Türkiye’de her 10 girişimden 8’i ticaret ve hizmet sektörlerinde

2014 Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Araştırması sonuçlarına göre faal olan girişimlerden %80,8’i ticaret ve hizmet sektörlerinde olup, %19,1’i ise sanayi ve inşaat sektörlerindedir. Ayrıca ticaret ve hizmet sektörleri toplam istihdamın %59,3’ünü oluştururken; en yüksek ciro payı %41,9 ile ticaret sektöründedir.
Türkiye’de her 10 girişimden 8’i ticaret ve hizmet sektörlerinde
2014 Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Araştırması sonuçlarına göre faal olan girişimlerden %80,8’i ticaret ve hizmet sektörlerinde olup, %19,1’i ise sanayi ve inşaat sektörlerindedir. Ayrıca ticaret ve hizmet sektörleri toplam istihdamın %59,3’ünü oluştururken; en yüksek ciro payı %41,9 ile ticaret sektöründedir. Grafikteki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir. Faktör maliyetiyle katma değerde en büyük pay sanayi sektöründe İşgücü verimliliğinde sanayi sektörü ilk sırada Sanayi İnşaat Ticaret Hizmet 57.456 TL 23.424 TL 32.766 TL 32.624 TL Bilgi için: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Telefon: +90 312 410 01 10 e-posta: bhim@tuik.gov.tr 2014 yılında, faktör maliyetiyle katma değerde %43,1’lük payla ilk sırada yer alan sanayi sektörünü sırasıyla %30,3 ile hizmet, %19,6 ile ticaret ve %7 ile inşaat sektörü takip etti. Diğer taraftan en yüksek katma değer yaratan sanayi sektörü %48,9’luk payla yatırımların en fazla yapıldığı sektör oldu. Çalışan başına katma değer olarak hesaplanan işgücü verimliliğinde, 2014 yılında en yüksek verimlilik sanayi sektöründe gözlemlendi. Bunu sırasıyla ticaret, hizmet ve inşaat sektörleri izledi.