Tarımsal üretimimiz ülke nüfusunu beslemede yeterlidir

Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü’nün (IFPRI), Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) katkılarıyla hazırladığı, 2014 Küresel Açlık Endeksi verilerine göre; dünyadaki 805 milyon kişinin sağlıklı, aktif bir hayat sürmek için yeterli yiyeceği yoktur ve bu, yaklaşık dokuz kişiden biri demektir. 
Tarımsal üretimimiz ülke nüfusunu beslemede yeterlidir
. Dünyada aç insanların büyük çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerde yaşamakta ve dünya nüfusunun yüzde 13,5’i yetersiz beslenmektedir.  Alt Sahra Afrikası, açlığın en yaygın olduğu bölge olup, bu bölgede yaşayan her dört kişiden biri yetersiz beslenmektedir.Bu endeks verilerine göre Türkiye, açlık endeksi 5'in altında, yani “düşük” olan ülkeler kategorisinde bulunmaktadır. Ülkemiz önemli tarım ürünlerinde kendine yeterli durumdadır.Önemli ürünlerde kendimize yeterliyiz.Tarla ürünlerinde 2013-2014 piyasa döneminde yurtiçi üretimin yurtiçi talebi karşılama derecesi (yeterlilik derecesi) en yüksek %101,8 ile buğdayda, sebzelerde %141,5 ile taze soğanda ve meyvelerde %1 524,2 ile incirde gerçekleşti.Önemli bitkisel ürünlerden arpada yeterlilik derecesi %100,8, nohutta %96,6, şeker pancarında %100,0, elmada %130,2 ve domateste %112,3 olarak gerçekleşti.