Kurtuluş Caddesine Valilik el attı

Gelecekle ilgili kaygılar taşıyan her insan, her toplum, geçmişinden vazgeçemez.
Kurtuluş Caddesine Valilik el attı
Geçmiş, bugünü geliştirip geleceğin belirlenmesine yarayan tek hazinedir. Bu nedenle, kültürel mirasa sahip çıkmak, öncelikle insanın geleceğine de sahip çıkmasının bir gereğidir. İşte bütün bu gerekçelerle ilimizin önemli değerlerinden biri olan Kurtuluş Caddesi’nin sokak sağlıklaştırma projesi ile ilgili olarak gelinen nokta hakkında bir değerlendirme yapan Hatay Valisi Celalettin Lekesiz;“Başta Valiliğimiz olmak üzere Antakya Belediyemiz, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte bu çalışmaları özenle yürütüyoruz. Bu süreç içinde İlimizin sahip olduğu tarihi ve kültürel dokuyu açığa çıkarmayı hedefliyoruz.
Biz de tarihi mirasımıza sahip çıkma bilinciyle üzerimize düşen gerekli çalışmaları yaparak projelerimizi hayata geçirmek istiyoruz.Bu konuda gerek Valiliğimiz ve gerekse Antakya Belediye Başkanlığımızın öncelikli hedefimiz hiç kuşkusuz Kurtuluş Caddesi’dir. Kurtuluş Caddesi’nde yer alan tarihi evlerin restorasyonunu yaparak tarihi ve kültürel dokunun muhafaza edildiği bir mekâna dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu çalışmalar sona erdiğinde Kurtuluş Caddesi, ülkemizde ve dünyada parmakla gösterilebilecek çok özel yerlerden biri olacaktır. Dileğimiz; Kurtuluş Caddesi üzerindeki tarihi ve kültürel değere sahip taşınmazların restorasyon çalışmalarının tamamlanması, caddenin özgün yapısının korunması ve yaşatılmasıdır.Yürüttüğümüz bu çalışmalar neticesinde daha önce projesi hazırlanmış olan Kurtuluş Caddesi’nin sokak sağlıklaştırma projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gönderilen ödenekler sonrasında ihale edildi. Şayet ihale süreci ile herhangi bir itiraz ve benzeri gelişme yaşanmaz ise, Kurtuluş Caddesi’ndeki sokak sağlıklaştırma çalışmalarına 09.08.2010 tarihinde başlanabilecektir. Bu çerçevede; onaylanan ihale yüklenici firmaya tebliğ edilerek sözleşmenin imzalanması ile birlikte restorasyon çalışmalarına fiilen başlanacaktır. Bu çalışmalarla Kurtuluş Caddesi’nin doğu tarafında 39 adet yapı cephe sağlıklaştırması, batı tarafında ise, 34 adet yapı ve 1 adet çeşme cephe sağlıklaştırması yapılacaktır. Antakya Belediyesi ile birlikte yürüteceğimiz çalışmalar neticesinde dünyanın ışıklandırılan ilk caddesi olan Kurtuluş Caddesi, tarihteki pırıltılı günlerine yeniden dönecektir.Diğer yandan; Antakya Belediyemizin yoğun bir çalışma ile Kurtuluş Caddesi, Uzun Çarşı ve bu bölgedeki restorasyon projeleri ve çalışmaları da devam etmekte olup, önümüzdeki günlerde buralarda da fiilen çalışmalara başlanacaktır.” dedi.