MALİ DİSİPLİNİN SÜRDÜRÜLMESİ ÖNEMLİ

ANKARA - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, mevcut konjonktürde iç ve dış talep arasındaki ayrışmaya bağlı olarak artan cari açığın getirdiği risklerin sınırlanması bakımından kamu tasarruflarının artırılması, dolayısıyla mali disiplinin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını bildirdi.

MALİ DİSİPLİNİN SÜRDÜRÜLMESİ ÖNEMLİ
ANKARA - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, mevcut konjonktürde iç ve dış talep arasındaki ayrışmaya bağlı olarak artan cari açığın getirdiği risklerin sınırlanması bakımından kamu tasarruflarının artırılması, dolayısıyla mali disiplinin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını bildirdi.