Ahrazoğlu, Hatay’ın turizm sorunlarını Meclis’e taşıdı‏

<span style="background-color:rgb(255, 255, 255); font-family:calibri,sans-serif; font-size:15px">MHP Hatay Milletvekili Mehmet N. AHRAZOĞLU,&nbsp;</span><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(68, 68, 68); font-family:calibri,sans-serif; font-size:15px">&nbsp;</span><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(68, 68, 68); font-family:calibri,sans-serif; font-size:15px">&ldquo;</span><strong>Hatay ilinin turizm potansiyelinin tespiti ve yaşanan sorunların araştırılarak alınacak &ouml;nlemlerin belirlenmesi&rdquo;&nbsp;</strong><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(68, 68, 68); font-family:calibri,sans-serif; font-size:15px">amacıyla Milliyet&ccedil;i Hareket Partisi Grubu Milletvekillerinin imzası ile&nbsp;</span><strong>Meclis Araştırması&nbsp;</strong><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(68, 68, 68); font-family:calibri,sans-serif; font-size:15px">a&ccedil;ılması i&ccedil;in &ouml;nerge vermiştir.</span>
Ahrazoğlu, Hatay’ın turizm sorunlarını Meclis’e taşıdı‏

Ahrazoğlu verdiği önergede, Hatay ilinin; doğa, dağ, yayla, deniz, kültür ve inanç turizmi gibi turistik potansiyellere sahip olmasına karşın turistik pazarlama stratejilerinin eksikliği nedeniyle turizm pazarında yıllardır sektörden hak ettiği payı alamadığını belirterek aşağıdaki ifadelerde bulunmuştur: “Türkiye’ye yılda yaklaşık 40 milyon turist gelmekte, sektör ekonomiye yılda 40 milyar dolar civarında kaynak yaratmaktadır. Ülke istihdamının da yüzde dokuzunu kapsayan turizm sektörü halen 1.200.000 kişiye istihdam yaratmaktadır. 54 sektörle de direkt ilişkisi olan Türk turizmi, aileleriyle birlikte yaklaşık 6 milyon kişinin geçim kaynağı olmakla beraber ülkemizin lokomotif sektörü olmaya devam etmektedir. Turizm, döviz kazandırıcı ve yeni istihdam imkanları ortaya koyma bakımından önemli sektörlerden birisidir. Turizm, gelişmekte olan birçok ülkede para ve mali politikalarla desteklenmesi gereken en önemli sektör olarak belirlenmiştir. Önceleri sadece ulusal kalkınma aracı olarak kullanılan ve bu yönde desteklenen turizm sektörü artık yöresel, bölgesel ve şehirsel kalkınmanın da destekleyicisi durumuna gelmiştir.”Ahrazoğlu verdiği önergede, devamla aşağıdaki ifadelerde bulunmuştur: “Hatay, sahip olduğu köklü tarihi, bozulmamış doğal güzellikleri ve çok kültürlü yapısı ile turizm açısından büyük bir arz potansiyeline sahiptir. Ortadoğu'da Filistin-İsrail arasındaki anlaşmazlık yarım asırdır devam ederken, Hatay'da üç büyük din ve çok sayıda kültür binlerce yıl barış ve huzur içinde beraberce yaşamakta ve yaşatılmaktadır. Bu bağlamda Hatay, barış ve hoşgörünün merkezi konumundadır. Antakya'da bulunan St. Pierre Kilisesi, dünyanın ilk kiliselerinden birisidir ve 1963 yılında hac merkezi ilan edilmiştir. Hıristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan Hatay, dört büyük Patriklik Merkezinden biridir. Hatay Arkeoloji Müzesi ise, koleksiyon zenginliği açısından dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesidir.”Hatay Milletvekili Ahrazoğlu, Hatay’da tarihi ve kültürel varlıkların yanında Atik, Soğukoluk, Batıayaz yaylaları ve Yenişehir Gölü gibi turistik açıdan kullanılabilecek doğal kaynaklar olduğunu belirterek; “Hatay yöresi alternatif turizm ve turistik ürün çeşitlendirmesi konularında diğer birçok turistik merkeze göre avantajlı durumdadır. Çünkü yöre, coğrafi yönden diğer yerlere göre merkez dışında kalmış ve doğal yapısı tahribata uğramamış durumdadır. Şehirde fiziksel kaynakları geliştirecek, turistlerin ilgisini çekecek ve şehir görüntüsünü güzelleştirecek altyapı, konaklama, yeme-içme ve eğlence gibi imkanlar ortaya konulmalı, var olan turistik mimari yapılar korunarak şehrin pazarlanmasında doğrudan kullanılabilecek ürünler olarak geliştirilmelidir.” açıklamasında bulunmuş ve şehirlerin turistik destinasyon olarak pazarlanmasında önemli rol oynayan yerel pazarlama ve tanıtım birimlerinin henüz kurulamadığını ifade etmiştir.MHP Hatay Milletvekili Mehmet N. Ahrazoğlu; Turizm Bakanlığınca Hatay yöresine turizm amaçlı olarak ayrılan kaynak miktarının da oldukça az olduğunu ifade ederek; “Bu bağlamda, etkin bir şehir pazarlaması için kamu, sivil toplum örgütleri ve özel sektörün her bakımdan işbirliği yapmaları kaçınılmazdır. Yurt içi ve dışında büyük tur operatörleri ile bağlantı kurarak, yerli ve yabancı seyahat acenteleri ile işbirliği sağlanmalıdır. Akdeniz kıyılarında düzenlenen büyük çaptaki tur programlarına Hatay'ın da dahil edilmesi sağlanmalıdır. Yöreyi tanıtan broşür, resim gibi tanıtım araçlarına önem verilmelidir. Yöreye gelen turistlerin büyük çoğunluğu Ortadoğu kökenli olduğu için, özellikle bu gruplara yönelik Arapça ve İbranice basılmış broşürler faydalı olacaktır.” açıklamasında bulunmuş ve belirtilen nedenlerle Hatay ilinin turizm potansiyelinin tespiti ve yaşanan sorunların araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasının yararlı olacağını ifade etmiştir.