''DERNEKLERDE UYGULAMAYA YÖNELİK REHBERLİK TOPLANTISI''

''DERNEKLERDE UYGULAMAYA YÖNELİK REHBERLİK TOPLANTISI'' -İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DAİRE BAŞKANI YARDIMCI: -''AMACIMIZ, DEMOKRATİK VE DAHA ETKİN BİR SİVİL TOPLUM YARATMAK''
''DERNEKLERDE UYGULAMAYA YÖNELİK REHBERLİK TOPLANTISI''
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanı Mustafa Yardımcı, amaçlarının, demokratik ve daha etkin bir sivil toplum yaratmak olduğunu söyledi.
     Yardımcı, İl Özel İdare Müdürlüğü salonunda İl Dernekler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ''Derneklerde Uygulamaya Yönelik Rehberlik Toplantısı''nda yaptığı konuşmada, 2000'li yıllara kadar Dernekler Müdürlüklerinin İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Siyasi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet verdiğini anımsattı.
     AB programları düzenlemesinden yola çıkılarak İçişleri Bakanlığı bünyesinde Dernekler Dairesi altında sivil yapıya dönüşerek hizmet verilmeye başladığını belirten Yardımcı, şöyle konuştu:
     ''Amacımız, demokratik ve daha etkin bir sivil toplum yaratmaktır. Bu kapsamda sivil toplum örgütlerini teşvik etmek, yurt içi ve yurt dışında derneklerimizin önünü açmak ve kaynak bulabilen bir yapıya kavuşturmanın çabasındayız.
     Mevzuatta yapılan değişikliklerle yerel yönetimler başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarında, katılımcı bir yönetim anlayışıyla, aktif vatandaşlığı sergileyen, hesap soran ve veren bir yönetimin sağlanması için gerekli düzenlemeler yapıldı. Bu çerçevede, devlet yönetiminde saydamlığı ve şeffaflığı sağlamada sivil toplum örgütünün etkin bir rol aldığını hep beraber görüyoruz. Aktif vatandaşlığı biz bu sayede yerleştirmek istiyoruz. Toplumun kendi yaşadığı bölgedeki sorunlara bitaraf olmak değil, bizzat taraf olmak, işin içinde olmak, sorumluluğun içerisine girmek, bir yerde taşın altına hep beraber elimizi sokmak demektir.''
     Toplumsal örgütlenmeyi destekleyerek, katılımcı demokrasinin kökleşmesine hep beraber katkıda bulunulması gerektiğini ifade eden Yardımcı, ''Hedef, mevzuatı etkin ve doğru uygulamak, bürokrasiyi, kırtasiyeyi mümkün olduğu kadar aza indirerek, çağdaş dünyayla bütünleşmiş güçlü bir sivil toplumu oluşturmaktır. Misyonumuz, güleryüzlü, kaliteli ve adil hizmet sunmaktır. Değişen ve gelişen koşullara ayak uydurarak, sürdürebilir bir kalkınmayı hep beraber omuzlamaktır'' diye konuştu.
    
     -''VALİ LEKESİZ: YARINIMIZ BUGÜNDEN DAHA İYİ OLMALI''-
    
     Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz de dünyada güçlü ve deneyimli olan milletlerin gelişmeye ayak uydurduklarını belirtti.
     Ülkemizde sivil toplum örgütlerinin her geçen gün güçlendiğine şahit olduklarını kaydeden Lekesiz, şöyle devam etti:
     ''Yarınımız bugünden daha iyi olmalı. Mevzuatımızda yapılan iyileştirmelerle bundan sonra sivil toplum örgütlerimizin daha aktif hale geleceklerine inanıyorum. Sivil toplum örgütleri gerçek hayatın içerisindedir. Bir bakan, vali, belediye başkanı ve ilgili kuruluşların göremediklerini onlar daha iyi görebilirler, sorunları anlatabilirler. Çünkü onlar gerçek hayatın içerisinde yer almaktadır. Sivil toplum kuruluşlarımızın yerel sahiplenme anlamında çok yararlı işlere imza atacaklarına inanıyorum.''
     Dernekler İl Müdürü Mahmut Aldatmaz da Hatay'da 4 federasyon, 96 dernek şubesi ve 874'ü merkezde olmak üzere toplam 974 derneğin faaliyet gösterdiğini söyledi.
     Konuşmaların ardından, dernek denetçileri Muhsin Özaslan ve Birol Özcan, ''Derneklerde Uygulamaya Yönelik Rehberlik'' konusunda sunum yaptı.
     Toplantıya, Hatay'da bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.