NARGİLE YASAKLANMIYOR DEVAMI GARANTİ ALTINA ALINIYOR?

Nargilelik tütün ürünleri hakkında TAPDK tarafından hazırlanan ve 7 Ocak 2013 tarih ve 28541 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğin özellikle medyada yarattığı algı nedeniyle Türk Toraks Derneği olarak sorumluluğumuzun bir gereği olarak aşağıdaki açıklamayı yapmayı gerekli buluyoruz.

NARGİLE YASAKLANMIYOR DEVAMI GARANTİ ALTINA ALINIYOR?

Nargilelik tütün ürünlerinin satışı hakkında yapılan yeni düzenleme, medyada iddia edildiği gibi nargilelik tütün ürünlerinin kullanılmasını yasaklamamakta, aksine bu ürünlerin satışının yapılmasını Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından düzenlenecek satış belgesinin alınma şartına bağlayarak ürünlerin kullanımını yasal güvenceye kavuşturmaktadır. Bu nedenle söz konusu değişiklik nedeniyle kamuoyunda gündeme gelen "nargile ürünlerinin satışının yasaklandığı" haberlerine itibar edilmemesi gereklidir. Söz konusu düzenleme kapalı alan yasakları açısından 4207 sayılı kanun ile getirilen tütün ürünleri kullanılması yasağının bir kez daha tekrarlanmasından öteye geçmemektedir.Halen nargile kullanımı açısından en temel sorun "tütünsüz" olduğu iddia edilen nargile ürünlerinin kapalı alanda kullanımıdır. Bitkisel olduğu iddia edilen bu nargilelerde tütün kullanılıp kullanılmadığını işletmelerde yapılan denetimlerde analiz edecek bir mekanizma bulunmamaktadır. Yeni düzenlemede, asıl sorunu oluşturan bitkisel nargile kullanımı hakkında bir düzenleme olmadığından "tütünsüz" olduğu iddia edilen nargile ürünlerinin satış ve kullanımın yarattığı sorun eski haliyle devam etmektedir.