Hatay Tabip Odası Seçimsiz Genel Kurulu

Hatay Tabip Odası Toplantı Salonunda yapılan Genel Kurul, 31 üyenin katılımıyla gerçekleşti.
Hatay Tabip Odası Seçimsiz Genel Kurulu
Dr.İdris Emir ‘in başkanlığında, Dr.Mustafa Mavi ve Dr. Cengizhan Haksöz Divan’a oybirliği ile seçildi. Ekteki Gündem okunduktan sonra  gündem konuşmalarına geçildi.Açılış konuşmasını HTO Başkanı Prof.Dr.Tacettin İNANDI yaptı.Faaliyet Raporunu HTO Genel Sekreteri Dr.Metin TEKTAŞ yaptı. Konuşmasında son bir yılda yürütülen faaliyetler aktarıldı. Bunların arasında Sağlıkta şiddet, Aile Hekimlerinin haklı mücadelesi (nöbet ve diğer özlük hakları), dönem boyunca yapılan ziyaretler, basın açıklamaları, ülke gündemindeki konular (Soma, Reyhanlı Patlaması,v.b.), toplantılar diğer etkinlikler paylaşıldı.Mali Raporu HTO Veznedarı Dr.Sevinç DÜZGÜNOĞLU BOZ aktardı. 1 Nisan2014 -31 Aralık 2014 tarihi ve 1 Ocak 2015- 31 Mart 2015 HESAP MİZANINI sundu. Bir sonraki dönem öngörülen bütçeyi okuduktan sonra konuşmasına son verdi.Denetleme Raporunu dr.Hüseyin ERSUZ sundu.Daha sonra Faaliyet Raporu ve Mali Rapor oybirliği ile ibra edildikten sonra üyelerden dilek, Temenni ve öneriler alındı.Genel Kurul saat 15.20’de sona erdi.
23.05.2015 Tarihli Hatay Tabip Odası 
Olağan Genel Kurul Gündemi
Divan oluşumu
Açılış Konuşması
Faaliyet raporlarının sunulması
Faaliyet Raporunun görüşülmesi
Mali Raporun sunulması
Denetleme Raporun Sunulması
Mali Raporun görüşülmesi
Faaliyet Raporunun İbrası
Mali raporun ibrası
Tahmini bütçe sunumu
Dilek, temenni ve öneriler