DOĞALGAZ KOMBİ TÜKETİCİ EL KİTABI

DOĞALGAZ KOMBİ TÜKETİCİ EL KİTABI
DOĞALGAZ KOMBİ TÜKETİCİ EL KİTABI
Soru 1-) Doğalgaz nedir?
Başta, Metan (CH4) ve Etan (C2H) olmak üzere çeşitli hidrokarbonlardan
oluşan yanıcı bir gazdır.
Soru 2-) Doğalgazın özellikleri nelerdir?
- Yandığı zaman artık bırakmaz, külsüz ve dumansızdır.
- Çevreye zarar vermez, havayı kirletmez.
- Diğer yakıtlardan daha ucuzdur
- Zahmetsiz, konforlu bir yaşam sağlar.
- Temiz bir yakıttır, işletme ve bakım maliyetleri düşüktür.
Soru 3-) Doğalgaz zehirleyici bir gaz mıdır?
Zehirlenmeler karbon monoksit (CO) gazından meydana gelir. Doğal gaz
karbon monoksit gazı içermediği için zehirleyici bir gaz değildir.
Soru 4-) Doğalgaz ekonomik bir yakıt mıdır?
Doğal gazı diğer yakıtlarla maliyet karşılaştırması yaptığımızda ; verimli ve
ortama verdiği ısı miktarı bakımından en ucuz yakıttır.
Soru 5-) Isıtma sistemleri kaça ayrılır?
- Bireysel ısıtma
- Merkezi ısıtma
- Bölgesel ısıtma olarak üçe ayrılır.
Kombiler en çok bireysel ısıtmada tercih edilir.
Soru 6-) Kombi nedir?
Kombi bir evin; hem ısıtma hem de sıcak su ihtiyacını karşılayan
cihazlardır. Kombi İngilizce de kullanılan Combine ( birleşme)
kelimesinden ismini almıştır.
Soru 7-) Kombiler kaça ayrılır?
Kombiler çalışma sistemine göre dörde ayrılırlar.
- Bacalı kombiler
- Hermetik kombiler
- Baca fanlı ( yarı hermetik) kombiler
- Yoğuşmalı kombiler
Soru 8-) Kombi hangi parçalardan oluşur?
Kombiler ısıtma sistemi için gereken; pompa, genleşme tankı, eşanjör,
boyler, termostat, kontrol panosu gibi zorunlu sistem ve emniyet
ekipmanlarından oluşmuştur.
Soru 9-) Kombi kullanmanın avantajları nelerdir?
Kombiler bireysel olarak ısınma avantajı sağlar. Kullandığımız kadar yakar
ve yaktığınız kadar ödersiniz. Sıcak su için ayrı bir ekipmana ihtiyaç
yoktur. Sessiz çalışan cihazlardır. Az yer kaplarlar ve kolay taşınabilirler.
Soru 10-) Kombiler her mekanda kullanılabilir mi?
Bacalı ve hermetik kombiler; havalandırma boşluğuna, merdiven sahanlığı
ve asansör boşluklarına monte edilemezler. Evin içerisinde bacalı
kombiler; yatak odası, banyo ve w.c lere monte edilemezler. Hermetik
kombiler ise ancak atmosfere cephesi olan mahallere yerleştirilebilirler.
Soru 11-) Kombiler güvenli cihazlar mıdır?
Kombilerde alev sönmesine, gaz kaçaklarına, aşırı sıcaklık ve soğukluğa,
baca tepmesine ve baca çekmemesine karşı TSE’ nin koymuş olduğu her
türlü önlem ve tertibat alınmıştır. Bundan dolayı kombiler oldukça güvenli
cihazlardır.
Soru 12-) Kombinin dijital olması, daha iyi olduğunu mu gösterir?
Kombinin dijital olması daha iyi çalışmasına ya da veriminin yüksek
olmasına etki etmez. Kombilerde önemli olan teknik özelliklerinin iyi
olmasıdır.
Soru 13-) Bacalı kombi ile hermetik kombi arasındaki farklar
nelerdir?
Bacalı kombiler; yanma esnasında gerekli oksijeni ortamdan alırlar ve
yanma sonunda oluşan atık gazları, uygun bir baca vasıtasıyla dışarıya
atarlar. Burada bacaların standartlara uygun olarak yapılması ve sızdırmaz
olması çok önemlidir. Aksi takdirde bacadan sızan karbondioksit gazı
ortamda bulunan insanları zehirler. Bundan dolayı bacalı kombilerde
ortamın havalandırılması çok önemlidir.
Hermetik kombiler ise yanma için gerekli olan oksijeni dışarıdan alırlar ve
yanma sonucunda oluşan yanma ürünleri de baca vasıtasıyla dışarıya
atarlar. Dış ortama açılan herhangi bir yere monte edilebilirler.
Soru 14-) Evim için hangi kombiyi seçmeliyim?
Binada standartlara uygun müstakil bir baca varsa ve baca için Makine
Mühendisleri Odasından veya yetkili yapı denetim kuruluşlarından baca
uygunluk belgesi alınarak, bacalı kombiler kullanılabilir. Aksi takdirde
kesinlikle, hermetik kombili cihazları tercih etmek gerekir.
Soru 15-) Kombi alırken neler dikkat etmeliyim?
Kombi alırken kombinin; kapasitesine, verimin yüksek olmasına, cihazın
TSE, CE ve ISO 9002 sertifikasının olmasına, yakıtta tasarruflu olmasına
ve servisin kalitesine dikkat etmek gerekir.
Soru 16-) Kombiler yüksek maliyetli cihazlar mıdır?
Kombilerin ilk yatırım maliyetleri yüksek gibi gözükse de, uzun yıllar
kullanılabilirliği ve yakıttan tasarruflu olması sebebiyle yüksek maliyetli
cihazlar değildir.
Soru 17-) Yoğuşmalı kombi ne demektir?
Yoğuşmalı kombiler; yanma sonucunda ortaya çıkan yüksek sıcaklıktaki
atık gazın içerisinde bulunan su buharının, yoğuşturulmasıyla ortaya çıkan
enerjinin, tekrar sistemde kullanılmasıdır.
Soru 18-) Yoğuşmalı kombiler her evde kullanılabilir mi?
Yoğuşmalı kombilerde kullanılan parçalar diğer kombilere göre daha
pahalıdır ve sistemde kullanılan suyun sıcaklığı da ( 50- 30 C) yani düşük
sıcaklıkta olması gerekir. Bundan dolayı da daha fazla radyatör
kullanılmalıdır. Buda sistemin daha pahalıya kurulması demektir. Bu tip
cihazlar, ancak yerden ısıtma sistemleri için tercih edilebilir. Yoğuşmalı
kombi kullanıldığı takdirde sıcak su tesisatının; demir, bakır veya
alüminyum tüm folyolu borularla yapılması zorunludur.
Soru 19-) Kombi kullanmak için doğal gaz olması şart mı?
Kombiler doğal gazın yanı sıra LPG ve LNG ile de çalışabilirler.
Soru 21-) Kombilerin monte edilebileceği yerler nelerdir?
Bacalı kombiler; standartlara uygun yapılmış müstakil bacanın olduğu
banyo, wc ve yatak odası haricindeki yerlere monte edilebilirler.
Hermetik kombiler; bacası dış ortama açılabilen her yere monte
edilebilirler.
Soru 22-) Kombilerin monte edilmesi uygun olmayan yerler
nerelerdir?
Binaların merdiven boşluklarına, genel kullanıma açık koridorlara, baca
duvarları üzerine, bina aydınlıklarına, açık balkonlara ve asansör
boşluklarına monte edilemezler.
Soru 23-) Kombiyi koyduğum balkonun kapatılması gerekli midir?
Açık balkona kombi konmaz. Balkonu ya tamamen yada cihazın olduğu
yeri kapatmak gerekir.
Soru 24-) Evdeki tüm aile bireyleri kombiyi kullanabilir mi?
Kombilerin kullanımı çok basit olup, herkesin kolayca kullanılabilmesi için
tasarlanmış cihazlardır.
Soru 25-) Kombiyi sürekli açık tutmak, kombiye zarar verir mi?
Kombiler otomatik kumanda panelinden gündüz ve gece sıcaklıkları
ayarlanarak 24 saat sürekli açık tutabilirsiniz.
Soru 26-) Kombiyi nasıl tasarruflu kullanabilirim?
Kombiyi kısa sürelerde açıp kapatmak ve bu işlemi defalarca tekrarlamak;
hem daha fazla yakıt tüketimine, hem de cihazın ömrünün azalmasına
neden olabilir. Bunun yerine kombiyi; kısık ayarda sürekli çalıştırmak,
daha az yakıt tüketimi sağlayacaktır.
Soru 27-) Geceleri kombiyi hangi konumda tutmalıyım?
Evin soğuması önlemek amacıyla kombiyi en düşük seviyede çalışmasını
sağlayabilirsiniz. Bu sayede, gündüz evi ısıtmak için yüksek enerji
harcamamış olursunuz.
Soru 28-) Kombiyi ekonomik kullanmak için radyatörleri kapatmak
doğru bir uygulama mıdır?
Kombilerde su devir daimi bir pompa vasıtasıyla sağlanmaktadır. Bu
pompanın verimli bir şekilde çalışabilmesi için en az 3 radyatörün
çalışması gerekir. Aksi takdirde pompa zarar görebilir.
