TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÇOCUKLARA AÇIK GÖRÜŞ

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN ÇOCUK HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR, 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI DOLAYISIYLA AÇIK GÖRÜŞ YAPACAK
TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÇOCUKLARA AÇIK GÖRÜŞ
 Ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlü çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla açık görüş yapacaklar.
     Adalet Bakanı Ahmet Kahraman tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen genelgeye göre, hükümlü ve tutuklu çocuklar 24-25 Nisan günlerinde açık görüşten yararlandırılacak.
     Sayıları ve konumları değerlendirilmek suretiyle, adli suçlardan ve örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklular için ayrı gruplar oluşturulacak, her grubun görüş saatleri Cumhuriyet Başsavcılıkları ile cezaevi idareleri tarafından tespit edilecek. Bu grupların, aynı zamanda ve aynı görüş mahallinde birlikte bulundurulmaması sağlanacak.
    
     -ANNE, BABA, BÜYÜKBABA, BÜYÜKANNE VE KARDEŞLE GÖRÜŞÜLECEK-
    
     Hükümlü ve tutuklular, belgelendirilmek suretiyle sadece anne, baba, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle görüştürülecek.
     Hükümlü ve tutuklularla görüşmek isteyen kişilerin, akrabalık durumlarını nüfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklardan verilen resmi belgelerle ispatlamaları gerekecek.
     Ancak anne, baba, büyükanne, büyükbaba ve kardeşi olmayan hükümlü ve tutukluların, üçüncü dereceye kadar olan akrabalarından en çok üç kişiyle, önceden haber verilmesi ve belgelendirilmesi kaydıyla görüşme yapmaları sağlanacak.
     Hükümlü ve tutuklu sayısının, verilen açık görüş saatlerine bölünmesi suretiyle görüş gününe kadar gruplar oluşturulacak. Her grubun görüş saatleri, yakınlarına bildirilmek üzere hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilecek. Hazırlanan program, ayrıca koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılmak suretiyle her ziyaretçinin, ziyaret gününde ve saatinde cezaevine gelmesi sağlanarak izdiham önlenecek.
 
 
     
     -SAYIM BİTMEDEN ZİYARETÇİLER GİDEMEYECEK-
    
     Her grubun açık görüşü bittikten sonra görüş yerinde bulunan hükümlü ve tutuklular, görevliler nezaretinde dikkatli bir şekilde arandıktan sonra koğuş ve odalarına götürülerek burada sayılacak, kimlikleri fotoğraflı belgelerle kontrol edildikten ve grup mevcudunun tam olduğunun anlaşılmasından sonra ziyaretçilerin kurum dışına çıkmasına izin verilecek.
     Açık görüşler, ceza infaz kurumunun oda ve eklentileri dışında, bu iş için ayrılmış özel bölümünde bulunmadığı takdirde, ceza infaz kurumu müdürünün uygun göreceği yerde yaptırılacak.
     İzdihamı, firar ve karışıklıkları önlemek, disiplin ve düzeni sağlamak için Cumhuriyet Başsavcılığı ve cezaevi yönetimi, zabıta ile iş birliği yaparak gerekli her türlü önlemi alacak.
     Açık görüşler, görüş süresi yarım saatten az ve bir saatten fazla olmamak kaydıyla, 09.00-17.00 saatleri arasında yaptırılacak. Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek.
     Bu ziyaretin, aynı haftada yapılacak kapalı görüş ile çakışması halinde açık görüş yaptırılacak.
     Kamuoyunda yanlış anlaşılma, tartışma ve polemiklere neden olduğundan gazetecilerin açık görüşü izlemelerine izin verilmeyecek.