KOMBİLER ARASINDAKİ FARKLAR

KOMBİLER ARASINDAKİ FARKLAR
Yoğuşmalı & Hermetik Kombi Arasındaki Fark
Yoğuşmalı kombilerin standart kombilere göre başlıca farkı, baca gazı ürünlerindeki nem yoğunlaştığında ortaya çıkan buharlaşma gizli ısısının bir kısmının kullanılabilmesi ve bu kaybolacak ısının tekrar geri kazanılmasıdır.

1 m3 doğalgaz başına 1.5 ile 1.7 kg arasında su oluşmaktadır. 1 kg-su başına açığa çıkan buharlaşma ısısı 539 kcal’dir. Bu enerji gizli ısı olarak anılmakta ve standart kombilerde bu baca vasıtasıyla dışarıya atılmakta ve bu enerjiden faydalanamamaktadır.

Ancak yoğuşmalı kombiler; bacadan atılan gazların içindeki su buharında bulunan enerjiyi, gazları yanma bloğunun içinde tekrar dolaştırarak özel olarak dizayn edilmiş kanatçıklara çarptırarak alır ve tesisat suyuna aktarır. Böylelikle dışarı atılan atık gazın ısından yararlanılarak verim sağlanmış olur.