üye seçildi komisyon üyeliğine Özden Kahil, Selim Çiftçi ve Orhan Cabir seçildi.  Meclis üyelerinin, ihtisas komisyon üyelerinin huzur haklarının ve ihtiyaç duyulması halinde kamu kuruluşlarından çalıştırılacak personele, uzman kişilere ödenecek günlük ödeme miktarı görüşülerek, Belediye Başkanına verilen günülük brüt ücretin üçte biri oranında olması kabul edildi. Belediyede sözleşmeli olarak halen çalışmakta olan Veteriner Hekim ve Avukatın maaşlarına memur maaşlarına uygulanan zammın uygulanması oy birliği ile kabul edildi. 5620 sayılı kanun gereğince halen geçici statüde çalışan üç işçinin 2013 yılı için vize işlemlerinin yaptırılması ve devam etmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Belediyede görev yapan zabıta ve itfaiye personeline 2013 yılında ödenecek fazla mesai ücretinin 209 TL. olması oy çokluğu ile kabul edildi. 07.12.2012 tarih ve 106 sayılı meclis kararıyla, tekrar görüşülmek üzere imar komisyonuna havale edilen; İlçemiz Kurtderesi Mahallesinde kain ve şehir imar planının 30K-IIC ve 30K-IID nolu imar paftalarında 48.200-48.400 ile 49.600-49.800 koordinatları arasında yer alan 99 ve 100 sayılı parsellerin bulunduğu imar adasında bulunan trafonun başka yere taşınması talebi oy birliği ile kabul edildi. Söz konusu taleple ilgili tedaş’tan gelen görüş mecliste okundu. Belediye meclisinin tatil yapacağı ay olarak Ağustos ayının olması  oy birliği ile kabul edildi. Şubat ayı toplantısı 8 Şubat Cuma günü saat 10:00’da yapılması oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin ardından üye Behzat Can tarafından verilen önerge gündeme alınarak tartışıldıktan sonra oylanmadı. Can önergesinde, Tekebaşı Beldesini Samandağ’a bağlayan ve Yeşilada mahallesinde bulunan köprüye,  Tekebaşı eski belediye Başkanı merhum İrfan Balıkçı’nın döneminde yapıldığı için adının verilmesini talep etti.Önerge ile ilgili söz alan Başkan Mithat Nehir “ 2014 yılında Büyükşehir statüsüne geçilecektir. Bu konuyu o zaman gündeme getirebiliriz. Şu anda söz konusu köprü uhdemizde ve yetki alanımızda değildir. Bu konuda Tekebaşı belediye meclisi ve halkının karar vermesi daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. “ dedi.Anıl Cevahir Can,  konuyla ilgili söz alarak  “ Yapılan bu köprü halka bir lütuf değil bir zorunluluktur. Halkın yararlanması sebebiyle yapılmıştır. Bu köprüyü iktidar cebinden yapmadı halkın vergisiyle yaptı. Buna Tekebaşı belediye meclisinin karar vermesi gerekiyor. Hizmetin takdir göreceği merci halktır. Bunu Tekebaşı halkı takdir edecektir. “ dedi.Söz alan Behzat Can “ Antakya’da Asi nehri üzerinde kurulan köprülere isim veriliyor. Hizmet yapanların ismi her zaman anılması için  koyulmalıdır. Burada meclis kararıyla Cilli’lerin ismi nasıl koyulduysa bu ismin de koyulması gerekir. “ dedi.Söz alan Sami Gözen “ Bu memlekette Abdullah Cilli ve Fuat Çay milletvekilliği ve bakanlık yapmışlar ve yüksek oranda aldıkları oylarla seçilmişlerdir. Saygı duymak gerekir” dedi.Kerim Demir, Cilli’ler konusunda Behzat Can’a tepki göstererek meclisten ve Cilli’ lerden özür dilemesini istedi. Tartışmaların ardından bu önerge meclis tarafından oylanmadı.