EĞİTİM İŞ İN 24 KASIM İSTEKLERİ

Hatay Eğitim İş Şubesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında, meslek mensuplarının mutlu olmadığı sonucu çıkan bir araştırmasını kamuoyu ile paylaştı.
EĞİTİM İŞ İN 24 KASIM İSTEKLERİ
Hatay Eğitim-İş açıklamasında iktidarın öğretmenlere gereken önemi vermediğini de kaydedilerek şöyle denildi:
“Öğretmenler Günü nedeniyle, iktidar sahipleri, hamaset kokan, duygu sömürüsü yapan, sözüm ona öğretmenliği ve eğitimi yücelten pek çok söz söyleyeceklerdir. Bizler, eğitim çalışanları olarak, artık bu boş sözlere karnımızın tok olduğunu söylemek istiyoruz.! 
Öncelikle eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarındaki iyileştirmelerin yanı sıra, çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilecekleri bir ortamın oluşturulmasını istiyoruz! Ne yazık ki bugün öğretmenlerimizin önemli bir kısmı, yaşadıkları ekonomik koşullara ayak uydurabilmek için ek iş yapmak zorundadır.”
Eğitim-İş açıklamasında, öğretmenlerin son 10 yılda daha mutsuz ve umutsuz hale geldiği hatırlatıldı ve öğretmen istekleri şöyle sıralandı:
1-Eğitimin ulusal, bilimsel, laik ve kamusal esaslara dayandırılmasını, her aşamasında parasız olmasını, 
2-Öğretmenlerin sosyo-ekonomik statülerini yükseltecek önlemler alınmasını, 
3-Eğitim çalışanları arasında ayrımcılık yaratacak uygulamalara son verilmesini,
4-Gerici, ırkçı ve bölücü kadrolaşmanın önlenmesini, eğitim yöneticiliği için nesnel ölçütlerin geçerli kılınmasını,
5-Eğitim kurumlarımızın personel ihtiyacının gerçekçi bir biçimde belirlenerek, yeterli sayıda öğretmen ve yardımcı personel istihdam edilmesini,
6-Ülkemizin koşulları göz önünde bulundurularak, yeni bir öğretmen yetiştirme sistemi geliştirilmesini,
7-Eğitimde etnik kimlik ve mezhep-tarikat gibi kimlikleri öne çıkartacak ithal müfredat programları yerine, ulusal, laik, bilimsel ve halktan yana programlar uygulanmasını,
8-Eğitim çalışanları ve tüm kamu çalışanlarının örgütlenme haklarının önündeki bütün engellerin kaldırılıp, grev ve toplu sözleşme hakkının tanınmasını istiyoruz!”