TUİK Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Mart 2015

<span style="background-color:rgb(255, 255, 255); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:13.3333330154419px">&Uuml;lke sınırları i&ccedil;inde &uuml;retimi yapılarak yurt dışına ihra&ccedil; edilen malların &uuml;retici fiyatlarındaki değişimi &ouml;l&ccedil;en yurt dışı &uuml;retici fiyat endeksi (YD-&Uuml;FE), 2015 yılı Mart ayında bir &ouml;nceki aya g&ouml;re %2,09 artış, bir &ouml;nceki yılın Aralık ayına g&ouml;re %3,94 artış, bir &ouml;nceki yılın aynı ayına g&ouml;re %0,64 artış ve on iki aylık ortalamalara g&ouml;re %6,71 artış g&ouml;sterdi.</span>
TUİK Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Mart 2015
Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %0,94 artış, imalat sanayi sektöründe ise %2,10 artış olarak gerçekleşti.Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler; kimyasallar ve kimyasal ürünler (%6,95), diğer mamül eşyalar (%4,74), kok ve rafine petrol ürünleri (%4,61) alt sektörleridir. Buna karşılık diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri (%-0,06) bir önceki aya göre endekslerin en fazla düşüş gösterdiği alt sektör oldu.Yurt dışı üretici fiyat endeksi ve değişim oranları (2010=100), Mart 2015

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2015 yılı Mart ayında en yüksek aylık artış enerji mallarında, en yüksek yıllık artış ise ara mallarında gerçekleşti.
Yurt dışı üretici fiyat endeksi (2010=100), 2014-2015
(Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranları)