Rektör Canda, Türk Dil Kurumu’nun 78. yıldönümünü kutladı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Şerefettin Canda Türk Dil Kurumu’nun 78. Yıldönümünü kutladı
Rektör Canda, Türk Dil Kurumu’nun 78. yıldönümünü kutladı

Rektör Canda’nın mesajı şöyle : “1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu Atatürk’ün Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliklere eriştirmek amacıyla kurduğu çok önemli bir bilim ve kültür kurumudur.

Geçmişte büyük ihmale uğrayan dilimiz yabancı etkiler altında kalmış, sözlüklerde Arapça-Farsça kelimelere karşılık bulunurken Türkçe kelimeler ve kavramlar ihmal edilmiştir. Bu nedenle ilk adım olarak öz Türkçe sözcükler araştırılmış, araştırma çalışmaları başlatılmış ve bu çalışmaların bilimsel esaslara göre yapılabilmesi için Atatürk tarafından 12 Temmuz 1932 tarihinde “Türk Dil Kurumu” kurulmuştur. Cumhuriyetimizin Harf İnkılabı ve Türk Tarih Kurumu’ndan sonra üçüncü büyük kültür hamlesi olan Türk Dil Kurumu, Halk Evleri’nin de desteğiyle kapsamlı araştırmalar başlatılmış, Türk Dil Kurultayları düzenlemiş, Derleme ve Tarama sözlükleri ile Türkçe sözlük ve dil konusunda yüzlerce eser yayınlamış, dil konusundaki çalışmaları teşvik için bu konuda araştırmacılara ve yazarlara ödüller vermiştir.

Kuruluşundan bu yana bir üniversite gibi çalışan ve dilimize kültürümüze büyük hizmetleri olan Türk Dil Kurumu’nun kuruluşunun 78. Yıldönümünü kutluyor, başta büyük önder Atatürk olmak üzere, dilimizin gelişmesi ve zenginleşmesi için çaba harcayan bütün dilcilerimizi, sanatçı ve fikir adamlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum.”