Sağlığı Geliştiren Okullar Projesi 3. Yılını Başarıyla Tamamladı

          Türk Dişhekimleri Birliği tarafından yürütülen ve Hatay Dişhekimleri Odası komisyonlarında gönüllü olarak görev alan dişhekimleri tarafından uygulanan Sağlığı geliştiren Okullar (SGOP) Projesi çalışmaları 3. yılını tamamladı.
Sağlığı Geliştiren Okullar Projesi 3. Yılını Başarıyla Tamamladı
   Proje kapsamında ilk okul Birinci sınıfında muayene edilerek kontrol altına alınan Öğrenciler 4 yılını yani ilkokulu tamamlayana kadar yılda en az 2 kere ziyaret ediliyor eğitici kitapçıklar, Diş Fırçası,Diş macunu veriliyor ve dişlerin güçlenmesi için Flor vernik uygulanıyor.Sağlığı Geliştiren Okullar Projesinin genel amacı;         İlköğretim öğrencilerinde, ağız diş sağlığı düzeyinin yükseltilmesini amaçlayan bu program; sağlık eğitimi ile kişisel hijyen, ağız diş sağlığı alanında diş fırçalama alışkanlığını kazandırma ve floridlerin kullanımı ile diş çürüklerini azaltarak, ağız diş sağlığının korunması ve geliştirilmesini sağlamaktır. Projenin hedeflerini ise;İlköğretim öğrencilerinde, diş fırçalama alışkanlığını % 75’e çıkarmak,12 yaş grubunda düşük ve orta çürük risk grubunda diş çürükleri ve sonuçlarını 1’e düşürmek 12 yaş grubunda yüksek çürük risk grubunda diş çürükleri ve sonuçlarını  2.5’e düşürmek Dişeti iltihabında % 80 iyileşme sağlamak  Bireylerin sağlık konusunda bilgi sahibi olmaları, kendi sağlıklarını koruma noktasına gelmelerini sağlayamamaktadır. Ancak bu bilgiler, davranış değişikliği sonucu uygulamaya ve günlük yaşama geçirildiğinde bir anlam kazanmaktadır. Örneğin, bireylerin pek çoğu, diş fırçalamanın önemli olduğunu ifade etmelerine karşın, ülkemizde doğru ve düzenli diş fırçalama alışkanlığı yaklaşık % 15 civarındadır. Ayrıca, DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü), gelecekte toplumlarda kronik dejeneratif hastalıkların yaygınlaşacağı öngörüsüne dayanarak, bu hastalıklarla ilgili doğru sağlık davranışlarının okullarda benimsetilmesi gerekliliğini vurgulamış ve ‘Sağlığı Geliştiren Okullar Projesi’ni hazırlamıştır. Ağız diş sağlığı alanının da bu kapsamda dikkate alınması gerektiğini bildirmiştir.