MKÜ DE VİZYON 2023 TOPLANTISI

Mustafa Kemal Üniversitesi 2023 yılı vizyonunun oluşturulması için Üniversite Senatosunun 17.07.2013 tarih ve 18/4 sayılı toplantısında alınan karar ile başlayan çalışmalar, 8 Ekim 2013 tarihinde saat 10:00’da Rektörlük Senato Toplantı Salonu’nda yapılan Bilgilendirme Toplantısı ile ivme kazandı.

MKÜ DE VİZYON 2023 TOPLANTISI
 Toplantıya Rektör Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Koç ve Prof. Dr. Hüseyin Gözübenli, Çalıştay Düzenleme Kurulu Üyeleri ile Üniversitemiz öğretim üyelerinden uzman grupları katıldı.    Yapılan toplantıda, MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih GÜDER, öncelikle ülkelerin sürdürülebilir gelişme süreçlerinde yaptıkları planlı çalışmalar, teknoloji öngörüleri, AR-GE çalışmalarına rehberlik eden Frascati kılavuz ailesi ve Ülkemizde 2000’li yıllarda ivme kazanan TÜBİTAK Vizyon 2023 Bilim ve Teknoloji Politikalarını anlatarak MKÜ Vizyon 2023 çalışmalarına temel olan felsefeyi aktardı. Üniversitenin tüm faaliyetlerinde yapılacak çalışmaların ülkemizin 2023 vizyonu ile uyum içinde yapılandırılmasının önemine değinen Rektör Güder, konuşmasını, Çalıştay düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Seval Yavuz’a devretti.    Prof. Dr. Seval Yavuz, Vizyon 2023 çalışmalarını, Üniversitemizin kurumsallaşma çalışmaları kapsamında yapılan Referans Fikirler Platformu  ve Üniversite stratejik planımız gibi diğer çalışmalarla karşılaştırarak günümüzden hareketle geleceğe dönük değerlendirme ve planlama süreçlerini kapsayacak çalışmaları aktardı. Bu çerçevede MKÜ Vizyon 2023’ü bağlam, kapsam ve süreçte izlenecek çalışma yöntemleri açısından değerlendirdi.     Rektör Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder  ve Çalıştay Düzenleme Kurulu üyelerinin yorumlarından sonra toplantı, katılımcı öğretim üyelerinin görüş ve önerileriyle devam etti.  MKÜ Vizyon 2023 Çalışmaları, Kurban Bayramı sonrasında yapılacak Çalıştaylar ve anketlerle devam edecek.  Ülkemizde 1960’lı yıllarda başlayan bilim ve teknoloji politikaları oluşturma çalışmaları, 2000-2001 yıllarında Tübitak’ın “Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri" adı altındaki proje ve hedeflerle bir ivme kazanmıştır. Dünyada ekonomik ve sosyal anlamda gelişmiş ülkelerin tümünün, bilim ve teknolojiyi; kendi toplumsal, ekonomik ve siyasi hedefleriyle uyumlu bir halde yapılandırdıkları gelecek öngörüleri bulunmaktadır.    Bu doğrultuda geniş bir toplum kesiminin bir arada ve etkileşim içinde olduğu üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet fonksiyonlarının en üst düzeye çıkarılması yanında gelecek ve toplum odaklı faaliyetlerde bulunmaları sadece kendi yaşamsal zorunluluğu değil aynı zamanda toplumsal ödevi ve sorumluluğudur.   Üniversitemizde eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet fonksiyonlarını ülkemizin 2023 vizyonuna uyumlu hale getirerek üniversitemiz için uzun dönemli vizyon oluşturmak paydaşlarımızla yoğun bir rekabetin yaşandığı günümüzde atılacak en önemli adımlar arasında yer almaktadır.Bu doğrultuda gerçekleşecek bir planlı büyüme ve planlı yönetim tarzı ile Üniversitemizin tüm paydaşlarınca kabul edilen bir kurumsal felsefesi ve buna bağlı olarak kurumsal hedefleri oluşacak, alınacak her yönetsel kararın ve atılacak her yeni adımın bu hedeflere uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Mali kaynaklar, insan kaynakları, fiziki altyapı ve diğer tüm unsurların bu vizyoner hedefler doğrultusunda kullanımıyla daha etkin bir kurumsal üniversite altyapısı oluşacak ve başarı ile sonuçlanan bir akademik yaşantıya ulaşılacaktır.MKÜ Vizyon 2023, Üniversitemizin tüm faaliyetlerinde hedefler ve çıktılar yönünden, ülke ve dünya gerçekleri ile paralel niteliklerde odaklı çalışmalar üretmesi bakımından, toplumsal hizmet uygulamalarının da kalite ve standartlarının iyileştirilmesi ile çeşitliliğinin planlanması yönünden yapılacak çalışma, araştırma ve çalıştaylar bütünüdür.
MKÜ DE VİZYON 2023 TOPLANTISI haberi 10 Ekim 2013 00:00 tarihinde firmarehberim.com kaynak gösterilerek Eğitim kategorisine Hatay tarafından  9900 kişi tarafından okunmuş 0 kişi tarafından beğenilip 0 kişi tarafından da beğenilmemiştir.

Hatay Firma Rehberi Firmanı Ücretsiz Ekle
Hatay Temsilcimiz olun Ek Geliriniz Olsun
Hatay Radyoları Canlı Radyo Dinle
Hatay İlanları Ücretsiz İlan Ekle
Hatay Yemek Tariflerini Ekle
Hatay Tvlerini Canlı İzle