Gençliğin Sorunları ve Eğitime İnovatif Yaklaşımlar

Gazeteci-yazar ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Süleyman Doğan Rektörlüğün davetlisi olarak Üniversitemize gelerek Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlenen “Gençliğin Sorunları ve Eğitime İnovatif Yaklaşımlar” başlıklı konferansta ağırlıklı olarak gençliğin eğitim konusunda karşılaştıkları sorunları vurguladığı bir sunum yaptı.
Gençliğin Sorunları ve Eğitime İnovatif Yaklaşımlar
MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya ile beraber Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Veysel Eren, Prof. Dr. Mehmet Kılınç, Prof. Dr. Yusuf Önlen, Genel Sekreter Doç. Dr. Erhan Yengil, Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Atmaca ve çok sayıda akademisyen ve öğrencinin takip ettiği programda eğitim alanında Avrupa ile Türkiye arasında kıyaslamalar yapan Doç. Dr. Süleyman Doğan, sorunlara yeni metotlarla yaklaşılması gerektiğini ifade etti.Doğan konuşmasına şöyle devam etti: “Şunu özellikle söylemem lazım ki, bugünkü gençliğin problemlerini 30 yıl önceki metotlarla çözmemiz mümkün değil. Yani yeni çamaşırları eski güneşle kurutmak mümkün değil. Onun için yeni metotlar, yeni çözümler bulmak icap ediyor. Üniversitelere de çözüm üretmek konusunda önemli görevler düşüyor. Çünkü üniversitelerin bir ayağı araştırmadır. Sorunların çözüm yerleridir.”Avrupa’da IQ Seviyesi Daha Yüksek Gençleri Öğretmen Olmaya Teşvik Ediyorlar. Günümüzde başta gelen problemlerden birisinin istihdam olduğunu vurgulayan Doğan,  “Çünkü Türkiye’de ve dünyada eğitimin karşılığı paradır.” dedi. Bu konuda yaptığı araştırmalardan veriler aktaran Doğan, “Üniversite tercihlerine baktığımızda yüzde 60 tıp, yüzde 15 Hukuk, yüzde 15 mühendislikler yüzde 10 da diğerleri olduğunu tespit ettik. Peki, ‘öğretmenler nerede?’ diye soracak olursak tercihler arasında ilk 3 binden sonra geliyor. Hatta ilk 3 binden sonra girenlere teşvik veriliyor. Hâlbuki Avrupa’daki bazı ülkelere baktığımızda küçük ülkeler bile ilk bin’e girenlere teşvik veriyorlar, tatmin edici maaş da veriyorlar. Dolayısıyla özendiriyorlar ve IQ seviyesi daha yüksek gençleri öğretmen olmaya teşvik ediyorlar. Benim buradaki asıl söylemek istediğim eğitime inovatif yaklaşırken öncelikle tepeden bakmamız icap ediyor.” dedi. Öğrenci Merkezli Eğitim Mi, Öğretmen Merkezli Eğitim Mi?Eğitim müfredatında sürekli tartışılan ‘öğrenci mi merkezde olsun, öğretmen mi?’ şeklindeki konuya da değinen Doğan, “2005 yılında ortaöğretimde müfredat değişikliği yaptık. Öğrenci merkezli yeniden yapılandırıcı sisteme geçtik. Benim kanaatimce ne öğrenci merkezli ne öğretmen merkezli olmalıdır. Her ikisinin de merkeze alındığı bir sistem olmalıdır. Eğitim her şeyden önce bir iletişim meselesidir. İletişim olmayan yerde, hiçbir şey olmaz. Doğru bir iletişim şarttır.” görüşünü savundu.  Konferans sonunda Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya konuşmacı Doğan’a katımlarından dolayı teşekkür ederek günün anısına çiçek ve plaket takdim etti.Daha sonra Gazeteci-yazar Doç. Dr. Süleyman Doğan, ilgiyle takip edilen konuşmasının ardından Doç. Dr. Candemir Doğan ile birlikte yazdığı “Konuşmak Lazım” adlı kitabını AKS Fuaye Alanında imzaladı.