Dersaneler kararı ile ilgili basın açıklaması‏

Denge Hukuk ve Düşünce Derneği Başkanı Avukat Muhammet Çakır:Dershaneler Faaliyetlerine Devam Ediyor
Dersaneler kararı ile ilgili basın açıklaması‏
Denge Hukuk ve Düşünce Derneği Başkanı Avukat Muhammet Çakır yaptığı açıklamada, dershanelerin kapatılmasının anayasaya aykırı olduğunu bu yanlıştan Anayasa Mahkemesinin kararı ile dönüldüğüne ve dershanelerin faaliyetlerine devam edeceğine dikkat çekti.  Başkan Çakır, kişinin eğitim ve öğretim hakkına sınırlama getirilemeyeceğini, bir engelleme söz konusu ise bunun kanunlarla sınırlanabileceğini söyledi. Başkan Av.Muhammet Çakır’ın yazılı basın açıklamasının konu başlıkları şu şekildedir.AYM tarafından verilen ve gerekçesi resmi gazetede yayımlana kararda, “kişilerin eğitim ve öğrenim hakları ile teşebbüs hürriyetini ortadan kaldıracak, kullanılamaz hale getirecek ya da ölçüsüzce sınırlandıracak düzenlemeler getirilemez.” denildi. AYM tarafından iptal edilen kanunun, Anayasa'nın 13, 42 ve 48. maddelerine aykırı olduğu vurgulandı ve Dershanelerin, eğitim öğretim hakkı ve serbest teşebbüs hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildiği görülüyor. Temel hak ve özgürlüklerin Anayasa'nın 13. maddesine göre ancak kanunla sınırlanabileceğine vurgu yapılırken, bu sınırlamaların da Anayasa'nın 13. maddesine göre Anayasanın ruhuna aykırı olamayacağı kaydedildi. Kanuni sınırlamanın ölçülülük ilkesini ihlal etmemesi gerektiğinin altı çizilmiştir.AYM’nin gerekçeli kararı özetle şöyledir. Özel sektörün mevzuat çerçevesinde sunduğu hizmetlerin kaldırılmasına yol açacak düzenlemelerden kaçınmak gerekir. Dershanelerin kapatılmasıyla öğrencilere sınavlara hazırlanmak için bir alternatif bırakılmadı ve öğrencilere sınırlı bir bilgiye erişim olanağı tanındı. Giriş sınavlarına hazırlık ihtiyacını karşılayacak okul dışı alternatif imkânlar sağlanmadan dershanelerin kapatılarak eğitim sisteminden çıkarılması eğitim ve öğretim hakkına ölçüsüz bir sınırlamadır. Devletin yasal statüye kavuşturduğu dershanelerin doğurduğu sakıncaları gidermek yerine kapatması kişilerin eğitim desteği alma imkânını ortadan kaldırmakta ve Anayasa'nın 42. maddesi ihlal edilmektedir. Kurallar Anayasa'nın 13, 42 ve 48. maddelerine aykırı bulunarak iptal edildiğinden 2, 5, 17, 35 ve 49. maddeleri yönünden ayrıca incelemeye gerek duyulmamıştır.Mahkeme kararında ayrıca; Dershanelerin faaliyet sahasını okul dışı eğitim olarak adlandırarak okul dışı eğitim alınmasının eğitim hakkı kapsamında olduğu, Dershanelerin ‘özel öğretim kurumları’ kapsamından çıkarılarak faaliyetlerine son verilirken okul dışı öğrenim desteği alma ihtiyacının karşılanmasına yönelik alternatif çözüm yollarının öngörülmediği, bir üst okula ve yükseköğretime giriş sınavlarına hazırlık ihtiyacını karşılayacak okul dışı alternatif imkânlar sağlanmadan dershanelerin kapatılarak eğitim sisteminden çıkarılmasının, eğitim ve öğrenim hakkına yönelik ölçüsüz bir sınırlama olduğu gerekçelerinden hareketle, sınırlama amacını gerçekleştirecek daha az sınırlayıcı araçlara da başvurulmadan tamamen yasaklayıcı bir yöntemle dershanelerin kapatılmasını da ayrıca Anayasa’ya aykırı bulmuştur.AYM’nin kararı sonucunda bugüne kadar dönüşüm sürecini tamamlamamış olup halen faaliyetlerine devam eden dershaneler kapatıl(a)mayarak faaliyetlerine devam edeceklerdir. Okula dönüşen dershaneler de faaliyetlerine AYM kararını gerekçe göstererek devam edebilecektir.
Dersaneler kararı ile ilgili basın açıklaması‏ haberi 29 Temmuz 2015 00:00 tarihinde firmarehberim.com kaynak gösterilerek Eğitim kategorisine Hatay muhabirimiz Gülen Tarhana adına  tarafından  1870 kişi tarafından okunmuş 0 kişi tarafından beğenilip 0 kişi tarafından da beğenilmemiştir.

Hatay Firma Rehberi Firmanı Ücretsiz Ekle
Hatay Temsilcimiz olun Ek Geliriniz Olsun
Hatay Radyoları Canlı Radyo Dinle
Hatay İlanları Ücretsiz İlan Ekle
Hatay Yemek Tariflerini Ekle
Hatay Tvlerini Canlı İzle