''TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI''

HATAY DİŞ HEKİMLERİ ODASI BAŞKANI GÜNAL: ''PLANSIZ VE PROGRAMSIZ BİR ŞEKİLDE AÇILAN ADSM'LER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞININ DÜZELTİLMESİNE YARDIMCI OLAMAZ''
''TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI''
Hatay Diş Hekimleri Odası Başkanı Orhan Günal, plansız programsız bir şekilde açılan Ağız Diş Sağlığı Merkezleri'nin (ADSM) ağız ve diş sağlığını düzeltilmesine yardımcı olamayacağını ileri sürdü.
     Günal, oda binasında, ''Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası'' dolayısıyla düzenlediği toplantıda, diş hekimlerinin meslek sorunlarının toplumun ağız ve diş sağlığından ayırmak ve çözümlerini ayrı ayrı düşünmenin mümkün olmadığını söyledi.
     Bu sorunların kalıcı çözümünün uygulanan sağlık politikalarının sağlık meslek örgütleri ile birlikte planlanması ve toplumun her kesimlerince anlaşılır ve kabul edilebilir olması ile mümkün olacağını belirten Günal, şöyle konuştu:
     ''Son yıllarda hükümetlerin ağız ve diş sağlığı politikalarını oluştururken ve uygularken Türk Diş Hekimler Birliği'nin (TDB) görüşlerini göz ardı etmesini kabul edilemez. Toplumun ağız ve diş sağlığının iyi duruma getirilmesinin en önemli yolunun ülkenin her köşesinde toplumla iç içe yaşayan ve sorunları yerinde gören meslektaşlarımızın ve dolayısı ile birliğimizin görüşleri alınmadan sağlıklı bir şekilde çözülmesi imkansızdır. Kamu Hastane Birlikleri Yasası ile son halkası tamamlanacak olan Sağlıkta Dönüşüm zinciri ile giderek artan sayıda kamu sağlık çalışanı sözleşmeli yapılıp ucuz iş gücü haline dönüştürülürken, serbest çalışan meslektaşlarımızın da sayıları giderek artan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri karşısında emekleri ucuzlatmaktan veya muayenehanelerini kapatmaktan başka seçenekleri kalmamaktadır. Plansız programsız bir şekilde açılan ADSM'ler ağız ve diş sağlığını düzeltilmesine yardımcı olamaz.''
     Günal, iyi niyetlerle açılan ADSM'lerin gerçek amacının koruyucu hekimlik olması gerektiğini kaydetti.
     Performans sisteminin yeniden gözden geçirilmesine dikkati çeken Günal, şunları kaydetti:
     ''Burada çalışan hekimlerin özlük haklarının korunması ve herkesin aynı statüde çalışması sağlanmalıdır. Performans sisteminin bu şekilde uygulanması hekimleri köle gibi çalışmaya sevk etmektedir. Muayenehanelerin sistem dışında bırakılması ülke kaynaklarının rasyonel şekilde kullanılmadığının itirafı. Hem insan gücü kaynağı hem de buralara yapılan yatırımlar boşa gidecektir. Ülke ihtiyaçları belirlenmeden kurulan alt yapısı oluşturulmadan Diş Hekimliği Fakültelerin kurulması akılcı değildir. Her insanın okuma hakkı vardır. Ancak bu hakkını kullanan insanların gelecekte ne yapacakları ve ülkeye nasıl katkı vereceklerinin de planlanması bu insanların hayal kırıkları yaşamalarının önüne geçilmesi gerekmektedir.''