2010-20011 Eğitim-Öğretim Yılı İngilizce Muafiyet Sınavı

2010-2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

İNGİLİZCE I-II DERSİ İÇİN MUAFİYET SINAVI DUYURUSU

2010-20011 Eğitim-Öğretim Yılı İngilizce Muafiyet Sınavı
7 Haziran 2008 Cumartesi 26899 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan Mustafa Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine eklenen fıkra gereğince: “(3) Üniversiteye yeni kayıt sırasında talepte bulunan öğrencilere güz yarıyılının başında muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavda CC (70) ve üzeri not alan öğrenciler 1. sınıfta güz ve bahar dönemlerinde okutulan temel İngilizce derslerinden başarılı sayılırlar ve sınavda almış oldukları not İngilizce derslerine harf notu olarak verilir.” denilmektedir.
 
Bu nedenle 2010-2011 Eğitim ve Öğretim yılına yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerine, İngilizce I/II muafiyet sınavı 18 Eylül 2010 Cumartesi günü saat 10:30 da Fakülte ve Yüksekokullar için, Meslek Yüksekokulları için ise 14:30 da Eğitim Fakültesinde yapılacaktır. Bu nedenle ilgili sınava katılmak isteyen öğrenciler kendi Fakülte ve Yüksekokullarından alacakları öğrenci belgesi ile Yadim Müdürlüğüne (Rektörlük yerleşkesi)  en geç 7 Eylül 2010 Salı günü saat 12:00 ye kadar şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
ZORUNLU/İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARINDA OKUYACAK OLAN ÖĞRENCİLER BU SINAVA GİREMEZLER.