İSKENDERUN'DA AB HİBE DESTEKLİ PROJE TANITIMI

HATAY - İş Sendikası ile Payas Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi işbirliğinde hazırlanan, AB Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı kapsamındaki ''Sosyal Diyalog Yoluyla Metal Sektöründe Mesleki Yeterliliklerin Geliştirilmesi Projesi'nin tanıtımı İskenderun'da yapıldı.
İSKENDERUN'DA AB HİBE DESTEKLİ PROJE TANITIMI
Proje Koordinatörü Mehmet Pancar, Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) konferans salonunda yapılan toplantıdaki konuşmasında, hedef grupları arasında gençler, öğrenciler, okullar ve mesleki eğitim kuruluşlarının bulunduğunu bildirdi.
     İskenderun Körfezi'nde faaliyet gösteren demir-çelik sektöründeki pilot dallarda mesleki yeterliliğin kazandırılmasına ayrı bir önem verdiklerini belirten Pancar, bu kapsamda AB'deki iyi modellerin incelenerek Türkiye için özgün model geliştirmenin çabasında olduklarını kaydetti.
     Çelik İş Sendikası İskenderun Şube Başkanı Cengiz Gül de AB'ye katılım yolundaki Türkiye'nin hedefinin, üretim ve ekonomide daha üst basamaklara çıkmak olduğunu söyledi.
     Teknolojideki gelişmelerin sanayi üretimine yansıdığını ve küresel rekabette en önemli unsur haline geldiğini belirten Gül, Türkiye'de mesleki yeterlilik konusunda uluslararası standartlar bulunmadığını, sosyal diyalog yoluyla sorunu çözmek istediklerini ve projeyi önemsediklerini vurguladı.
     Gelişen teknolojinin ihtiyaçlarına uyumlu iş gücüne ihtiyaç duyulduğunu belirten Gül, ''Ülkemiz işgücü yönünden önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak mevcut sınav ve belgelendirme yöntemlerinde yaşanan karmaşalık ve kirlilik bi geniş potansiyeli verimli kullanamama problemine yol açmaktadır. Bu nedenle Ulusal Yeterlilik Sistemine dayalı meslek standatlarının geliştirilmesine, sınav ve belygelendirme mlerkezlerine ihtiyaç duyulmaktadır'' dedi.
     İl Milli Eğitim Müdürü Şenol Genç de eğitimin sadece okulda olamayacağını belirterek, mesleki eğitime ve meslek liselerine ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etti.
     Meslek liselerine ağırlık verdiklerini belirten Genç, ''Hatay'da 110 ortoöğretim kurumu var. Bunun 70'i meslek, 40'ı da Anadolu Lisesi oldu, seneye 10 daha ekleyeceğiz ve meslek lisesi sayımız 80 olacak'' dedi.
     Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Hasan Terzi de çeşitli istatistik verilerine göre Türkiye'de istihdam edilenlerin önemli bölümünün vasıfsız olduğunu belirtti.
     Avrupa ülkelerinin vasıflı eleman istediğini ifade eden Terzi, ''Sosyal diyalog yoluyla metal sektörüne mesleki yeterliliklerin geliştirilmesini amaçlayan bu proje farkındalık oluşturuyor. Sektöre itici güç olacak bu projenin beklenen sonuçları vermesini diliyorum'' dedi.
     İTSO Başkan Vekili Müfit Tennioğlu da eğitim projelerine katkı vermeye her zaman hazır olduklarını ifade etti.
     Toplantıya, İSDEMİR Genel Müdürü İsmail Akçakmak, İTSO yöneticileri, işadamları,belde belediye başkanları ve davetliler katıldı.