SEÇMELİ DERSLER İÇİN ÇÖZÜM

<span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(68, 68, 68); font-family:calibri,sans-serif; font-size:18.6666660308838px">Akdeniz K&uuml;lt&uuml;r ve Dayanışma Derneği Y&ouml;netim Kurulu &uuml;yesi Mevl&uuml;d Oru&ccedil; yaptığı a&ccedil;ıklamada ş&ouml;yle dedi:&nbsp;</span>
SEÇMELİ DERSLER İÇİN ÇÖZÜM

Seçmeli ders seçimi ile ilgili sorunlara yönelik olarak 27.02.2015 tarihinde göndermiş olduğum dilekçeme istinaden Eğitim Müfettişlerinin konu ile ilgilenmelerinden dolayı Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür ederim. Eğitim müfettişlerine emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne davet ettiler ve konu ile ilgili bilgi alışverişi yaptık.27.02.2015 tarihli dilekçemin mahiyetinden de anlaşılacağı gibi seçmeli dersler ( Seçmeli Arapça dersi) ile ilgili sorunlar kişisel sorunlar değil genel sorunlardır. Seçmeli Arapça dersi ile ilgili bütün okullarda yaşanan sorunları kaleme aldım ve çözülmesi konusunda katkım olur amacı ile dilekçemi Milli eğitim bakanlığına gönderdim. Dilekçem şikâyet ve cezalandırma amaçlı değildir. Çözüm geliştirilmesi amaçlı olarak vatandaş sorumluluğunu yerine getirdim. Kişilerin cezalandırılması, soruşturulması amaçlı değildir.  Uygulamada Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün: 79884513/115 (1264481 05.02.2015 ve konu 2015-2016 Eğitim- Öğretim yılı ders kitap seçim modülüne girilmesi ve bakan adına Müsteşar Yusuf Tekin imzalı genelgede belirtilen hususlar dikkate alınmıyor. Seçmeli dersler ile ilgili sahada- uygulamada genelgenin dikkate alınmaması seçmeli derslerin dikte edilmesine neden oluyor. Bu uygulama bütün okullarda normal rutin uygumla haline gelmiştir. Bu konuda sağlıklı uygulanabilir bir çözüm geliştirileceğine inanıyorum. Eğitim ve Öğretim ile ilgili bütün vatandaş ve öğrenci velilerinin görüş ve düşüncelerini her mevkiden insanla paylaşabileceğini umuyorum.