Soru 29-) Kombilerden ne kadar sıcak su elde edebilirim?
20.000 kcal/h’ lık kombilerde dakikada 10 - 11,5 litre ve 24.000 kcal/h’ lık
kombilerde dakikada 11 - 13,4 litre sıcak su elde etmeniz mümkündür.
Soru 30-) Kombilerden sadece sıcak su alabilir miyim?
Kombilerinizi sadece sıcak su amaçlı yani şofben gibi de kullanabilirsiniz.
Soru 31-) Merkezi sistemden bireysel sisteme geçildiğinde döküm
radyatörlerimi yeni aldığım kombide kullanabilir miyim?
Kullanabilirsiniz. Ancak, radyatörler ve tesisat temizliği yapılması sistemin
uzun ömürlü ve ekonomik olması için daha yararlı olacaktır.
Soru 32-) Kombiyi nereden almalıyım?
Kombileri, üreticilerin yetkili bayilik verdiği, sertifikalı bayilerinde
almalısınız. Çünkü, firma yetkilileri sizin için en uygun kombiyi
seçebilmeniz için özel olarak üretici merkezi tarafından eğitilmiş kişilerdir.
Soru 33-) Kombiyi monte ettirirken nelere dikkat etmeliyim?
Kombilerinizi, AKSAGAZ’ ın yetkili firmalarına yaptıracağınız iç tesisat
dönüşümü kapsamında monte ettiriniz. Çünkü her kombinin montajında
dikkat edilecek hususlar vardır. Bunların ihmalinde; hem tesisatta, hem de
cihazda maliyeti çok yüksek arızalar meydana gelebilir.
Soru 34-) Kombilerin garanti süreleri kaç yıldır?
Her marka kombinin standart garanti süresi 2 yıldır. Alacağınız kombinin
garanti süresi kombi firmaları tarafından uygulanan çeşitli yöntemlerle 20
yıla çıkarılabilmektedir. Ayrıca garanti sonrası vereceği servis hizmeti de
önemlidir.
Soru 35-) Kombilerin kullanım ömürleri ortalama kaç yıldır?
Kombilerinin ortalama ömürleri; bakımlarının zamanında ve yetkili servis
tarafından yapıldığında 15 yıl civarındadır.
Soru 36-) Kombilerde oda termostatı kullanmanın ne gibi yararı
olur?
Oda termostatı; ekstra yakıt tasarrufu sağlayarak hem ekonomik, hem de
konforlu ısınmanızı sağlar. Böylece, daire içinde kontrollü, konforlu ve
maksimum yakıt tasarrufu ısınma sağlamış olursunuz. İlave olarak
radyatörlerde termostatik vana kullanmak yakıt tasarrufu için çok
önemlidir.
Soru 37-) Kombinin üzerinde bulunan basınç göstergesi kaç barda
olmalıdır?
Kombi tarafında kalorifer tesisatında sirkle edilen suyun basıncı çok düşük
olursa, kombi çalışmaz ve arıza durumuna geçer. Bu nedenle, kombinin su
basınç göstergesi 1.5 barda olmalıdır.
Soru 38-) Kombinin üzerinde bulunan yaz/kış konumu ne
demektir?
Kış konumunda; kombiden hem kalorifer tesisatı, hem de sıcak su
kullanımı için faydalanır.
Yaz konumunda ise kombiden sadece su elde edilir.
Soru 39-) Kombi bakımı için neler yapmalıyım?
Her yıl kışa girmeden önce kombi üretici firmasının yetkilendirdiği yetkili
servis çağırılarak; filtrelerin ve pislik tutucuların temizlenmesi, bacalı
cihazsa ilave olarak baca kontrolü ve temizliği yapmalıdır.
Soru 40-) Kombi arıza konumuna geçtiğinde ne yapmalıyım?
Kombi arıza konumuna geçtiğinde öncelikli olarak kullanma kılavuzundaki arıza giderme metotlarını uygulayabilirsiniz. Üretici firmalar, hazırladıkları kullanma kılavuzunda kombilerin arıza kodları ve anlamlarını içeren bilgiler mevcuttur. Bu kılavuzda yer alan uyarılar doğrultusunda gerekli işlemleri
yaptığınız halde arıza giderilmediyse , vakit kaybetmeden yetkili teknik servisi arayınız.
Soru 41-) Türkiye ‘ de ortalama kaç aile kombi kullanılmaktadır?
Doğal gazın kullanılmaya başlandığı 1987 yılında bu yana, ülkemizde kombiler kullanılmaktadır. Türkiye’de yaklaşık 3 milyon kombi kullanan aile vardır. Bu sayı, ülkemizde doğal gazın kullanımının hızla yaygınlaşmaya başladığı şu günlerde buna paralel olarak hızla artmaktadır.