1 GÜN DEĞİL HER GÜN HATIRLANMAK İSTİYORLAR

24 Kasım 1928’de 7’den 70’e herkese yeni harflerle okuma yazma öğretmek amacıyla Millet Mektepleri açılmış, ayrıca Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Başöğretmenliği kabul etmişti. Bu münasebetle tüm öğretmenlerimize armağan edilen bu anlamlı günü kutlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz.

1 GÜN DEĞİL HER GÜN HATIRLANMAK İSTİYORLAR
Eğitimin ve onun vazgeçilmez unsuru olan öğretmenlerin, bir insanın yetiştirilmesinde, bir toplumun gelişmesinde nedenli etkili ve önemli olduğunu Büyük Önder Atatürk “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenlerden eğitimcilerden yoksun bir millet henüz millet adını almak gücüne ulaşmamıştır. Ona sıradan bir kitle denir. Millet denmez. Bir kitle millet olabilmek için mutlaka eğitimcilere öğretmenlere muhtaçtır. Onlar ki, bir toplumu gerçek millet durumuna sokarlar” sözüyle ortaya koymuştur.Öğretmenler; tarih boyunca dünyanın neresinde olursa olsun barışın ve aydınlanmanın öncüleri ve toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önder ve örnek insanlar olmuşlardır. Ülkelerin toplumsal ve ekonomik anlamda gelişmelerinin yolu, eğitime hak ettiği önemin verilmesinden, aklın ve bilimin ışığında çağdaş insanlar yetiştirilmesinden geçmektedir. Günümüze baktığımızda ise AKP Hükümetinin politikaları sonucunda bu saygın mesleğin itibarsızlaştırıldığı görülmektedir. CHP olarak AKP’nin MEB kuruluş yasasında yaptığı çağdışı değişikliği reddettiğimizi, bu yasanın uygulamada birçok sakıncalarının olacağını, toplum üzerinde olumsuz etkileri yaşanmadan bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Yasası’nda yapılan bir değişiklikle, görevleri arasında yer alan, “Atatürk İnkılâp ve İlkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar yetiştirme” ifadesinin kaldırılması da bu zihniyetin amacını ortaya koymaktadır. Eğitimin niteliği ve kalitesini düşüren bu zihniyet, çağdaş Türkiye’mizde aydınlık yarınlarımızın kurucusu olan siz değerli öğretmenlerimizle yer bulamayacaktır. İktidar bununla yetinmeyerek eğitimi, bilimsel ve çağdaşlıktan uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Atama bekleyen binlerce öğretmenimiz varken Okullarımızda Öğretmen açığının bulunması Öğrencilerimiz ve Öğretmenlerimize yapılan büyük bir haksızlıktır. Seçim öncesi vaatlerde yer almasına rağmen, bugün atanamayan öğretmenlerimizin sayısı 350 bini bulmakta ve mağduriyetleri devam etmektedir. Genel Seçim öncesi Dönemin Milli Eğitim Bakanı tarafından verilen söz tutulmalı Öğretmen atamaları yeterli sayıda yapılmalıdır. Birçok öğretmen geçimini sağlamak için ikinci bir işte çalışmak zorunda kalmaktadır. Sözleşmeli veya ücretli öğretmen uygulaması öğretmenlik mesleğine ve eğitime darbe vurulduğunun açık kanıtı niteliğindedir. Asgari ücretle, sigortasız olarak çalıştırılan dershane öğretmenlerinin durumu ise içler acısıdır. Bunun için öncelikle öğretmenlerimizin mesleklerinin saygınlığına yaraşır, çağdaş yaşam koşullarına kavuşturulması zorunludur.
Öğretmenlerimiz yalnızca 24 Kasımlarda hatırlanmamalıdır; insan onuruna yakışır bir yaşama kavuşmaları bir an önce sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki toplumun temelini eğitim oluşturur,  eğitimin temelini ise öğretmenlerimiz. Bu inanç ve duygularla bu günlerimizi borçlu olduğumuz Baş Öğretmen Atatürk’ün aziz hatırası önünde saygı ile eğilirken, emekli ve görevli olan tüm öğretmenlerimizin ve her gün büyük bir umutla atanmayı bekleyen ama bir türlü atanamayan genç öğretmen adaylarımızın bu anlamlı günlerini en içten duygu ve dileklerimle kutluyorum.

 

 CHP Hatay
Milletvekili                                                                                                                                                                                                                                                Av.Refik Eryılmaz