MKÜ'DE HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ BAŞLADI

Mustafa Kemal Üniversitesi'nde (MKÜ) 22-26 Ağustos ve 5-9 Eylül 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Fakülte ve Yüksekokul Sekreterleri ile Şube Müdürlerine yönelik ''Hizmet İçi Eğitim Semineri''nin ilkinin başladığı bildirildi.
MKÜ'DE HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ BAŞLADI
 Veteriner Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde konuşan MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder, gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda gerekse 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası'nda, iş ve hizmetlerin yasada öngörüldüğü şekliyle yürütülmesi amacıyla personelin sürekli olarak görev başında eğitime tabi tutulduğunu belirtti.
     Güder, bu tür seminerlerin hem güncellenen mevzuatın personel tarafından bilgilendirilmesi hem de bu hizmeti yürütmekte olan akademik ve idari çalışanların bilgi birikimlerinin ve uygulama becerilerinin sürekli olarak canlı tutulup kamu yararı gözetilecek şekilde hizmet devamlılığının esas kılınması bakımından büyük önem arz etmekte olduğunu kaydetti.

     Hizmet içi eğitim kurslarının temel amaçlarının yanında ikincil ve üçüncül amaçlarının da var olduğunu dile getiren Güder, şöyle devam etti:
     ''Periyodik şekilde idarenin çalışanları üzerinde görev başı eğitimi olarak nitelendirilecek hizmet içi eğitimlerini sürdürmeleri, idareye bir görev olarak yükletilmiştir. Böylece en üst yönetici ve idare tarafından kamu hizmetinin yürütülmesinde, uygulama düzeyinde görevli bulunan personellerin uygulamayı en iyi şekilde yapabilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca bu seminerlerin diğer amacıda kamu yararının en üst düzeye çıkartılabilmesi ve hizmeti alanla hizmeti veren arasında bir bağ kurulması da bu hedefler arasında sıralanabilir. Ayrıca personelin birbiriyle uzak mekanlarda çalışmakta iken elde edemedikleri görüşme, tanışma, birbirlerini dinleme, anlama, birbirlerinin bilgi, tecrübe ve fikirlerinden yararlanma olanağının getirilmesidir''
     Seminere, MKÜ kadrosundaki 37'si Fakülte ve Yüksekokul Sekreteri ve 14'ü Şube Müdürü olmak üzere toplam 51 kişi katıldı.