TKDK, SÜT HAYVANCILIĞI HİBE DESTEKLERİ DEVAM EDİYOR

<strong><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hatay İl Koordinat&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;/ 20/04/2015 - </em></strong>Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), İl Koordinat&ouml;r&uuml; Dr. Savaş &Ouml;zg&uuml;rsoy yaptığı a&ccedil;ıklamada, Kurum olarak, <strong><em>17 Nisan 2015</em></strong> tarihinde yeni proje başvuru &ccedil;ağrısına &ccedil;ıktıklarını, <strong><em>5 Haziran 2015</em></strong> tarihine kadar da proje kabullerini ger&ccedil;ekleştireceklerini,&nbsp; Bu &ccedil;ağrı i&ccedil;in fon b&uuml;t&ccedil;esinin kurumun faaliyet g&ouml;sterdiği ve <strong><em>Hatay</em></strong>&rsquo;ın da i&ccedil;inde bulunduğu <strong><em>42 il i&ccedil;in 121 milyon Avro</em></strong> olduğunu belirtti.
TKDK, SÜT HAYVANCILIĞI HİBE DESTEKLERİ DEVAM EDİYOR
 
Öncelik Ekseni
 
Tedbir Adı Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri  
Destek Oranları
Toplam Destek Bütçesi*
(AB+TC Katkısı) (Avro)
Öncelik Ekseni 1 Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım %50-%65  
81.000.000
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar
(SADECE MEVCUT İŞLETMELER YAPIM İŞLERİ HARİCİNDE DESTEKLENECEKTİR)
Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Bütçe Kalemi-1
(Süt işleyen işletmeler)
%50  
 
 
 
 
 
 
40.000.000
 
Bütçe Kalemi-2
(Süt toplama merkezleri)
Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Bütçe Kalemi-1
(Kırmızı et işleme ve pazarlama
Bütçe Kalemi-2
(Kanatlı eti işleme ve pazarlama)
 
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
TOPLAM   121.000.000
 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı IPARD hibe destek programı kapsamında 14. Proje kabul çağrısına çıktıklarını, bu proje kabul dönemi kapsamında süt hayvancılığı, meyve sebze işleme, su ürünleri işleme, et ve süt ürünleri işleme yatırımlarına hibe desteği sağlayacaklarını söyleyen İl Koordinatörü Özgürsoy; büyük ve küçükbaş süt hayvancılığı proje yatırımları kapsamında, yeni ahır ve ağıl işletmelerinin inşası, mevcut olanların genişletilmesi ve modernizasyonu, süt sağım ve depolama odaları, yem deposu binaları, makine garajları, hayvan yemi hazırlama ve dağıtma sistemleri, sağım odası tesisatı, süt soğutma ve nakil ekipmanları, hayvan bakımı ve gübre işleme ve depolamaya yatırımları ile işletmelerin enerji ihtiyaçlarına yönelik güneş enerjisi yatırımları ve sürü yönetimi yatırımlarının, %50 ile %65 oranında hibe desteği ile desteklendiğini belirtti.Meyve sebze işleme, su ürünleri işleme, et, süt, mandıra ve kesimhane hibe destekleri kapsamında mevcut işletmeleri %50 hibe ile desteklediklerini belirten Özgürsoy; bu destekler kapsamında yatırım yapmak isteyen yatırımcıların bu proje kabul dönemi için makine ekipman hibe desteği kapsamında proje başvurusunda bulunabileceklerini söyledi.Hibe destekleri kapsamında yapılacak olan yatırımların KDV, ÖTV, Kurumlar ve Gelir vergisi gibi vergi ve harçlardan muaf olduğunu belirten Özgürsoy; AB standartları çerçevesinde desteklenmekte olan bu sektörlerin Hatay ilinin sahip olduğu tarımsal girdi zenginliğinin, katma değeri yüksek ve üreticisine daha fazla gelir sağlayacak işletmeler olacağını dile getirdi. Yatırım yapacak olan her girişimci ile görüştüklerini ve projelerini hazırlarken mutlaka kurumla iletişim halinde olmaları tavsiyesini yineledi.