‏Ahrazoğlu: AKP; vatandaşın sorunlarından bihaber, ama şirketler olunca hemen kanun yapar.‏

MHP Hatay Milletvekili Mehmet N. Ahrazoğlu, 273 sıra sayılı torba Kanun Tasarısı'nın 5'inci maddesi üzerinde verilen önerge hakkında Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz aldığı konuşmasına, “üç ayların müjdeleyicisi olan Regaip Kandili'nizi kutlar, Regaip Kandili'nin Türk İslam âlemine hayırlara vesile olmasını niyaz eder, hepinize sağlıklı günler dilerim.” şeklinde başlamıştır.
‏Ahrazoğlu: AKP; vatandaşın sorunlarından bihaber, ama şirketler olunca hemen kanun yapar.‏
Şanlıurfa iline verilecek olan İstiklal Madalyası'nın Şanlıurfalılara hayırlı olmasını dileyen Ahrazoğlu, geç kalmış bir hak edişin tesliminden dolayı da Gazi Meclise tebriklerini arz etmiştir. Milletvekili Ahrazoğlu, anılan kanun tasarısının 5'inci maddesinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 92'inci maddesinin 1'inci fıkrasına bazı eklemeler yapılarak, vatandaşların tazminat taleplerinin kaldırıldığını belirterek, “hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen hizmet tazminat talepleri, ilgililerin sigortalarının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri, bu kanun tasarısı çerçevesinde hazırlanan zorunlu mali sorumluluk sigorta genel şartları ve ekleri ile tanımlanan teminat içeriği dışında kalan talepler eklenmiştir.” Açıklamasını yapmış ve AKP sayesinde, son yıllarda zorunlu mali sorumluluk sigortası primlerinin çok yüksek oranlarda artırıldığını ve sonucunda, araç sahibi çok sayıda vatandaşın sigorta bedellerini ödeyemediğini ve zorunlu mali sorumluluk sigortalarını yaptıramadıklarını ifade etmiştir. Ahrazoğlu, Zorunlu trafik sigortalarında yapılan yüksek artışlar sonucunda taksici esnafı başta olmak üzere, minibüs, özel halk otobüsü ve nakliyeci esnafının çok zor duruma düşürüldüğünü belirterek, “konuyla ilgili olarak 12 Ocak tarihinde Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için vermiş olduğum önergeye maalesef cevap bile verilmemiştir. Bu sorulara zaten cevap vermenizi de beklemiyorduk çünkü siz vatandaşın sorunlarından bihabersiniz, hiç duymaz ve görmezsiniz.” açıklamasını yapmış ve “iş şirketlerin zararına olmaya başlayınca hemen duygularınız, duyarlılığınız artar, sorumluluk duygularınız kabarır ve torba yasa içerisinde çözüm için adım atarsınız.” şeklinde eleştirilerini ifade etmiştir. Tasarıyla yapılmak istenen düzenlemenin 2918 sayılı Kanun'un ruhuna ve hükmüne de açıkça aykırı olduğunu belirten Ahrazoğlu, konuşmasına şöyle devam etmiştir: “5'inci maddeye eklenmek istenen hususlar tazminat hesaplama ilkeleri doğrultusunda genel ilkelere aykırılık teşkil etmektedir. Bu düzenleme özellikle şoför esnafını mağdur edecek, taksi ve dolmuş plakalarının haczine sebebiyet verecektir. İnsan yerine sigorta şirketlerinin kâr marjını esas alan bu düzenleme hem adil değildir hem de Anayasa'ya aykırıdır. AKP Hükûmeti bu maddelerin gerekçesi olarak sigorta şirketlerinin zarar etmeye başlamasını ve buna bağlı olarak geçen yıldan bu yana sigorta primlerindeki artışı göstermektedir.” MHP Hatay Milletvekili Mehmet N. Ahrazoğlu; düzenlemeyle, AKP yetkililerinin dediği gibi prim tutarlarının düşmeyeceğini ve daha da yükseleceğini belirterek, “Amaç, sigorta sisteminin sağlıklı, rekabetçi bir şekilde işlemesini sağlamak ise öncelikle sağlıklı denetim sistemi etkin bir şekilde işletilmeli, devlet, mağdur olan vatandaşların tazminatlarını azaltmak yerine bu primlerden yaptığı kesintilerden vazgeçmelidir." açıklamasında bulunmuş ve çözümü de sunduklarını ifade ederek, “Bu kapsamda yüzde 5'lik Banka Sigorta ve Muamele Vergisi, yüzde 5 Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu kesintisi, yüzde 10'luk trafik kazalarında tedavi giderleri kesintisi, yüzde 2'lik güvence hesabı kesintisi yani toplamda yüzde 22'lik kesintiyi makul seviyelere indirmeleri gerekir.” şeklindeki önerisi ile konuşmasını tamamlamıştır.