MKÜ'DE VETERİNER FAKÜLTESİNDE PROF. DR. BATMAZ KONFERANSI

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Batmaz, akreditasyonun bir kurumun veya bir programın kalitesiyle ilgili yazılmış rapor olduğunu ifade etti.
MKÜ'DE VETERİNER FAKÜLTESİNDE PROF. DR. BATMAZ KONFERANSI
 Batmaz, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tayfur Sökmen Yerleşkesi Veteriner Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Konferans salonu'nda düzenlenen ''Veteriner Fakültelerinde Avrupa Birliği Normlarında Akreditasyon Süreci'' konferansında yaptığı konuşmada bu alanda Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) akreditasyon ile ilgili bir düzenleme getirdiğini açıkladı.
     Batmaz, EAEVE'nin getirdiği düzenleme ile fakültelere bazı uygulamaları hayata geçirmek için ziyaretler düzenlediğini, Türkiye'de 15 veteriner fakültesinin birliğe üyeliğinin kabul edildiğini belirtti.
     Birliğin fakültelere asgari gereksinimlerini ve kurumlar arası işbirliği saplamak gibi bir çok faydasının olduğunu ifade eden Batmaz, akreditasyon sürecinde ölçülen standardın uzun vadede sürdürülebilir olmasının şart olduğunu kaydetti.
 
 
     Batmaz, birliğin meslek kalitesinin artması için veteriner hekimlik eğitiminin asgari gereksinimlerinin tamamlanmasını hedeflediğini belirterek, EAEVE'nin akreditasyon sürecini şöyle tanımladı:
     ''Birlik öz değerlendireme raporu hazırladıktan sonra 6-7 kişilik bir uzman grup ile öğrencilerin de içinde olduğu bir heyet üye fakülteyi ziyaret eder. Uzmanlar fakültenin eğitim şartları ile ilgili bir rapor hazırlar ve rapor birliğin merkezinde değerlendirmeye alınır.''
     Batmaz uzman ekibin raporunu göre fakültelere bir dizi düzenleme veya eksiklerini tamamlaması için destekte bulunduğunu ifade etti.
     MKÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Erdoğan ise 2006 yılında EAEVE'ye üyelik başvurusu yapılan ve birliğe üyelik yolunda ilk adımı atan fakültenin bölüm yapılanması düzenlenerek 3 olan bölüm sayısı 5'e, 16 anabilim dalı sayısı 20'ye çıkarıldığını ifade etti.
 

     Erdoğan, fakültede okutulan derslerin yeniden düzenlenerek müfredat ve kredileri akreditasyon programına uyumlu hale getirildiğini, EAEVE'ye akreditasyon sürecinin oldukça zorlu ve özveri isteyen, fakültedeki en alt idari personelden en üst yöneticisine ve üniversite yönetiminin de desteklerini gerektiren uzun ve zahmetli bir süreç olduğunu kaydetti.
     Etkinliğe MKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Koç, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Ahmet Koç, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.