11 ŞUBATTA GREVDEYİZ

Sağlıkta Dönüşüm Programı tüm uygulamaları ile hayata geçmeye devam ediyor.
11 ŞUBATTA GREVDEYİZ
Bir yandan sağlık hizmeti için ödenen katkı-katılım payı ve ilave ücretler arttırılırken bir yandan da çalışanların güvencesi ile oynanmakta, esnek-kuralsız ve angarya çalışma kural haline getirilmektedir. İş ve işyeri güvencesi gün geçtikçe azalmakta, ortadan kaldırılmaktadır.AKP İktidarının sağlıkta dönüşüm programı adı altında yürüttüğü piyasalaştırma ve çalışanlara yönelik esnek ve kuralsız çalıştırma uygulamaları artarak sürmektedir. Bu uygulamalardan, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın 9.12.2014 tarih ve 2014/33 sayılı genelgesi ile CUMARTESİ NÖBETLERİ getirilerek birinci basamak kamu sağlık kurumları olan Aile Sağlığı Merkezleri  fazlasıyla nasibini almaktadır.. Aynı genelge ile Toplum Sağlığı Merkezi çalışanlarına cumartesi günleri denetleme adı altında angarya çalışma dayatılmaktadır Özellikle son dönemlerde aile hekimliği alanında yaşanan ve günlük olarak değişen uygulamalar nedeniyle sorunlar artarak devam etmektedir. Fazla çalışmayı/angaryayı/esnek/kuralsız çalışmayı içerisinde barındıran bu uygulamalara karşın, fedakarca çalışan sağlık emekçileri geleceklerine dair belirsizlikler  nedeniyle kaygılarını yüksek sesle ifade etmektedirler.  Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerine zorunlu-angarya nöbet görevi verilerek hem biz sağlık emekçilerinin çalışma hakkı, dinlenme hakkı ihlal edildi. Hem de vatandaşın sağlık hakkı ciddi bir tehditle baş başa bırakıldı. Aile hekimleri kendi bölgelerindeki hastalarının başta koruyucu sağlık hizmeti olmak üzere tedavi edici hizmetleri ile ilgili olarak hizmet vermek durumundadırlar. Bu yetmiyormuş gibi gerek kendi merkezlerinde gerekse de hastane acillerinde, TSM merkezlerinde ve 112 acil servislerde nöbet tutacak olmaları hastalarının aile hekimlerine erişim hakkını engelleyecek ve aile hekimliği modelinin daha işlemeden sona ermesini beraberinde getirecektir. Birinci basamak dediğimiz Aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezleri  çalışanları hafta içi yoğun mesaileri yetmezmiş gibi birde hafta sonu angarya çalıştırmalarıyla karşı karşıya kalmışlardır..
Dinlenmeden ,uyumadan hatasız ,nitelikli bir sağlık hizmeti olamayacağı bilinmesine rağmen hafta sonları çalıştırma angaryasına zorlanmaktadır.İş yasasına,uluslararası çalışma şartlarına ve insani değerlere  aykırı olan bu uygulamalara karşı çıkan sağlık çalışanları soruşturma ve cezalarla tehdit edilmektedir.Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak, her türlü dayatmaya karşı olduğumuzu, fazla çalıştırmanın angaryanın son bulması gerektiğini, gerek sağlık emekçilerinin gerekse de halkın sağlık hakkının ticarileştirilerek tehlikeye atılmaması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz Aylardır hem kendileri hem de halkın sağlık hakkı için mücadele eden sağlık çalışanları gittikçe artan baskı ,soruşturma ve mobbing uygulamalara karşı çıkmaktadır.. Sağlık bakanlığı ve sağlık müdürlüğünü bu baskıcı tutumdan vaz geçmeğe çağırıyoruz.Soruşturmalar geri çekilmelidir.1 Ocak itibarıyla yürürlüğü giren genelgeyi kabul etmeyip cumartesi günleri nöbete gitmedik. GİTMİYORUZ.BU GENELGEYİ TANIMIYORUZ. 
            Ancak  bakanlığın nöbet uygulamasındaki ısrarı nedeni ile 11 Şubat 2015  ÇARŞAMBA günü İŞ BIRAKIYORUZ.  11 Şubat ta tüm emek demokrasi güçlerini ve halkımızı dayanışmaya ve sağlık hakkı için birlikte mücadeleye çağırıyoruz.    Hatay Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası  (Konuşma yapan: Hatay Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi : Dr. Ahmet Aras)
11 ŞUBATTA GREVDEYİZ haberi 10 Şubat 2015 00:00 tarihinde firmarehberim.com kaynak gösterilerek Yerel kategorisine Hatay tarafından  23860 kişi tarafından okunmuş 0 kişi tarafından beğenilip 0 kişi tarafından da beğenilmemiştir.

Hatay Firma Rehberi Firmanı Ücretsiz Ekle
Hatay Temsilcimiz olun Ek Geliriniz Olsun
Hatay Radyoları Canlı Radyo Dinle
Hatay İlanları Ücretsiz İlan Ekle
Hatay Yemek Tariflerini Ekle
Hatay Tvlerini Canlı İzle