Vali: Tarihi bölgelerimize sahip çıkacağız

Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, Reyhanlı İlçesinin Hatay Merkez sınırında, Demirköprü Köyü yakınında bulunan Tell Aççana ve Tell Tayinat höyüklerinde gezi ve incelemelerde bulundu.

Vali: Tarihi bölgelerimize sahip çıkacağız

İlk olarak Tell Aççana Höyüğü’ne geçen Vali Lekesiz, burada Vali Yardımcısı Ali Muhiddin Varol, Reyhanlı Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aysun Çelenk, Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Nalan Yastı, Tell Aççana Höyüğü Kazı Başkanı Prof Dr. Aslıhan Yerel tarafından karşılandı.

Vali Lekesiz, Tell Aççana Höyüğü’nde gerçekleştirdiği incelemelerinde Kazı Başkanı Prof. Dr. Aslıhan Yerel’den höyüğün tarihi ve yapılan kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Prof Dr. Yerel, bu bölgedeki kazı çalışmalarının 1936–1939 ile 1946–1949 yılları arasında İngiliz Arkeolog Sir Leonard Woolley tarafından yapıldığını, kendilerinin ise kazı çalışmalarını 2003 yılından bu yana sürdürdüklerini ifade etti.

Vali Lekesiz, ilk olarak höyükte bulunan kazı evinde incelemelerde bulundu. Kazı evi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yerel; “Bu ev, 1930’lu yıllarda yapılan kazı çalışmalarında kullanılmış olup, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından birinci derece sit binası olarak tescil edilmiştir. Yapılacak restorasyon çalışmaları ile müze ve sergi odaları ile bölge hakkında sinevizyon gösteriminin yapılabileceği ziyaretçi evine dönüştürülmesi düşünülmektedir.” dedi.

Daha sonra, höyükte yapılan kazı bölgelerinde incelemelerde bulunan Vali Lekesiz, bölgenin tarihi hakkında bilgi alarak, yapılan çalışmaları yakından inceledi. Prof. Dr. Yerel, höyüğün Hititliler tarafından yapıldığını, höyüğün 17 ayrı medeniyete ev sahipliği yaptığını, Tell Aççana ve Tell Tayinat höyüklerinin M.Ö. 3500- 600 yılları arasında bölgenin başkenti konumunda olduklarını ve en son Hitit kralının burada yaşadığını belirtti.

Vali Lekesiz, Tell Aççana Höyüğü’nde, saray ve tapınak bölgelerinde yapmış olduğu incelemelerin ardından, Tell Tayinat Höyüğü’ne geçti. Burada Tell Tayinat Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Timoty Harrison ve Başkan Yardımcısı Elif Denel tarafından karşılanan Vali Lekesiz, Tell Tayinat Höyüğü’nün tarihi ve yapılan kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Höyük hakkında bilgi veren Kazı Başkan Yardımcısı Elif Denel, 2005 yılından bu yana kazı çalışmalarını yürüttüklerini belirtmesinin ardından; “Bu alanda Erken Tunç ve Erken Demir Çağı buluntularına rastladık. Yaptığımız çalışmalarda ilk olarak 1930’lu yıllarda yapılmış olan kazı çalışmalarının yerlerini tespit ettik. Şimdi bu bölgenin kronolojisini oluşturmaya ve höyüğün alt tabakalarını anlamaya çalışıyoruz.” dedi.