10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

Vali Mehmet Celalettin Lekesiz, 10 aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tüm yönleriyle korunup hayata geçirildiği bir dünya dileğinde bulundu. 
    
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
 Lekesiz, yayımladığı mesajında, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler'in kurucu üyelerinden biri olduğunu, temel hak ve özgürlükler alanında küresel düzeyde referans belgesi niteliği taşıyan 'İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni de 10 Aralık 1948 yılında ilk onaylayan ülkeler arasında yer aldığını anımsattı.
     Bu yıl, ortak, çağdaş temel ilkeler çerçevesinde insan haklarını evrensel düzeye taşıyan beyannamenin kabulünün 63. yılının kutlandığını belirten Lekesiz, şöyle devam etti:
     ''İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin doğuştan gelen ve insanın yalnızca 'insan' olmasından kaynaklanan eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu ilan eden haklar manzumesidir. En başta gelen ve insanın en önemli hakkı, yaşam hakkıdır. Bu hakkı düşünme, eğitim-öğretim, çalışma ve iletişim hakları izler. Bu beyannameye imza atarak taraf olan ülkemizde vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinden kanun önünde eşit ve serbest şekilde yararlanmaları temel ilke olarak benimsenmiştir.''

     Lekesiz, kökenleri, inançları veya fikirleri ne olursa olsun tüm vatandaşların milletin eşit ve saygın fertleri olduğunu, bireysel farklılıkların zenginlik, ortak kimliğin ise gücü temsil ettiğini kaydederek, farklı dil, din ve kültürlerin yüzyıllardır bir arada barış ve kardeşlik içinde yaşadığı, birçok kadim uygarlığa ev sahipliği yapan Hatay'da insan haklarına dayalı birlikte yaşama kültürünün bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde devam edeceğini söyledi.
     İnsan haklarının korunması, geliştirilmesi, bilinç oluşturulması ve tam olarak benimsenerek uygulanması için medyadan sivil toplum örgütlerine kadar tüm kuruluşların ve bireylerin işbirliği içerisinde hareket edeceğine inandığının altını çizen Lekesiz, ''Bu vesileyle, kurum ve kuruluşlar ile basın yayın organları tarafından vatandaşlarımızın insan hakları konusunda bilinçlendirilerek hak arama bilincinin geliştirilmesine yönelik bir fırsat olarak görülmesi, insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tüm yönleriyle korunup hayata geçirildiği bir dünya diliyorum'' dedi.