3. Kurumsal İnsan Kaynakları Zirvesi

<span style="background-color:rgb(247, 242, 242); color:rgb(34, 34, 34); font-family:ubuntu,sans-serif; font-size:13px">Mustafa Kemal &Uuml;niversitesi M&Uuml;SİGEM TTO tarafından her yıl geleneksel olarak d&uuml;zenlenen İnsan Kaynakları Zirvesi&rsquo;nin &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;s&uuml; bu yıl İskenderun Demir &Ccedil;elik A.Ş (İSDEMİR) ortaklığında ger&ccedil;ekleşti.</span>
3. Kurumsal İnsan Kaynakları Zirvesi
 İSDEMİR’in ev sahibi olduğu zirveye MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, İSDEMİR İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Şafak Çapar, İSDEMİR İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Burtay Koraltan, MÜSİGEM TTO Müdürü Prof. Dr. Mahmut Keskin, akademisyenler, öğrenciler, İSDEMİR çalışanları ve bölge firmaları insan kaynakları temsilcileri katıldı.Değer Katmak” sloganıyla düzenlenen 3. İnsan Kaynakları Zirvesi’nde, alanında söz sahibi olmuş uzmanlar, ‘insanın’ bir kaynak olarak kurumlarındaki sahip oldukları değere vurgu yaptılar. Zirvede konuşan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya,  rekabette; ürünün, pazarlamanın, dağıtım kanallarının ve fiyatların aşamalı olarak şekillendirdiği ayırt edici özelliğin en son olarak ‘insan’a ulaştığını işaret etti.Yapılan çalışmalarda çağdaş teknolojilerin transfer edilmesi, kullanılması ve hatta çalışanların ekonomik olarak doyurulmasının çoğu zaman ileri sürülenin aksine arzulanan “Hizmet ve Ürün Kalitesi”ne ulaşmadığını vurgulayan Rektör Kaya, şöyle devam etti: “Doğru yönetim anlayışı, çalışanı insan yerine koymaktan ve bunun göstergelerinden geçmektedir. Bu konularda gerek kuramsal gerekse ampirik yüzlerce çalışma bulunmaktadır. İngiltere’de yapılan bir çalışmada General Electric şirketinin zor dönemler geçirdiği ve çalışanlarına ücret vermekte zorlandığı yıllarda, çalışanların verimliliğinin en alt seviyelere geldiği görülmüş ve şirket kısır bir döngü içine girmiştir. Yönetim tarafından çalışanların değerli hissetmelerini sağlayacak yöntem ve metodlar geliştirilerek çalışanların çalıştıkları ortamlar aydınlatılmış, yemek yedikleri ortamlar güzelleştirilmiş ve çalışanların arabalarını koymaları için şirket otoparkına özel yerler tahsis edilmiştir. Sonuç oldukça şaşırtıcıdır; işçiler yaklaşık 3 ay daha maaş alamamalarına rağmen verim aniden yükselmeye başlamış ve şirket, krizi atlatacak üretime kavuşmuştur.”“Bu nedenlerle; dünyanın sayılı büyük şirketleri arasında yer alan IBM, Microsoft, Philips, Mc Donald’s, Mercedes vb. şirketlerin net gelirlerinin yüzde 30’unu İnsan Kaynakları Departmanına ve çalışanın eğitimine ayırmaları nedensiz değildir.” diyen Rektör Kaya, “Mustafa Kemal Üniversitesi olarak; taşıdığımız sorumlulukla,  bu yıl 3.sü düzenlenen bu toplantının amacı; bu konuyu her boyutuyla bir kez daha tartıştırıp örnek uygulamaları ilgililerin bilgisine sunmaktır.” şeklinde konuştu.İSDEMİR İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Şafak Çapar da zirvedeki konuşmasında, günümüzde bilginin hızı ve küreselleşmenin tüm şirketleri inanılmaz bir rekabete sürüklediğine vurgu yaptı. Bunun sadece çelik sektöründe değil tüm sektörler için geçerli bir durum olduğuna değinen Çapar, “Teknolojiye yapılan yatırımlar sizi artık bir noktaya kadar getirebiliyor. Ve bu bilgi çağında artık teknolojinin de sadece birilerinin uhdesinde kalması söz konusu değil. Bana göre insan kaynakları konusu, teknoloji seçimi ve yönetimi kullanımı kadar detayları içeren bir süreç. İş hayatında üzerinde çalıştığımız konular; çalışan seçiminden gelişimine, performans değerlendirmesine, kariyer planlamasına, çalışan memnuniyetine ve çalışanların aidiyetlerininin arttırılması gibi birçok emeği içeriyor.” diye kaydetti.Protokol konuşmalarının ardından 3. Kurumsal İnsan Kaynakları Zirvesi için davet edilen uzman konuklar, alanlarıyla ilgili sunumlar eşliğinde konuşma yaptılar. İlk olarak MANAGEMENT CENTRE TÜRKİYE Yönetim Kurulu Başkanı Alper Utku İK ile Değer Yaratmak konusunu ele aldı. CN DANIŞMANLIK Yönetim ve Belgelendirme Danışmanı Niran Oral Doğru Bildiklerimiz! Algı Yönetimi’ne değinirken TÜPRAŞ İnsan Kaynakları Direktörü Aykut Üstün isePerformans Yönetimde Farklı Yaklaşımlar ve Dünyadaki Uygulama Trendleri konusuna değindi. UNİDA kurucu ortaklarından Saide Kuzeyli, Zeynep Berberoğlu ile UNİDA Danışmanı Biranda Hinginar Çoban’ın panel havasında gerçekleştirdikleri Değişim’de İK, İK’da Değişim adlı sunumlarından sonra öğle yemeğine geçildi.Yemekten sonra da devam eden 3. İnsan Kaynakları Zirvesi’nin öğleden sonraki programında ise Danışman Mehmet Ünal İK Yönetimi Nasıl Algılanıyor?, ARKAS İnsan Kaynakları Direktörü Yücel Acar Yarın Görüşmem Var!, MMK Metalurji İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkiler Yöneticisi Eser ÇömçömoğluYönetimin Stratejik Ortağı İK ve Sanal Terapi Merkezi’nden Psikolog Serpil Sanal da Korku Kültürü konuları ile ilgili konuşma yaptılar.İlgiyle takip edilen program, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya tarafından konuşmacılara plaket takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.